Византийци

Византийци

Дървата са много важен ресурс за всеки лидер. Използват се строене на сгради, развиване на замък и също така при трениране на стрелци и обсадни машини. Византийците получават 10% повече дърва, което е голямо предимство във икономически и военен план. Това има позволява да тренират стрелци 10% по-бързо от другите нации. Те са задължителна част от армията тъй като прикриват пехотата и кавалерията на първите ви редове. Византийците могат да крият 25% повече ресурси в скривалищието си, което защитава благата им от атаките на врагове.Подобряването на единиците по възможно най-бърз начин е причината много битки да бъдат спечелени или загубени. Византийците правят подобрения 10% по-бързо, което прави армията им много по-корава.Нацията може да изпраща 20% повече походи в сравнение с други нации, което осигурява по-голям наплив от ресурси към замъците. Византийците са труден противник на бойното поле и това трябва да бъде запомнено от всеки владетел.

Нацията получава следните бонуси:

  • 10% увеличен добив на дърва;
  • 10% по-бързо трениране на стрелци;
  • 25% увеличен капацитет на скривалището;
  • 10% по-бързи подобрения за всички единици (включително при Ветеран подобрение заплатено с ресурси);
  • 20% повече походи от позволеното в Замъка;
  • 25% по-бързо трениране на специални единици;

Специална единица: Монах

Византийската специална единица - Монах - е много важна в битки, защото увеличава опита, който е получен.

Забележете, че бонуса на Монаха към умението Образование се прилага САМО при битки.

Нагоре