Pravidla hry

I. Obecné podmínky

Termíny a podmínky jsou umístěny na odkazu. Chcete-li vidět klikněte zde.

1. Registrace

Hra "Chánové" je bezplatná webová hra. Registrace je zcela zdarma a jedinou podmínkou pro hráče je souhlas s pravidly.

2. Účty

Každá osoba má právo vlastnit pouze jeden uživatelský účet v jednom herním světě.

3. Hra, Fórum

Fórum s internetovou adresou forum.chanove.cz je oficiálně součástí hry "Chánové". Veškeré napadání a urážky na něm jsou považovány za porušení současných pravidel a mohou vést k potrestání jak na fóru tak ve hře.

ІІ. Omezení a penalizace

1.Více účtů (multiaccounting)

1.1. K multiaccountingu dochází, pokud si jeden uživatel vytvoří více než jednu registraci. Toto je striktně zakázáno a bude penalizováno bez přechozího varování. Sankcí je vymazání všech uživatelových účtů. Penalizace se vztahuje na všechny účty bez rozdílu fáze vývoje.

1.2. Hráči, kteří používají stejný počítač/IP adresu musejí informovat správce ihned po jejich registraci pomocí Feedback system. Hráč musí vysvětlit důvod tohoto omezení a správce mu jej musí schválit. Pokud dva hráči, přihlášení na jednom počítači neuvedou důvod používání jednoho počítače/IP adresy, bude to považováno za porušení pravidel:

 • Zasílat suroviny na jiné účty provozované na stejném počítači.
 • Jakýmkoliv způsobem pomáhat ostatním účtům provozovaným ze stejného počítače.
 • Účasnit se spolu s jinými účty vzájemných akcí proti třetím stranám.
 • Připojovat se ve stejné době na několik účtů provozovaných na stejném počítači.
 • Vysílat jakýkoliv typ pochodu mezi těmito účty.

1.3. Následující akce mezi 2 nebo více účty jsou také považovány za multiaccounting:

 • Zasílání surovin hradům, ze kterých mohou být odebrány jedním nebo více útoky;
 • Vytrvalé útoky menší armádou s cílem vytvořit pole pro "Úklid" na místě napadeného hradu.
 • Vytváření dalších účtů za účelem špionáže pro hlavní účet, aby nemusel cvičit běžce. Shromažďování surovin několika účty za cílem konečného dodání těchto surovin hlavnímu účtu.Taking Resources through multiple accounts with the objective to finally get them to the main one.

Toto je jen několik příkladů činností, které jsou považovány za multiaccounting. Pokud správce objeví další akce, které zde nejsou uvedeny a které ovlivňují fairplay ve hře, bude to považováno za porušení.

2. Hlídání (Babysitting)

Hlídání je akt vstupu na účet z jiné IP adresy jinou osobou vlastnící nebo nevlastnící účet bez ohledu na délku trvání a důvody pro tuto činnost. KAŽDÉ přihlášení a KAŽDÁ IP adresa, připojení a informace z webového prohlížeče jsou zaznamenávány (což není v rozporu se zákonem). Podle pravidel je hlídání zakázáno a bude penalizováno.

Nedoporučujeme, aby někdo dával účet jiné osobě, protože je to závažné porušení bezpečnostních pravidel. Každý hráč přebírá odpovědnost za vše, co se stane vdůsledku výměny.Hráč, který dostane nový účet je povinen restartovat starý, neaktivní účet. Každý vstup na starý účet uživatelem, který má nový účet bude považován za vlastnění více účtů (multi accounting) a bude potrestán. Uživatelé, kteří se účastní tohoto typu výměny jsou odpovědni za jejich činy a správce není povinen řešit problémy, které se mohou objevit později.

Prodávat účty je zakázané. Výměna mincí za zdroje je také zakázána.

3.Bugy a porušování systému.

Bug je považován slabost nebo chybu vherních skriptech, která umožňuje hráči zvýšit jeho podmínky zakázanými herními pravidly a/nebo problémem herního serveru a/nebo špatnou prací herního systému.

3.1. Jestli-že najde hráč bug ve hře, je povinen o tom informovat správce. Uživatel, který neinformuje správce a výhody, kterou mu bug poskytne, využije, bude potrestán.

