Szabályok

I. Általános

A cég szabályzata a cég honlapján található. Itt elérheted.

 1. Regisztráció

A "Lady Popular" és "Lady Popular Fashion Arena" jelen formájában egy internetes játék. A regisztráció ingyenes és egyetlen feltétele neki, hogy a játékosok elfogadják ezt a szabályzatot.2. Fiókok

Minden játékosnak csak egy fiókja lehet.3. Fórum

A magyar nyelvű fórum megtalálható a http://huforum.madmoo.com címen. A játékot illetően ez a hivatalos hírek és információk forrása. A fórum szabályainak megsértése büntetéshez vezethet a fórumon és a játékban is!4. A játék

A Lady Popular csapat nem felelős a játék lehetőségeinek félreértéséért.A Lady Popular egy virtuális játék, és habár közel áll a való élethez, annak csak egy virtuális másolata marad. A valós életben a plasztikai műtétek rendkívül komoly beavatkozások, amelyeknek csak alapos megfontolás és gondos előkészületek után szabad bárkinek is alávetnie magát. A törvény tiltja 18 év alattiaknak a szépészeti műtéteket. Mielőtt ilyesmire szánnád el magad, kérj tanácsot a családodtól és szakértőktől. Ugyanezt tedd, ha a játékban található többi lehetőség valamilyen aggodalmat keltett benned, vagy problémát okoz neked.

5.Virtuális pénzek és szolgáltatások

A megvásárolt virtuálsi pénzek (dollár, gyémánt, smaragd, stb.) vagy virtuális szolgáltatások (prémium előfizetés, képességek, stb.) nem átvihetőek egyik játékverzióból a másikba, egyik játékostól a másikhoz, vagy más XS-Software által forgalmazott játékba. Minden ilyen kérést elutasítunk.

 1. Hivatalos nyelv

A Lady Popular játék és fórum magyar verziójának (http://huforum.madmoo.com) hivatalos nyelve a magyar. Kommentek, üzenetek, kérdések vagy bármilyen más kommunikáció csak ezen a nyelven elfogadott.

II. Tilalmak és büntetések

1.Multizás

Multizásnak számít amikor egy játékos több játékosszámlát is regisztrál. Ez szigorúan tilos és a szabály megszegéséért büntetés jár, attól függetlenül, hogy a kérdéses fiókok milyen szintre értek el.Azok a játékosok akik ugyanazt a számítógépet használják, kötelesek erről a visszajelzés rendszeren keresztül értesíteni az adminisztrátort közvetlenül a regisztrálás után. Azok a felhasználók akik elmulasztották ezt, szabálysértőknek minősülnek és büntetésben részesülnek. Akik értesítették az adminisztrátort és közös számítógépet használnak valakivel, azoknak tilos:

 • egymásra szavazni;
 • egymással párbajozni;
 • a másiknak bármiféle segítséget nyújtani;
 • bármiféle megbeszélt akciót végrehajtani a másik játékossal egy harmadik játékos ellen;
 • egyszerre több fiókba bejelentkezni ugyanazon a gépen;

Egy új számla regisztrálása másik IP-ről azért, hogy a meglevőt bármilyen módon támogassa vele (pl. szavazással vagy párbajozással) szintén multizásnak számít.

Figyelem: Ez csak néhány kiemelt példa a multizásra.

A multizás büntetése a játékosszámlák figyelmeztetés nélküli letiltása.

 1. Botok (programkódok) használata

A botok olyan programkódok amik egy fiókon belül a játékos tevékenységeinek egy részét automatikusan elvégzik. Mindenféle bot használata tilos!A votok használatának büntetése a játékosszámlák figyelmeztetés nélküli letiltása.

3.Visszatérítés

Visszatérítés a pénz visszakérése egy játékbeli szolgáltatás megvásárlása után. A visszatérítés szigorúan tilos.A visszatérítés büntetésea játékosszámla figyelmeztetés nélküli letiltása.

