Játékszabályok

I. Általános

A vállalat Felhasználási feltételei a vállalat weboldalán találhatóak meg. Megtekintéshez kattints ide.

1.Regisztráció

A "KhanWars" a jelenlegi formájában egy internet alapú játék, és jelenleg is fejlesztés alatt áll. A regisztráció teljes mértékben ingyenes és az egyetlen feltétel a felhasználóknak, hogy elfogadják a szabályokat.

2.Felhasználói fiókok

Minden személynek csak egy felhasználói fiókhoz van joga valamennyi játékvilágban.

3.Játék,fórum

A KhanWars Visszajelzés (minden oldal alján a játékban) és a fórumban a webcímen http://forum.madmoo.com/ a hivatalos felületei a “Khanwars” játéknak. Minden ellenük irányuló támadás az érvényes szabályok megszegésének minősül és büntetésekhez vezethet a játékban és a fórumban.

II. Tiltások és büntetések

1.Multifelhasználó

1.1 Az minősül multizásnak, ha egy felhasználó többször regisztrál. Ez szigorúan tilos és azonnali büntetéshez vezet figyelmeztetés nélkül. A büntetés minden fiókra vonatkozik, nem számít, ha az 0 pontos vagy kifejlesztett.

1.2 Azok a felhasználók, akik EGY a számítógépet/IP címet használnak, regisztráláskor azonnal értesíteniük kell egy adminisztrátort a visszajelzés menüben a játékban. Azon felhasználók, akik nem jelzik ezt, szabálysértést követnek el és büntetést kapnak. Azon játékosoknak, akik közös IP címet jelentettek be, TILOS:

 • Bármilyen segítséget adni egymásnak.
 • Összefogott támadásokat végrehajtani egy harmadik félen.
 • Belépni több felhasználóval egy időben, ugyanarról a gépről.
 • Bármilyen hadjáratot indítani a két felhasználó között

1.3 A következő cselekvések két vagy több felhasználó között ugyancsak multizásnak minősülnek:

 • Nyersanyag küldése olyan várba, ahonnan azt el lehet venni egy vagy több támadásból;
 • Folyamatos támadás kicsi sereggel, azzal a céllal, hogy a másik várból lehessen betakarítani.
 • Más felhasználói fiókot létrehozni, csak kémkedés céljából, hogy a főfelhasználó spóroljon a gyorsfutók kiképzésével.
 • Sok kis felhasználón keresztül vinni a nyersanyagot, hogy az végül a főfelhasználóhoz jusson.

Ez csak néhány példa, hogy mi számít multizásnak.Ha az adminisztráció felfedez tovább cselekvéseket, amelyek itt nincsenek felsorolva, ám mégis a játék fairplay-be ütköznek, az is szabályszegésnek minősül.

2.Felügyelet

A felügyelet azt jelenti, hogy ugyanabba a felhasználói fiókba belép egy másik személy egy másik IP címről, akinek van másik felhasználója vagy nincs, függetlenül az időtartamától vagy okától. MINDEN belépés és MINDEN IP, szakasz- és böngészőinformáció meg lesz jegyezve.( ami nem ütközik törvénybe) A szabályok értelmében a felügyelet tiltott és a következő büntetéseket vonhatja maga után:

nem javasoljuk senkinek sem, hogy másoknak hozzáférést adjon a fiókjához, mivel ez többszörösen a biztonság ellen hat. Bárki, aki mégis így tesz, felelős mindenért, ami ennek a cserének az eredménye. A játékos, aki új fiókot kap, köteles újrakezdeni és a régi fiók elhagyatott lesz. Minden belépés a régi fiókba a játékos által azután, hogy új fiókot kapott, multizásnak számít és büntetendő. Azok a felhasználók, akik a cserében részt vesznek, felelősek a tetteikért és az adminisztráció nem köteles, hogy megoldja a felmerülő problémákat.

Felhasználói fiókok eladása tiltott a játékban. Érmék cseréje nyersanyagért ugyancsak tiltott.

3. Bugok és rendszer megsértések.

Bugnak számít minden gyengesége vagy hibája a játéknak, ami lehetőséget ad a játékosnak, hogy valamilyen tiltott úton segítse annak fejlődését a játékban vagy/és valami, ami meghibásodásokat okoz a játék szerverén vagy zavarja a személyzetet vagy a software nem tudja azt csinálni, amit az kellene.

