Πολιορκητικές Μηχανές και Πιθανότητες καταστρο&phi

Μερικές πολιορκητικές μηχανές, έχουν την δυνατότητα να καταστρέψουν κτίρια στο κάστρο του αμυνόμενου. Η δυνατότητα για την καταστροφή κτιρίου καθορίζεται στην αρχή της μάχης Αν υπάρχουν καταπέλτες τροχήλατοι και στατικοί, πύργοι πολιορκίας στο στρατό του επιτιθέμενου, τότε η υποβάθμιση κτηρίου εξαρτάται από τον αριθμό τους. Κάθε τροχήλατος καταπέλτης έχει 0,03% πιθανότητα να υποβαθμίσει κτήριο κατά ένα επίπεδο, κάθε στατικός έχει 0,05% και κάθε πύργος πολιορκίας έχει 0,04% δυνατότητα.

Τι σημαίνουν τα ποσοστά και πως λειτουργούν.

Ας υποθέσουμε, πως στέλνετε επίθεση με 200 τροχήλατους και 300 στατικούς καταπέλτες. Κάθε μονάδα, προσθέτει τις δυνατότητες της:

  • 200 τροχήλατοι * 0,03% = 6%
  • 300 στατικοί * 0,05 = 15%

Άρα η συνολική δυνατότητα υποβάθμισης κτηρίου είναι 21%

Ας δούμε τώρα τι γίνεται με περισσότερες μονάδες.

  • 1500 τροχήλατοι * 0,03% = 45%
  • 500 στατικοί * 0,05 = 25%

Άρα η συνολική δυνατότητα υποβάθμισης κτηρίου ανέρχεται τώρα στο 70%. Εφ’ όσον όμως η δυνατότητα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%, τότε το πραγματικό μέγεθος σε αυτή την περίπτωση εδώ, είναι 50%.

Υπάρχει η επιλογή παρακίνησης των πολιορκητικών μηχανών που αυξάνει το μπόνους της κάθε μονάδας ανεξαρτήτως. Όταν στέλνετε επίθεση με πολιορκητικές μηχανές που έχουν δυνατότητα υποβάθμισης κτηρίων, μπορείτε να κατευθύνετε την επίθεση σας σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.

Οι ομάδες κτηρίων είναι:

  • Οικονομικό
  • Στρατιωτικό
  • Παραγωγικό

Η κάθε κατηγορία περιέχει:

  • Οικονομικό: Αν οι μονάδες σας στοχεύσουν την συγκεκριμένη ομάδα, μπορούν να υποβαθμίσουν (αν επιτύχουν), τα εξής κτήρια: Χρυσορυχείο, Σιδηρορυχείο, Ξυλουργείο, Αγρόκτημα, Αποθήκες.
  • Στρατιωτικό: Αν οι μονάδες σας στοχεύσουν την συγκεκριμένη ομάδα, μπορούν να υποβαθμίσουν (αν επιτύχουν), τα εξής κτήρια: Στρατώνας, Στάβλος, Τείχος, Πύργος, Θεραπευτήριο.
  • Παραγωγικό: Αν οι μονάδες σας στοχεύσουν την συγκεκριμένη ομάδα, μπορούν να υποβαθμίσουν (αν επιτύχουν), τα εξής κτήρια:Εργαστήριο, Σιδηρουργείο, Κατοικίες, Αγορά, Καταφύγιο.

Σημειώστε ότι το Ρωσικό έθνος μπορεί να υποβαθμίσει το Διοικητήριο. Η πιθανότητα για να το πετύχει, είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το είδος της ομάδας-στόχου που έχει επιλεγεί.

Επιστροφή στην Κορυφή