Araby: Mujahideen

Informácia

Bezcitní vojaci vzdelaní v umení vojny už v rannom veku.

Každý Mujahideen dáva bonus schopnosti Šťastie 0.5%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živých Mujahideenov .

Príklad:

Ak na začiatku kola máte 10 živých Mujahideenov, dostanete bonus 10 * 0.5 = 5% .

Ak v tomto kole 4 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 3% bonus, pretože 6 * 0.5 = 3% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Mujahideen tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Limitovanie je 20 a môže byť dosiahnutý prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Šťastie na úrovni Pokročilý, dostávate 10%. V prípade, že máte 20 živých Mujahideenov, získate ešte 10%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 20%.

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 40 živých Mujahideenov na dosiahnutie limitu z 20% (40 * 0.5 = 20%).

Po tretom zlepšení tejto jednotky, limit schopnosti Šťastie je zvýšený do 22%.

Pozor: Bez ohľadu na počet živých Mujahideenov na začiatku každého kola bonus nemôže prevýšiť 66%(70% ak je 3 zlepšenie dokončené).

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev ( úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Arabov

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Vojak

Zdroje

Zlato: 100

Obyvateľstvo: 10

Železo: 150

Čas: 01:00:00

Stavebné drevo: 150

Rýchlosť: 15

Jedlo: 400

Náklad: 25

Sila a život

Sila proti pechote: 400

Sila proti jazdectvu: 200

Sila proti strelcom: 400

Sila proti budovám: 10

Sila proti obliehacím strojom: 300

Život: 500

Rozsah: 2

Špeciálne jednotky majú 3 úrovne zlepšenia: obrana,útok a posledn ovplyvňuje špeciálnej schopnosti tejto jednotky.

Cena a bonus:

ÚroveňZlato

ŽelezoDrevo

JedloČas

Bonus

1

20000

15000

15000

20000

10:00:00

50% k útoku

2

25000

18750

18750

37500

15:00:00

50% k životu

3

30000

22500

22500

45000

20:00:00

Šťastie max do 22%

Späť na vrchol