3.1 Ha egy felhasználó felfedez egy Bugot, azt azonnal jelentenie kell az adminisztrátornak. A felhasználó büntetést kap, ha a hiba jelentése helyett kihasználja azt.

3.2 Ha egy felhasználó kihasznál egy jelentett, de nem kijavított hibát, akkor az admin dönthet a büntetéséről.

3.3 Ha egy felhasználó módot talál arra, hogy betörjön a rendszerbe, annak védelmébe és szándékosan kárt okoz abban, a felhasználói fiókját büntetést kap.

Az adminisztráció fenntartja a kártérítési és a kár okozta adminisztrációs költségek kifizetésének jogát.

4.Automata eszközök (Bot)

Botnak minősül minden olyan (automatikus) script, ami aktivitást szimulál egy felhasználói fiókban(kivétel az automatizált scriptek). Ezek használata szigorúan tiltott és büntetendő.

5. Fenyegető emailek vagy sértegetések

Mindenféle fenyegető emailek vagy sértegetések (fizikai, nem virtuális) amik játékosokat érnek, adminisztratív büntetéshez vezetnek. Az adminisztrátor dönthet a fórumból való kitiltásról is.

6.Bünetések

Itt egy lista a szabályszegésekről, amelyek büntetendők, de fen nincsenek listázva:

6.1. A játék személyzet egy tagját megpróbálni nyomás alá helyezni, azzal a céllal, hogy előnyöket szerezzen a játékban;

6.2. Bármilyen módon bizalmas információkat szerezni más játékosokról, úgy mint: jelszó/ vagy különféle kódok, amelyeket nem szánnak publikusnak. Nyilvánosan posztolni ( pl. Fórumokban, Blogokban, Játékos/Kastély/Klán infóban, stb.) Csata vagy kémkedési jelentések közzététele mindkét fél beleegyezése büntetendő; A játékosok privátban megoszthatnak ilyen infókat, személyes üzenetekben vagy más kommunikációs formákban.

6.3. Az 1 PC/IP- ről való játék szabályainak nem követése, elfedő szoftver, nyilvános proxy szerverek használata, stb.;

6.4. cenzorálatlan és sértő becenevek/kastélynevek/lovagnevek/kastély infó/játékos infó/avatarok; A sértő nevű játékosok fiókjai véglegesen be lesznek zárva, mivel a becenevet nem lehet megváltoztatni. Ilyen esetekben a játékos CSAK arra lesz jogosult, hogy a átvigye érméit az új fiókjába, további előnyök, fejlesztés és előfizetési opciók nélkül;

6.5. Minden fenti szabály a fórumra is vonatkozik;

6.6. A sértések vagy fenyegetések a játék személyzete vagy más játékosok felé, függetlenül annak idejétől, helyétől, módjától. A játék személyzete fenntartja a jogot, hogy belátása szerint cselekedjen, 3. félnek való magyarázat nélkül;

6.7. Rejtett linkek posztolása;

6.8. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy egy játékos hozzáférést ad egy már fejlesztett kastélyhoz egy másik játékosnak, az admin lecsökkenti az épület szintjét az újonnan meghódított várnak és mindkét felet megbünteti. Abban az esetben, ha egy játékos elköltözteti az első fővárosát egy másik várba, hogy az elsőt ne lehessen meghódítani, egy nagyon népszerű csalás, amit nem tolerálunk: a fairplay nevében. A játék személyzete fenntartja a jogot, hogy a következő büntetéseket alkalmazza, anélkül, hogy külön értesítené róla a játékosokat:

A büntetések a következőek:

 • Ideiglenesen az üzenetküldés letiltása a fórumban
 • Állandóan üzenetküldés letiltása a fórumban
 • Ideiglenes kitiltás a játék fórumából
 • Állandó kitiltás a játék fórumából
 • Ideiglenes üzenetküldés letiltása a játékban
 • Állandó üzenetküldés letiltása a játékban
 • Ideiglenes letiltás a játékban a fiók a vára(i) nem elérhetőek a támadók számára
 • Ideiglenes letiltás a játékban a fiók a vára(i) elérhetőek a támadók számára
 • Állandó letiltás a játékban a fiók a vára(i) elérhetőek a támadók számára
 • Bebizonyosodott multizás/ felügyelet esetén
 • Az összes érintett fiók deaktiválása
 • Letiltás a játékkal kapcsolatos gépekről.

