Опит

Опит

Опитът е показателя, който представя развититето на играча и активността му в играта. Колкото по-активен е един играч и колкото по-развит замък притежава, той ще взима повече точки опит. Опитът е основния показател, който взема участие при Класациите. Когато играч достигне определено количество опит, той ще вдигне ниво. Всяко дигнато ниво дава Точки за Умение, които после използва за да напредне в уменията.

Можете да вземете опит от:

 • Сгради - те дават Опит равен на сумата от изразходваните за строежа й ресурси за съответното ниво. (бонусът от умението Образование също е добавен тук). Опитът се взима при стартирането на строежа.
 • Единици - те ви дават Опит равен на 1/3 (една трета) от сумата от изразходваните Ресурси за тяхното трениране (бонусът от умението Образование съще е добавен тук).
 • Подобрения на единиците - те ви дават Опит равен на сумата от всички похарчени ресурси за определено ниво на Подобрение (също така и от подобрение Ветеран заплатено с Жълтици). Опита се получава, когато Подобрението е завършено.
 • Битки - Опита придобит след битка е базиран на живота на убитите единици. Той не е винаги пълна част от живота, а понякога е процент базиран на загубите на популация на играча
 • Мисии на Рицяря - те ви дават Опит, който се равнява на сумата от похарчените ресурси за конкретната мисися на Рицаря (бонуса от умението Образование също се начислява тук). Опитът се получава след изпълняването на мисията.

Калкулиране на взетия опит от битки:

Опита, придобит след битка, е базиран на живота на убитите единици. Той не е винаги пълна част от живота, а понякога е процент базиран на загубите на популация на играча.

Когато двамата играчи загубят над 33.5% от тяхната популация, те взимат 100% от живота на убитите единици под формата на Опит.

Ако един от играчите (няма значение дали победител, или загубил в битката) е загубил по-малко от 33.5% от неговата популация и двамата играчи ще получат само част от Опита.

Този процент ще бъде приблизително изчислен по следния начин - процента загубена популация умножен по 3.

ПРИМЕР: Един от играчите губи 33% от неговата популация, а другия губи цялта си популация. Значи и двамата взимат 33х3=99% от Опита.

Ако единия е загубил 20% вместо посочените горе 33% и двамата ще вземат 20х3=60% от Опита.

Опитът винаги ще бъде калкулиран като се ползва процента изгубена популация на играча с по-малко загуби.

ПРИМЕР: Ако един от играчите загуби 20%, а другия 60% от популацията си, опита ще се калкулира с първата стойност (20х3=60%).

Моля имайте предвид, че не получавате Опит от:

 • Събаряне на ниво на сграда;
 • Превземане на замък;
 • Лекуване по време на битка (използвайки Жрец на Тангра или умението Лечител) - вие не вземате Опит дори и да има някой излекувани единици в боя;
 • Съживени от Замъка единици;
 • Избягали единици - избягалите единици не ви дават Опит;
 • Шпионаж - изгубените единици по време на шпионаж не ви дават Опит.

ВАЖНО: Бонуса от умението Образование ще бъде прибавен към финалната стойност.

Нагоре