4.Betörés

Betörésnek számít minden szándékos lépés ami más játékos fiókja ellenőrzésének megszerzésére irányul. Ebbe beletartozik:

 • a szerver támadása* (a rendszer kijátszára tett kísérletek, pl. szándékosan hátráltatni a szervert vagy a játék kódját megváltoztatni);
 • megpróbálni a játékosok számítógépére bejutni
 • közvetlen behatolás (belépés más játékos fiókjába a tudta nélkül);
 • közvetett behatolás (más játékos fiókját akadályozni);
 • belenyúlni a játék programkódjába;
 • sértő üzeneteket írni;
 • sértő üzenetek küldésében bármilyen módon részt venni;
 • minden más kétes cselekedet ami más játékos vagy a szerver ellen irányul (beleértve az IP cím szoftverrel történő elrejtését, álcázását vagy nyilvános proxy szerver vagy egyéb módszerek használatát);
 • bármiféle praktika használatát, ami a többi felhsználó bizalmas adatainak megszerzésére irányul

 • A játék adminisztrátora fenntartja a jogot, hogy a Bolgár Köztársaság bírósága előtt, a bolgár törvényeknek megfelelően kártérítést követeljen az esetleges károkért és az adminisztratív költségek megtérítését kérje.

Bármiféle betörés büntetésea játékosszámla figyelmeztetés nélküli letiltása.5. Bugok kihasználása

A bugok a játél programkódjában előforduló gyengeségek vagy hibák, amik lehetővé tehetik, hogy a játékos nem megengedett módon előnyt szerezzen a játékban. Bug kihasználásának számít minden olyan tevékenység ami megakadályozza a szervert vagy szoftvert, hogy a tervezettnek megfelelően működjön.Ha egy játékos bugot talál, köteles azonnal jelenteni azt az adminisztrátornak.A bug kihasználásának büntetése, attól függetlenül, hogy jelentve lett-e, a játékosszámla figyelmeztetés nélküli letiltása.

 1. Kifogásolható tartalom

kifogásolható tartalomnak minősül mindenféle megosztás más játékosok felé ami a közízlés szerint illetlen lehet. Minősített esetei:

 • pornográf vagy illegális tartalmak küldése
 • sértő vagy obszcén nevek használata
 • sértő vagy illetlen felhasználónevek a játkban vagy a fórumon

Minden erotikus, pornográf, erőszakos, vagy bármilyen más módon a közösség által nem elfogadott vagy illegális kép, avatar, név, becenév figyelmeztetés nélkül cenzúrázva lesz!

Az ilyen jellegű szabályszegés büntetése a játékosszámla figyelmeztetés nélküli letiltása.

 1. Sértő nyelvezet

7.1. Sértegetések

Mindenféle sértegetés, attól függetlenül, hogy kinek szánták vagy hol történt (pl. profilkommentben, személyes üzenetben, hölgy nevében, állat nevében, stb.), szigorúan tilos! Minden sértő tartalmat cenzúrázunk.

7.2. Fenyegetőzés, átkozódás, szitkozódás

Szigorúan tilos más játékosokat bármilyen formában inzultálni vagy fenyegetni, akár virtuálisan, akár a való világban.

7.3. Adminisztrátorok

A játék adminisztrátorai azok akik segíthetnek a játékosoknak ha kérdésük vagy problémájuk van. Ők tiszteletet érdemelnek és minden olyan kísérlet, hogy egy játékos adminisztrátornak adja ki magát szigorúan tilos. Ilyen esetek például:

 • bármiféle kísérlet, hogy az adminisztrátoroknál valamiféle előnyt szerezzenek a többi játékossal szemben
 • a játék működtetőinek bármiféle fenyegetése vagy inzultálása, annak idejétől, helyétől vagy módjától függetlenül. A csapat fenntartja a jogot, hogy minden féle magyarázat vagy értesítés nélkül saját belátása szerint cselekedjen, ha a szabálysértést bizonyítottnak véli.
 • a játékosok fenyegetése vagy sértegetése akár a csapat vagy más játékosok által, függetlenül attól, hogy az illető mennyire támogatta a játékot.

Az ilyen jellegű szabályszegés büntetése a játékosszámla figyelmeztetés nélküli lenémítása.

8.Spam

Spamnek minősül minden kéretlen üzenet küldése más játékosoknak a játékban. Ide tartozik pl:

8.1. Szavazatot kérni vagy elmondani kire szavaztál

Szigorúan tilos bármelyik játékbeli versenyre szavazatot kérni másoktól vagy megüzenni nekik, hogy rájuk szavaztál.

8.2. Félrevezető üzenetek

Félrevezető tartalmú üzeneteket küldeni abból a célból, hogy más játékosokat a játékban valamiféle tevékenységre bírd rá szintén szigorúan tilos.

8.3. Kereskedelmi célú hirdetések

Minden engedély nélküli hirdetés szigorúan tilos mind a kommentekben, mind a felhasználói információkban, a felhasználónevekben, bannerokon, linkekben, avatarokban, stb.

Az ilyen jellegű szabályszegés büntetése a játékosszámla figyelmeztetés nélküli lenémítása.

