ژاپنی ها: سامورائی

اطلاعات

[![][image_samurai_thumb]][link_image_khanwars_samurai] از سنين کم به تحصيل هنر جنگ پرداخته اند.به مهارت بخت و اقبال امتياز مي دهد : +0.5% در واحد تا حداکثر 20% (يعني 40).

نوع يگان

يگان خاص

ساختمان هاي مورد نياز

قصر (سطح 1)

خصوصيات

فقط براي ژاپنی ها در دسترس استاز مهارت مدافع و جنگجو امتیاز می گیرد

منابع
طلا:100جمعيت:10
آهن:150زمان:01:00:00
چوب:150سرعت: 10
غذا:400وزن حمل:25

قدرت و سلامت
قدرت عليه پياده نظام:400
قدرت عليه سواره نظام:200
قدرت عليه کمانداران:400
قدرت عليه ساختمان ها:10
قدرت عليه تسليحات محاصره:300
سلامت:500
محدوده برد:2

این یگان با قصر سطح 4 قابل ارتقاء می شود

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

20000

15000

15000

30000

10:00:00

50% به حمله

2

25000

18750

18750

37500

15:00:00

50% به سطح سلامت

3

30000

22500

22500

45000

20:00:00

حداکثر بخت و اقبال 22%

بازگشت به بالا