Араби: Еничар

Информация

Безмилостен, жаден за кръв войн обучен в изкуството на войната от съвсем ранна възраст.Тази единица има отлични военни статистики, но заема много популация. Това прави употребата и в големи количества изключително трудна. Въпреки това, този недостатък се компенсира от бонуса към умението Късмет, което единицата дава.

Всеки Еничар добавя 0.5% към умението Късмет. Бонусът се добавят в началото на всеки рунд, в зависимост от количеството Еничари, които са оцеляли предишния. Пример: Ако в началото на битката имате 10 Еничара, които са живи, те ще ви дадат бонус 10 * 0.5 = 5% към умението Късмет. Ако обаче в същия този рунд 4 от тях загинат, следващият рунд ще получите бонус 6 * 0.5 = 3% към умението Късмет.Освен този бонус, Еничарът също така увеличава максимума на това умение, който може да бъде достигнат чрез разпределение на точки за умението.Лимита става 20% и той може да бъде достигнат от единици и точки в умението или само с единици.

Пример:

Ако имате умението Късмет развито до ниво Напреднал то ще ви носи 10% бонус към Късмет. Ако имате също така поне 20 Еничари, които са живи, те ще ви донесат допълнителен бонус от 10%. По този начин бонуса достига максимума си от 20%.При другата ви опция може да не желаете да използвате точки за умението Късмет. В този случай можете да достигнете максималния бонус само чрез единици. За тази цел трябва да имате поне 40 живи Еничари, за да достигнете максимума от 20% (40* 0.5% = 20%).След като направите специалното подобрение на тази единица, лимита на умението Късмет ще се повиши до 22%.Този процент може да бъде достигнат, като използвате някоя от горепосочените 2 схмеми.Моля имайте предвид, че независимо от количеството живи Еничари, в началото на всеки рунд, бонуса от умението не може да надвиши споменатия лимит от 20% (22% ако имате развито специалното подобрение на специалната единица);

Пример:

Ако в началото на рунда имате 100 живи Еничари бонусът, който ще получите няма да е равен на 100 * 0.5 = 50%. Бонусът ще бъде ограничен до гореспоменатия лимит от 20% (22% ако единицата има специално подобрение).

Тип Единица: Специална единица

Необходими сгради:

  • Орден (1-во ниво)

Характеристики: Достъпен само за Арабите

Тази единица получава бонус от уменията Защитник и Войн.

Ресурси

Злато: 100

Популация: 10

Желязо: 150

Скорост: 15

Дърва: 150

Храна: 400

Сила и здраве

Сила срещу пехота: 400

Сила срещу кавалерия: 200

Сила срещу стрелци: 400

Сила срещу сгради: 10

Сила срещу обсадни машини: 300

Здраве: 500

Обхват: 2

Нагоре