"Bebizonyosodott" ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a személyzet egyhangúan szabályellenesnek minősítette. A személyzet nem köteles magyarázatot adni a döntéseiről.

Megjegyzés: a blokkolt fiókokkal és letiltott hozzáférésekkel kapcsolatos kérdéseket a Visszajelzés rendszeren keresztül kell elküldeni. A sértő nyelv vagy többszörös kérések, miután már rendezve lettek,nem lesznek tolerálva.

7. Hirdetések### Mindenfajta engedély nélküli hirdetés tilos (a klán információban, vár vagy becenevekben), függetlenül attól, hogy szöveg formátumban vannak vagy bannerben, linkben, képen, avatarban, stb.

8. Csaták, amelyek mesterségesen növelik a játékos tapasztalatát

Az olan csaták, amelyek célja mesterségesen növelni a játékos tapasztalatát(az ilyen csatákat az adminok és programozók elemzik) büntetendőek. Mindkét fél, amely részt vesz benne, figyelmeztetés nélkül büntetést kap. Az illegálisan szerzett tapasztalatot mindkét féltől elveszik. Az adminisztrátor dönthet arról, hogy több tapasztalatot vegyenek el, mint amennyit illegálisan szereztek, a vállalat szabályai szerint. Mivel nagyon bonyolult meghatározni, amikor a játékos illegálisan szerez tapasztalatot, minden esetben amikor az admin úgy dönt, hogy ez az eset áll fenn, az szabályszegésnek fog minősülni.

9. Nyersanyag tolás és kölcsönzés

9.1. A nyersanyag tolás egy adott játékosnak szabályellenes. Bizonyos feltételek szükségesek ahhoz, hogy a játékos tettei nyersanyagtolásnak minősüljenek:

9.1.1. Nyersanyag küldése egy játékosnak, aki nem tagja a klánnak, anélkül, hogy bármit kapna cserébe. Minden játékos küldhet nyersanyagot más játékosnak , aki nem tagja a klánnak, anélkül, hogy bármit kana cserébe, legfeljebb 3 alkalommal 7 nap alatt. Ennél több hadjárat küldése nyersanyag tolásnak bizonyul és ezért bárki büntetést kap. Minden játékos kaphat nyersanyagot klánon kívüli játékostól, anélkül, hogy viszonozná bármivel, legfeljebb 6 alkalommal 7 nap alatt. Ennél több kapása a nyersanyag tolásnak minősül és büntetés jár érte.

9.1.2. Nyersanyag küldése egy játékosnak, klánon belül, anélkül, hogy bármit kapna érte cserébe. Minden játékos küldhet nyersanyagot más játékosnak a klánon belül, anélkül, hogy bármit kapna cserébe, legfeljebb 5 alkalommal 7 napon belül. Ennél több hadjárat küldése nyersanyag tolásnak bizonyul és ezért bárki büntetést kap. Minden játékos kaphat nyersanyagokat más játékostól a klánon belül, anélkül, hogy viszonozná bármivel, legfeljebb 10 alkalommal 7 napon belül. Ennél több kapása a nyersanyag tolásnak minősül és büntetés jár érte.

9.2.Minden játékos korlátlan mennyiségű nyersanyagot küldhet más játékosoknak, amíg a nyersanyagokat 3 napon belül visszakapja. Ha a nyersanyagokat nem kapja vissza 7 napon belül, az nyersanyag tolásnak minősül és a játékosbüntetést kap.

Megjegyzés: Támadás küldése a klánon belüli játékoshoz azzal a céllal, hogy megszerezd a nyersanyagait, szállítóhadjáratnak minősül és beleszámít a korlátozásokba.

10.Online órák és kiszámítsuk

A játékszabályok szerint minden játékos legfeljebb 20 órát játszhat 24-órás naponként. Vedd figyelembe, hogy a 24 órás periódus 00:00-tól 23:59-ig tart helyi idő szerint.