3.2. Jestli-že hráč zneužívá hlášení, ale není pevně stanoven bug, může být potrestán, pokud se tak správce rozhodne.

3.3. Jestli-že hráč najde způsob jak prolomit systémovou obranu a záměrně způsobí problémy vsystému, bude potrestán.

Správce má právo na náhradu škody vzávislosti na příčině poškození a správních nákladů.

4.Boti

Boti jsou považováni za (automatická) skripta ve všech formách, které stimulují aktivity na účtu (s výjimkou automatizovaných skriptů ve hře). Použití botů jakýmkoli způsobem je přísně zakázané a bude potrestáno.

5. Vydírání a urážky

Všechny druhy vydírání, urážek nebo vyhrožování (fyzických, nikoli virtuálních), které jsou odesílány hráčům, mohou vést kprávnímu potrestání. Správní orgán také může rozhodnout, že bude uživatel vyloučen zfóra.

6. Tresty

Zde je seznam přestupků, které nebyly jmenovány výše, ale budou také potrestané:

6.1. Vyvíjet tlak na členy herního personálu, za účelem získání výhod ve hře.

6.2. Snažit se získat jakýmkoli způsobem důvěrné informace o jiných hráčích, jako jeho/její heslo nebo jiné druhy hesel, které by neměli být přístupné. Veřejné oznamování je také zakázáno (na fórech, blocích aj. informace o hráčích/hradech/klanech atd.). Bitevní a špionážní hlášení bez souhlasu obou stran je také trestáno. Hráči si mohou soukromě vyměňovat hlášení vosobních zprávách nebo jiných komunikačních kanálech.

6.3. Nerespektování pravidel o hraní zjednoho počítače/užívání krycích programů IP adresy, veřejných proxy serverů aj.

6.4. Necenzurované a urážející přezdívky/jména hradů/jména rytířů/informace o hradech/informace o hráčích/avatáry. Hráčům surážející přezdívkou budou trvale zablokovány jejich účty bez možnosti změnit si přezdívku. Vtakových případech mají hráči nárok pouze na přenesení jejich kreditů do nového účtu, bez možnosti jiných výhod, pokroku nebo možnosti předplacení VIP.

6.5. Všechna tato pravidla, také platí pro fórum.

6.6. Urážení nebo vyhrožování hernímu personálu nebo jiným hráčům, bez ohledu na čas, místo a způsob. Herní personál si vyhrazuje právo jednat svým vlastním způsobem, bez jakéhokoli vysvětlování třetí osobě.

6.7. Zveřejňování skrytých odkazů.6.8. Vpřípadě prokázání, že jeden hráč umožňuje přístup kjiž vyvinutému hradu jinému hráči, admin sníží level budov vnově dobitém hradě a potrestá obě strany. Situace, kdy hráč přemisťuje své hlavní město do jiného hradu, protože ten první může být dobyt, je velmi populární, ale administrátory nebude tolerována, není fair play. Herní personál si vyhrazuje právo použít následujících trestů bez upozornění hráče.

 • Tresty jsou:Dočasné omezení posílání zpráv na herní fórum
 • Trvalé omezení posílání zpráv na herní fórum
 • Dočasný zákaz herního fóra
 • Trvalí zákaz herního fóra
 • Dočasné omezení posílání zpráv ve hře
 • Trvalé omezení posílání zpráv ve hře
 • Dočasné zablokování přístupu do hry bez možnosti napadení uživatelových hradů
 • Dočasné zablokování přístupu do hry smožností napadení uživatelových hradů
 • Při nalezení důkazu o používání více účtů a/nebo hlídání jsou deaktivovány všechny účty, které se podílely na porušování pravidel
 • Zákaz od strojů, které mají vztah ke hře.

„Důkaz“ vtomto kontextu znamená, že je herní personál jednomyslně považuje za porušení pravidel. Herní personál není povinen podat vysvětlení o jejich rozhodnutí.

Poznámka: Otázky týkající se zablokování účtů nebo zákaz přístupu mají být poslány přes Feedback system. Urážlivá mluva, nebo více žádostí o vyjádření poté, co již byl dotaz přijat, nebudou tolerovány.