III. Jelentések

 1. Játékosok jelentése

A játékosok által elkövetett szabálysértéseket a játékon belülről, a visszajelzés használatával lehet jelenteni. A csapat ezután ellenőrzi az esetet és megteszi a szükséges lépéseket, amiről a jelentőt nem tájékoztatja.

Ha egy játékos hamisan vádol egy másik játékost, azért, hogy kárt okozzon neki, akkor ő maga kapja azt a büntetést amit eredetileg a másik kapott volna.

 1. Adminisztrátorok szabálysértése

Ha az adminisztrátorokat gyanúsítják szabálysértéssel, a játékosok vizsgálatot követelhetnek. Az ilyen kéréseket csakis az alábbi címen lehet megtenni*: http://xs-software.com/contacts.php. Ha bizonyíték van a csalásra, az illető kizárásra kerül a csapatból és elveszíti minden jogosultságát a játékban.

 • A menedzsment csak az olvasható és érthető írásokkal foglalkozik.

IV. További szabályok

 1. Adminisztrátori döntések

Az adminisztrátorok vagy moderátorok döntéseit csak ők maguk bírálhatják felül.

 1. Kártérítés

2.1. Ha egy játékos kárt szenvedett a játék hibája vagy az üzemeltető csapat hibájának eredményeképpen, akkor kártalanítva lesz.

2.2. Ha egy játékos megpróbálja megkerülni egy moderátor döntését azzal, hogy más moderátoroknál próbálja megoldani ugyanazt a kérdést, a játékos a számlája letiltását kapja büntetésül. A kivétel ez alól, ha egy adminisztrátorhoz fordul.

 1. Kifogások

A szabályok elleni indokolatlan tiltakozások a feljebb említett büntetések bármelyikét vagy a számla letiltását eredményezhetik. A szabálysértés mértékétől függően a büntetés kiterjeszthető a játékon kívüli szolgáltatásokra is, pl. a Lady Popular fórumra. A játék üzemeltetői igyekznek az ilyen szabálysértéseket a legjobb tudásuknak megfelelően büntetni.

 1. Egyéb esetek

A játék adminisztrátorai fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint megbüntessék azokat a játékosokat akik megsértik a szabályokat, bármilyen, itt nem felsorolt módon is.

V. A játék csapata

Az üzemeltető csapat tagjainak nem ajánlott játszani a játékban, függetlenül attól, hogy milyen néven vagy módon játszanak a játékban. Kivételes esetek amikor az illetőnek csak a fórumban vannak jogosultságai. A játék csapatának tagjai:

 • nem felelősek semmiféle (játékkal kapcsolatos vagy egyéb) kárért amit a játékosok a játékban való részvételük miatt szenvedtek
 • nem felelősek a játék menetéért vagy magáért a játékért
 • fenntartják a jogot, hogy kárpótolják a játékosokat a csapat tevékenységéből adódó károkért
 • fenntartják a jogot, hogy javításokat eszközöljönek a játék menetében, mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül
 • fenntartják a jogot, hogy megváltoztassák vagy kiegészítsék ezeket a szabályokat, amiről körüzenetben értesítik a játékosokat
 • fenntartják a jogot, hogy felfüggesszék a játék elérhetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez érvényes az előre betervezett karbantartásokra és a váratlan kényszerhelyzetekre egyaránt.

VI. Elérhetőségek

A játék üzemeltetőivel való kapcsolatfelvétel egyetlen hivatalos módja a játékon belülről elérhető Visszajelzés funkción keresztül történik. Használhatod a fórumot is tájékozódásra: http://huforum.madmoo.com/index.php, de itt nem köteles neked válaszolni a csapat.

VII. Felhasználók

Azzal, hogy egy játékos regisztrál a játékba, elismeri, hogy elolvasta és elfogadta ezt a szabályzatot, valamint hogy követi a szabályokat és aláveti magát az esetleges büntetéseknek. Saját felelősségének fogadja el továbbá, hogy tájékozódjon a szabályzat változásairól. A szabályzat nem ismerete nem mentesíti a felhasználót azok érvényessége alól. A játékosok továbbá kötelesek személyes adataikat megfelelően kezelni, nem kiadni azt másoknak. Ha ilyen információt mégis kiadnának, a csapat azért nem vállal semmiféle felelősséget.A játék mindenféle joga az XS Software JSCo (http://xs-software.com) tulajdona.

A szöveg az XS Software JSCo tulajdona és annak másolása vagy terjesztése bármiféle formában, írásos engedély nélkül tilos!

Vissza az elejére