A globális világokban a helyi időnek a CET számít, nem a helyi idő. Ebben az esetben a helyi idő (ahonnan a játékos játszik) lényegtelen.

Mivel a "Vár" részben a várad alatt láthatod a számlálót, ami mutatja a napi játékidőt.

Az időt óránként egyszer rögzítik (12:50-kor, 13:50-kor, 14:50-kor, stb.). A játék az inaktivitásod percekben számolja, a jelenléted pedig órákban. Ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy ha egy egész órát játszottál 12:50 és 13:50 között,vagy csak bejelentkeztél egyszer ebben az időszakban - mindkét esetben a játékidő egy óraként fog rögzítésre kerülni.

Azt tanácsoljuk, hogy amikor azt látod, hogy "Online: 19 óra" a "Vár" menüben, azonnal hagyd abba a játékot, legalább 4 órára. Amikor látod ezt a jelet, nagyon kevés időd van, hogy abbahagyd a játékot és szünetet tarts. Ha a jelzés "20 óra", ez azt jelenti, hogy már megszegted a játékszabályt és büntetést fogsz kapni. Vedd figyelembe, hogy mindig használnod kell a kijelentkezés gombot, amikor befejezted a játékot. Ha nem teszed, a böngésződ még egy órát hozzáadhat a számlálóhoz.

Büntetés

A maximális játékóraszám egy napra 20 óra. A 18. és 19. órában egy személyes üzenetet fogsz kapni, ami figyelmeztet rá, hogy közel vagy a maximális játékidőhöz. Miután elérted a 20. órát, a fiókot lezárják és a következő 6 órában büntetésben maradsz, amely során támadható leszel.

11. Chargeback

A chargeback az a művelet, amikor a játékos, miután már megvásárolt egy adott szolgáltatást a játékban, visszakéri az elköltött pénzt. A chargeback szigorúan tilos. A chargeback-ért a következő büntetés jár: a felhasználó fiókjának figyelmeztetés nélküli letiltása.

Nem leírt esetek

A játék adminjainak joga van megbüntetni a játékosokat olyan esetekben is, amelyeket itt nem fejtettünk ki,amennyiben az admin úgy dönt, hogy a játékos cselekedetei megszegik a fair-play szabályait és igazságtalan előnyhöz juttatják a játékost más játékosokkal szemben.

III. Jelentések

1. Játékosok jelentése

A játékos bármilyen fajta jelentései a visszajelzés rendszeren keresztül történnek;

Ha a jelentés hamisnak bizonyul, azzal a szándékkal, hogy az ellenséget megbüntessék, a jelentést tevő játékos büntetést kap.

2. Személyzeti tagok jelentése

Ha a játékos(ok)nak kételyei vannak a személyzeti tag munkájával kapcsolatban, kérheti(k) a tag ellenőrzését. Az ilyen kérést ide kell küldeni:complaints@xs-software.com

IV. Ezenkívül

1. Az admin döntések

Az admin döntések csak a játék csapatának egyhangú döntése esetén változtathatóak meg.

2. Kártérítések

Ha egy játékos egy játék vagy személyzeti hibájának áldozata, kártérítést kaphat az admin döntése alapján. Ha a játékos olyan kártérítést kér, ami eltér az admin döntéstől,a kérése el lesz utasítva.

3. Kifogások

Minden megmagyarázatlan kifogás a játék szabályzatával szemben a fentebb említett büntetések alapján büntető.

4. Leíratlan esetek

Az adminisztrátornak jogában áll büntetni azokat, akik olyan szabályokat is megszegnek, amelyek nincsenek itt feltüntetve.