7.Reklama

Všechny druhy neoprávněných reklam budou zakázány (jak vinformacích o klanech, jménech hradů, přezdívek), bez ohledu na to, jsou-li vtextové podobě nebo ve formě baneru, odkazu, obrázku, avatara, aj.

8.Bitvy se záměrem uměle zvýšit hráčovy zkušenosti

Bitvy se záměrem uměle zvýšit hráčovy zkušenosti (takové bitvy jsou analyzovány adminem nebo programátorem) budou mít za následek potrestání. Obě strany, které se budou účastnit těchto bitev budou potrestány bez varování. Tyto neoprávněně získané zkušenosti budou zúčtů obou stran smazány. Administrátor může rozhodnout o odstranění více zkušeností, když neoprávněné získávání nebude vsouladu spravidly společnosti.Vzhledem ktomu, že je velmi obtížné určit, ve kterých případech získává hráč neoprávněně zkušenosti, má administrátor právo rozhodnout, kdy tomu tak je a bude to považováno za porušení pravidel.

9. Surovinná výpomoc a půjčování

9.1. Surovinná výpomoc konkrétnímu hráči se považuje za přestupek. Podmínky nutné pro to, aby akce byla považována za Surovinnou výpomoc:9.1.1. Posílání surovin hráči, který není vklanu, aniž by dotyčný poslal něco na oplátku.Každý hráč může poslat suroviny hráči, který není vklanu, aniž by dostal něco na oplátku, maximálně 3krát za dobu 7 dní. Posílání více pochodů je považováno jako Surovinná výpomoc a kdokoliv, kdo tuto činnost provádí, bude potrestán.Každý hráč může obdržet suroviny od hráče, který není vklanu, aniž by posílal něco na oplátku, maximálně 6krát za dobu 7 dní. Příjímání více pochodů je považováno za Surovinnou výpomoc a kdokoliv, kdo tuto činnost provádí, bude potrestán.9.1.2. Posílání surovin hráči, který je vklanu, bez toho aniž by dotyčný hráč posílal cokoliv na oplátku.Každý hráč může poslat suroviny hráči, který je vklanu, aniž by dostal něco na oplátku, maximálně 5krát za dobu 7 dní. Posílání více pochodů je považováno jako Surovinná výpomoc a kdokoliv, kdo tuto činnost provádí, bude potrestán.Každý hráč může obdržet suroviny od hráče, který je vklanu, aniž by posílal něco na oplátku, maximálně 10krát za dobu 7 dní. Příjímání více pochodů je považováno za Surovinnou výpomoc a kdokoliv, kdo tuto činnost provádí, bude potrestán.9.2. Každý hráč může poslat neomezené množství suroviny jinému hráči pokud jsou tyto suroviny vráceny do 3 dnů. Pokud nejsou vráceny do 7 dnů je toto považováno za Surovinnou výpomoc a hráči budou potrestáni.Poznámka: Posílání útoku na hráče, který je vklanu, bez důvodu krádeže jejich surovin je považováno za Transportní pochod a počítá se do omezení.

10.Online hodiny a jak se počítají

V souladu s pravidly hry může každý hráč hrát až 20 hodin denně během 24 hodin. Nezapomeň, že 24 hodin se počítá od 00: do 23:59 Místního času.

Celosvětově se používá čas CET nikoli místní čas. Z tohoto důvodu je místní čas, odkud hráč hraje, irelevantní.

Místní čas, ze kterého hráč hraje je nevýznamný. Kvůli tomu můžete v okně „Hrad“ pod pohledem na Váš Hrad najít počítadlo, které ukazuje, kolik hodin jste dnes nahráli.

Čas je zaznamenáván jednou za hodinu (v 12:50, 13:50, 14:50 a tak dále). Hra počítá Vaši neaktivitu v minutách a Vaši přítomnost v hodinách. To znamená, že nezáleží na tom, jestli jste hrál celou hodinu mezi 12:50 a 13:50 nebo jestli jste se pouze přihlásil jednou v tuhle dobu. – v obou případech bude Váš odehraný čas zaznamenán jako jedna hodina.

