Sınıflar ve Yetenekler

Şövalye sınıfları ve yetenekleriŞövalyeler, kaleni geliştirmen ve orduda öncülük ederek strateji oluşturman konusunda yardımcı olarak kilit bir rol oynamaktadır.Şövalyeleri yetenek puanları harcayarak geliştirebilirsiniz. Her itibar seviyesi ile yetenek puanı kazanılır. Tüm bu şövalye yetenek ve bonusları sadece kontrol ettiği kaleyi etkiler. Onlar seferlere eşlik eder veya kalenizde kalarak durmaksızın çalışabilir.4 şövalye sınıfı vardır. Her birinin farklı aktif ve pasif yetenekleri bulunur.Her şövalye sınıfının ayrı bir özelliği de itibar seviyesi ve oyun dünyasının hızına bağlı olarak kaynak kazanmak için "Vergi Topla" yabilmesidir.

1.Mareşal

-Bu şövalye sınıfı pasif yeteneğe sahiptir. Sahip olduğu yetenek savaş birimlerinin üretim hızlarını en fazla %5 artırır (her seviye de %0.1 artar).Bu bonus yetenek her şövalye seviyesi ile puan harcamaksızın otomatik olarak artar. Her seviye ile birimleri eğitmek için harcanan süre %0.1 oranında bonus alarak azalır.

Örneğin:

Şövalye seviyesi 20 ise, birim eğitim süresi için %2 bonus alır (20*0.1=%2).

Pasif yeteneğin yanı sıra, bu şövalye tipi için harcanan puan miktarına bağlı olarak, gelişen şu yeteneklere sahiptir:

 • Bu şövalye kendi komutası altında olan tüm piyadelerin hayat puanını arttırır. Bu yetenek için harcadığın her puan ile bütün piyadelerin hayat puanı %0.2 oranında artar. Bu yetenek tarafından kazanılabilen maksimum bonus %20'dir.
 • Ayrıca mareşal atak seferleri için tüm birimlerin kargo kapasitesini arttıran özel bir yeteneğe sahiptir. Her puan ile temizlik için gönderilen her birimin kapasitesi %0.3 oranında artar. Maksimum bonus %12'dir.
 • Şövalyelerin bu sınıfının diğer bir büyük yeteneği de bina yok etmek için bonus sağlamasıdır. Bu yetenek bina yok etmek için bonus ekler, ancak elde edilebilir maksimum bonus artmaz. Harcanan her puan ile %0.2 oranında bonus kazanılır. Maksimum bonus %8'dir.

Özel yeteneklerde, maksimum bonus kazanmak için 40 puan harcamak zorundasınız;

2. Ağa

-Bu şövalye pasif bir yeteneğe sahiptir. Sahip olduğu yetenek bina yapım hızını en fazla %10 artırır (her seviye de %0.2 artar).Bu bonus yetenek her şövalye seviyesi ile puan harcamaksızın otomatik olarak artar. Her seviye ile bina inşaatı için harcanan süre %0.2 oranında bonus alarak azalır.

Örneğin:

Şövalye seviyesi 20 ise, bina inşaatı süresi için %4 bonus alır (20*0.2=%4)Pasif yeteneğin yanı sıra, bu şövalye tipi için harcanan puan miktarına bağlı olarak, gelişen şu yeteneklere sahiptir:

 • Ağa, özel yeteneği ile kule kapasitesini %40 oranında arttırabilir. Her puan ile kule kapasitesi %1 oranında artar. Maksimum bonus %40'dır.
 • Bu şövalye aynı zaman hayat ve saldırı bonusunu arttırarak, kendi kalesindeki suru daha güçlü hale getirir. Her puan ile surun gücü %1 oranında artar. Maksimum bonus %40'dır.
 • Ağanın üçüncü yeteneği de depo kapasitesini %12 e kadar arttırabilmektir. Her puan ile depo kapasitesi %0.3 oranında artar. Maksimum bonus %12'dir.

3.Tüccar

-Bu şövalye sınıfı pasif yeteneğe sahiptir. Sahip olduğu yetenek ticaret ulaşım zamanını en fazla %50 azaltır ( her seviye de %1 artar).Bu bonus yetenek her şövalye seviyesi ile puan harcamaksızın otomatik olarak artar. Her seviye ile ticaret seferleri için harcanan süre %1 oranında bonus alarak azalır.

Örneğin:Şövalye seviyesi 20 ise, bina inşaatı süresi için %20 bonus alır (20*1=%20). Böylece Şövalye var ise bonus ile 48 dakika, yok ise 60 dakika olacaktır;

Pasif yeteneğin yanı sıra, bu şövalye tipi için harcanan puan miktarına bağlı olarak, gelişen şu yeteneklere sahiptir:

 • Pazarda tüccarların taşıma kapasitesini %40 a kadar arttırabilir. Her puan ile tüccarların kapasitesi %1 oranında artar. Maksimum bonus %40'dır.
 • Bu şövalye kendi komutası altındaki tüm birimlerin taşıma kapasitesini arttırabilir. Her puan ile birimlerin kapasitesi %0.3 oranında artar. Maksimum bonus %12'dir.
 • Bu şövalyenin diğer bir yeteneği de kuşatma makinelerinin hayatını arttırabilmesidir. Her puan ile kuşatma makinelerin hayatı %0.5 oranında artar. Maksimum bonus %20'dir.

4.Casus

-Bu şövalye sınıfı pasif yeteneğe sahiptir.Sahip olduğu yetenek araştırma seviye hızını en fazla %15 artırır (her seviyede %0.03 artar).

Bu bonus yetenek her şövalye seviyesi ile puan harcamaksızın otomatik olarak artar. Her seviye ile birim yükseltmek için harcanan süre %0.3 oranında bonus alarak azalır.

Örneğin:

Şövalye seviyesi 20 ise, ticaret seferi süresi için %6 bonus alır (20*0.3=%6). Böylece Şövalye var ise bonus ile 45 dakika, yok ise 50 dakika olacaktır;

Pasif yeteneğin yanı sıra, bu şövalye tipi için harcanan puan miktarına bağlı olarak, gelişen şu yeteneklere sahiptir:

 • Casus şövalye, her puan ile Okçu süvarilerin hayatını %1 oranında arttırır. Maksimum bonus %40'dır
 • Bu şövalye, her puan ile Kolcuların hayat ve saldırı istatistiklerini yükselterek %0.25 oranında arttırır. Maksimum bonus %10'dur.
 • Şövalyenin diğer bir yeteneği de sığınak kapasitesini arttırabilmesidir. Her puan ile sığınak kapasitesini %0.5 oranında arttırır. Maksimum bonus %20'dir.

Şövalyeler en fazla 50. seviyeye ulaşabilirler. Görev ve savaşlardan kazandıkları itibar puanları ile seviye atlarlar.

Ayrıca şövalyeler her itibar düzeyinde, niteliklerini geliştirmek için nitelik puanı kazanırlar.

Başa geri dön