V. Hozzájárulások

Az adományok amik az Xs Software JSCo. cégnek mennek, függetlenül attól, hogy SMS-ben vagy más formában történik, nem lesz visszaadva vagy kártérítve. Ha egy játékos kitiltásra kerül bármely szabály megsértése miatt, akkor a játék személyzete nem köteles a felhasználón levő érméket más felhasználóra átrakja vagy megtérítse ezeket. Bármely előfizetési opció aktiválása nem vihető át más felhasználói fiókra. ugyanez vonatkozik az érmékre és a csillagokra is. Egy felhasználó aki adományozott a játéknak tehát vett érméket "donorrá" válnak. Ez teljes mértékben önkéntesen történik, a személyzet kötelezettsége nélkül. Minden adomány érmével van jutalmazva, amit a játékos a játékon belül használhat fel különböző funkciók használatára bizonyos ideig. A "donorság" semmilyen előnyt nem jelent más játékosokkal szemben, tehát mindenki egyenlő és ők sem kapnak kártérítést egy bebizonyosodott szabályszegése, illetve büntetése után.

VI. A játék Csapata (személyzete)

Minden személyzet tagjának szigorúan TILOS játszani függetlenül a névtől. Kivételt képez ha a személyzet tagja csak a fórumot rendezi. A személyzet:

 • nem felelős semmiféle sérülésért (függetlenül attól, ha a játékhoz kapcsolódik) azért amiért a felhasználó részt vett a játékban
 • nem felelős semmiféle problémáért, ami egy gépet ér függetlenül attól, ha a játékot támogatja vagy maga a játék
 • jogában áll, hogy kártérítse a játékost, aki egy személyzet hibája miatt kárt szenvedett
 • jogában áll, hogy megváltoztathatja a játékot és ennek vonatkozásait bármilyen figyelmeztetés nélkül
 • jogában áll, hogy megváltoztathatja a szabályt egy személlyel szemben, akit már egyszer figyelmeztetett a fórumon vagy a játékon belül
 • jogában áll, hogy blokkolja egy személynek a játékhoz való hozzáférését, ha szükséges. Ez a tervezett és véletlenszerű ellenőrzésekre is vonatkozik.

VII. Elérhetőségek

Az egyetlen hivatalos lehetőség a játék személyzetének értesítésére a "Visszajelzés" menü a játék minden oldalának alján. Használhatod a fórumot is, de a személyzet nem köteles biztosítani az ottani jelenlétét és válaszolni.

VIII.Fórum

Általános

A fórum a “Khanwars” játék hivatalos fóruma.

Senki sem köteles kifejteni a véleményét a beszélgető témákban, beleértve a moderátorokat és az adminokat is. A játék fórumban a részvétel teljesen önkéntes, és egy játékos sem köteles megtenni, amit egy másik játékos kért. Az információ a “Khanwarsban” adható, nem megkövetelt.

1. Új téma küldése

1.1. Az új téma címének olyan kifejezőnek kell lennie, amennyire csak lehetséges és kapcsolódnia kell ahhoz a fórumrészhez, ahová küldik. A “kifejező” inkább kulcsszavakra, mintsem egész mondatokra vonatkozik.

1.2. Dupla témák: amikor egy játékos új témát akar létrehozni, köteles a “keresésben” ellenőrizni, hogy van-e már ugyanilyen vagy legalább hasonló téma. A “keresztküldés” (ugyanolyan vagy hasonló téma küldése, mint a már létező) büntetendő.

1.3. Támábavágóság: amikor egy új témát nyitnak, a felhasználó, aki küldi,köteles áttekinteni, hogy a témát körülvevő fórumrész egésze kapcsolódik-e az adott témához, amit küldeni akar. A fórum minden témaszekciójában vannak bizonyos korlátozások ( melyek megjelennek a témaszekció tetején, amit általában “fontos témának” jelölnek).

1.4. Téma szerzője: minden felhasználó, aki nyit egy új témát, a téma szerzője lesz. A szerző köteles meghatározni a a kereteket, amelyeken belül a beszélgetés marad a téma első posztjában. Ez lehet egy sima kérdés, egy kifejezés, ami leírja a téma fő problémáját, stb. A szerző kapcsolatba léphet a fórum személyzetével személyes üzeneten keresztül, (vagy a “jelentés” gombra kattintva) és kérheti a küldött válaszok törlését vagy megváltoztatását a témáján belül. azon az az alapon, hogy az nem kapcsolódik a témához. A személyzet dönt arról, hogy a kéréssel kapcsolatban mi a legjobb döntés.

2. Válasz küldése

Az új válasz küldése előtt köteles vagy ellenőrizni, hogy az kapcsolódik-e témához.

