Kuşatma Makineleri ve Bina Yıkma Şansı

Kuşatma makineleri bina yok etme gücüne sahip tek birimlerdir. Bina yıkım şansı Katapult, Büyük Sehpalı Yay ve Kuşatma Kulesi sayısına bağlıdır.

Her katapultun %0.03, Büyük sehpalı yayın %0.05 ve her Kuşarma kulesinin %0.04 şansı vardır (Bir binanın bir seviye düşürmek için). \n\n

Bu yüzdeler ne anlama geliyor ve nasıl çalışır?

Varsayalım, 200 Katapult ve 300 Büyük sehpalı yayın bulunduğu bir ordu ile saldırı gönderdiniz. Bu birimlerin her biri kendi bonusunu ekler:200 Katapult * 0.03 = 6 %300 Büyük sehpalı yay * 0.05 = 15%Bu birimin bir binayı yok etme şansı %21'dir;

Daha fazla birim gönderilirse ne olacağını görelim:1500 Katapult * 0.03 = 45%500 Büyük sehpalı yay * 0.05 = 25%Bu birimin bir binayı yok etmek için şansı %70 dir , ancak maksimum şans %50 olduğu için burada yıkma şansı %50'dir. \n\n

Bir binayı yoketmek için kuşatma makinalarını gönderebilirsiniz.

Kuşatma makineleri 3 ayrı alanı yokedebilir - Ekonomi, Askeri ve Üretim. \n\n

Ekonomi Askeri Üretim Kategorilerin içerdikleri:

  • Üretim – Kuşatma makineleri ile rakibinizin üretim binalarını hedeflediyseniz, başarılı olmaları halinde bu binalardan biri yıkılacak:Depolar, Altın madeni, Demir madeni, Oduncu kampları ve Çiftlikler.
  • Askeri– Kuşatma makineleri ile rakibinizin askeri binalarını hedeflediyseniz, başarılı olmaları halinde bu binalardan biri yıkılacak:Askeriye, Ahırlar, Sur, Kule ve Hastane.
  • Ekonomi- Kuşatma makineleri ile rakibinizin ekonomi binalarını hedeflediyseniz, başarılı olmaları halinde bu binalardan biri yıkılacak:Atölye, Demirci atölyesi, Evler, Pazar yeri ve Sığınak.

Başa geri dön