Radíme Vám, pokud uvidíte „Online 19 hodin“ v menu Vašeho „Hradu“, přestaňte okamžitě hrát na dobu nejméně 4 hodiny. Ve skutečnosti, pokud uvidíte tento nápis, máte velmi málo času na to, abyste přestal hrát a dal si přestávku. Pokud uvidíte „Online: 20 hodin“, tak to znamená, že jste už porušil pravidla a budete potrestán.Vezměte na vědomí, že musíte pokaždé použít tlačítko „Odhlásit se“, pokud už jste dohrál. Pokud toto neuděláte prohlížeč Vám muže započítat další jednu hodinu navíc.Potrestání

Maximální doba hraní je 20 hodin za 24 hodinovou periodu. V18té a 19té hodině obdržíte osobní zprávu, která Vás bude varovat, že jste blízko maximální hrací době. Poté co překročíte 20tou hodinu, Váš účet bude zablokován na dobu 6 hodin stím, že na Vás nepřátele budou moct útočit.

11. Zpětné zúčtování

Zpětné zúčtování je žádost o navrácení finančních prostředků poté, co si zakoupíte in-game službu. Zpětné zúčtování je striktně zakázáno. Trest za zpětné zúčtování je blokace účtu bez jakéhokoliv varování.

12. Nevyslovené případy

Herní administrátoři mohou potrestat hráče, vpřípadech, které zde nejsou uvedeny, na tak dlouhou dobu, jak se administrátor rozhodne. Toto rozhodnutí závisí na hráčově prohřešku, vzávislosti na pravidlech fair-play.

ІІІ. Hlášení

1. Nahlašování hráčů

Nahlašování hráčů za jakékoliv porušeni pravidel se provádí systémem zpětné vazby. Pokud se dokáže, že hlášení bylo nepravdivé, súčelem poškodit nějakého hráče, tak hráč, který toto hlášení podal, bude potrestán.

2. Nahlašování členů personálu

If (a) player(s) has doubts about the work of a staff member, he(they) can request a thorough check on the member. Such a request is to be sent at : complaints@xs-software.com

ІV. Dodatek

1. Kontrola rozhodnutí administrátora

Činy administrátora mohou být změněny pouze po špatném rozhodnutí herního týmu.

2. Kompenzace

Pokud se hráč stane obětí herní chyby nebo špatného rozhodnutí člena personálu, získá kompenzaci. Její velikost závisí na míře herní chyby nebo pochybení.Pokud hráč požádá o kompenzaci, která se liší od té, kterou administrátor rozhodl, bude jeho žádost odmítnuta.3. Námitka

Každá nevysvětlená námitka herních pravidel může vést kjednomu zpotrestání, které jsou uvedeny výše.

4. Nepopsané případy

Herní administrátoři si vyhrazují právo na možnost potrestání, dle jejich uvážení vpřípadě, že se hráč proviní proti pravidlům fair-play.

V. Příspěvky

Příspěvky společnosti Xs Software JSCo, nezáleží na tom jestli pomocí SMS zpráv nebo jinými způsoby, nemohou být vráceny ani jinak kompenzovány. Pokud je účet potrestán za nedodržování současných pravidel, herní personál není povinen přesunout Dukáty ztohoto účtu na nový nebo vykompenzovat tuto ztrátu.Veškeré předplacené herní možnosti (VIP účet,…) nemohou být převedeny na jiný účet. Stejná pravidla platí i pro Hvězdy a Dukáty.Herní účet, který přispěl do hry je „sponzor“. Příspěvek je dobrovolný akt. Každý příspěvek dává účtu určitý obnos Dukátů, které umožňují hráči použít přídavné možnosti na nějaký čas. „Status sponzora“ není vžádném případě výhodou hráče proti ostatním hráčům a také nedává jim právo žádat kompenzace vžádném případě poté, co je administrátor potrestal za porušení pravidel.VI. Herní tým (personál)Je ZAKÁZÁNO všem členům personálu hrát tuto hru, bez ohledu na přezdívku. Jedinou výjimkou je, když člen personálu má kontrolu pouze na fóru.