3. Nyelv és udvariasság

A beszélgetésnek megfelelő és tiszteletteljes hangnemben kell zajlania. A vitatkozás durva módja tilos és többféleképp büntetendő. Az etikátlan, durva és ironikus attitűd nem tolerálható, az ilyesmit töröljük és szankcionáljuk. A szexista és/vagy rasszista posztok teljes mértékben tilosak. A felhasználónak nem szabad megismételnie a korábbi véleményt, mert az elárasztásnak és a beszélgetésbe való bekiabálásnak minősül, ami szintén büntetendő. Az emotikonok, képek, vastagbetűk, színek, óriásbetűk túlzott használata sem tolerálható.

4. Hirdetés

Nagyon szigorúan tilos sértő kommenteket küldeni tárgyakról/alanyokról/csoportokról, valamint termékek/szolgáltatások nemzetközi hirdetéseit, segélykéréseket, illetve tilos a pénzkérés vagy keresés/ajánlat/illegális információk megosztása csoportokról/vállalatról/személyekről.

5. Képek

5.1. Elszólás/erotikus/erőszakos/rasszista- képek tiltottak.

5.2. Avatar/ Hangulatjelentés - az 5.1. pontnak megfelelően és nem több, mint 120 pixel méretben. A hangulatnak illendőnek kell lennie és nem szegheti meg a színezésre és betűtípusra vonatkozó szabályokat.

6. A személyzet cselekedetei, amikor a fórum szabályait megszegik:

Minden szabályszegő büntethető a téma törlésével vagy megváltoztatásával, a posztnak vagy egy részének figyelmeztetés nélküli törlésével. A szabályszegők személyes üzenetet kapnak, amelyben automatikusan növeli a figyelmeztetési szintet (figyelmeztetési %) és megtagadhatják a felhasználók jogosultságát egy ideig vagy más módon kezelhető a fórum adminjai és személyzetének döntése szerint.

Minden felhasználó köteles követni a a regisztrációjával járó szabályokat. Természetesen a fórum önkéntes, ezért a fórum személyzete úgy tekinti, hogy mindenki, aki regisztrált, ismeri ezeket a szabályokat és kötelezi magát, hogy követi azokat, ismeri a fórum szabályainak megszegéséért járó büntetéseket. Minden felhasználónak, akit megbüntettek, joga van kapcsolatba lépnie a személyzet tagjával (Személyes üzeneten keresztül) és megtudnia, hogy miért büntették meg. A személyzet nem köteles megmagyaráznia tetteit és a motivációit - ez csak önkéntes alapon működhet.

7. Szekció ajánlatok

Mielőtt új ajánlat keresést végzel, ellenőrizd, hogy nem volt-e már. Csakúgy, mint más szekciókban itt is megköveteljük a leíró címeket. Minél jobb stílusú az ajánlat, annál nagyobb az esélye, hogy figyelmet szentelnek neki. Az ajánlat mellett lennie kellene kérdőívnek a helyes válaszokkal és egyszerű lehetséges válaszoknak. Ha más játékosok negatívan válaszolnak rá, akkor automatikusan vissza lesz utasítva. Ha a játékosok jóváhagyják, akkor a játék személyzete kommentálni fogja és megjelenhet a következő restartnál. Ha az ajánlatod a játékosok jóváhagyják, 100%-ban meg fog jelenni a következő restartnál. Ha valamely ajánlat nem felel meg a szabályoknak, az blokkolva és törölve lesz.

IX. Felhasználók

Azzal, hogy regisztrálod magad a játékban, tudomásul veszed és egyben el is fogadod a szabályzatot és a büntetéseket is, amelyekről a személyzet dönt, amennyiben szükséges. Elfogadják azt, hogy ellenőrzik a szabályzatot érintő változásokat. A szabályok nem ismerete nem mentesít senkit a büntetések alól. A játékosok felelősek a személyes információinak a titokban tartásáért, amint mar említettük, a játék személyzete nem felelős ezért.

Minden játékkal kapcsolatos jog az XsSoftware JSCo.-hez tartozik (http://xs-software.com/)

A szöveg tartalma az XsSoftware JSCo.-hez tartozik, írásos beleegyezésünk nélküli reprodukálása tilos!

Vissza az elejére