VI. Personál:

 • Není zodpovědný za případné škody (bez ohledu na to jestli souvisí shrou) uživatele jako výsledek účasti ve hře
 • Není zodpovědný za případné problémy se stroji, které podporují hru nebo hru samotnou.
 • Vyhrazuje si právo na vykompenzování hráčů, kteří byli poškozeni, rozhodnutím herního personálu.
 • Vyhrazuje si právo na provádění změn ve hře bez varování.
 • Vyhrazuje si právo na změnu těchto pravidel. Změna pravidel bude ohlášena zprávami ve hře nebo na fóru.
 • Vyhrazuje si právo na zamezení přístupu do hry, když to bude potřeba. To platí jak pro plánované kontroly, tak pro nečekané události.

VII. Kontakty

Jedinou oficiální cestou jak kontaktovat herní personále je pomocí „Tlačítka zpětné vazby“. Které je umístěno vespod každé stránky hry Chánové. Můžete také použít herní fórum, ale personál není povinen Vám zaručit svojí přítomnost nebo Vám odpovědět na otázku.

VIII. Fórum

Běžné situace:Fórum je oficiální pro hru Chánové.Nikdo není povinen vyjádřit svůj názor kjakékoliv konverzaci, včetně moderátorů a administrátorů. Účast vherním fóru je úplně dobrovolná a žádný uživatel není povinen dělat, co někdo jiný vyžádal. Informace ve hře Chánové jsou dané, nikoliv vyžadované.

1. Uveřejnění nového příspěvku

1.1. Titulek knovému tématu by měl být jak popisující tak vsouladu sčástí fóra kam byl umístěn. „Popisující“ znamená více klíčových slov, nikoliv celé věty.

1.2. Zdvojené příspěvky: Pokud uživatel přemýšlí o zaslání nového příspěvku, je povinen nejdříve prohledat fóra pomocí vyhledávání, jestli jeho problém nebyl už někde řešen. „Crossposting“ (zasílání stejného nebo podobného příspěvku jako je ten starý) je trestáno.

1.3. Aktuálnost: Pokud uživatel založil nové téma uživatel, který ho založil, je povinen se podívat, zda téma části celého fóra je spojeno sčástí příspěvku, který chce zaslat. Vkaždé aktuální sekci fóra mohou být určitá omezení (vystavené příspěvky, které jsou ve vrchní části jsou obvykle označeny jako „Důležité příspěvky“)

1.4. Autor příspěvku: každý uživatel, který vytvoří nový příspěvek, se stává jeho autorem. Autor je povinen definovat okraje, ve kterých by měla diskuze probíhat. Může to být otázka nebo nějaká fráze, která definuje hlavní problém tohoto tématu, atd. Autor může kontaktovat personál fóra skrze osobní zprávu (nebo kliknutím na tlačítko „nahlásit“) a vyžádat odstranění nebo změnu zaslané odpovědi vtomto tématu na základě toho, že se netýká tohoto tématu. Personál rozhodne, zda je žádost objektivní a udělá co je podle něj nejlepší.

2. Uveřejnění nového příspěvku

Before posting a new answer you are obligated to check if it is in reference with the topic.

3. Zasílání odpovědi

Před zasláním odpovědi jste povinni zkontrolovat, zda je vsouladu stématem. Arguing in a rude manner is forbidden and will be severely punished. Unethical, rude and ironic attitude will not be tolerated, will be deleted and sanctions will be applied. Sexist and/or racist posts are completely forbidden. The user oughtn’t repeat a previous opinion because that would be considered flooding and an attempt to silence the discussion by screaming. This is also to be punished. The overuse of emote icons, pictures, colouring, bolds and increasing the size of letters will not be tolerated.

4.Reklama

Je absolutně zakázáno: vkládání urážejících komentářů o věci/osobě/skupině, vkládat záměrné reklamy na produkty či služby, hledání pomoci výměnou za peníze nebo vyhledávání/nabízení/distribuce nelegálních informací o skupině/společnosti/osobě.

5. Obrázky

5.1. Prohřešek/erotika/násilí/rasismus – obrázky s těmito pojmy jsou zakázány.

5.2. Avatar/ nálada – je v souladu s bodem 5.1 a nesmí být větší než 120 pixelů na výšku. Nálada musí být řádná a nesmí porušovat pravidla tím, že bude tučná či barevná.

6. Činnost pracovníků jestliže byla porušena pravidla fóra:

Každý, kdo porušuje pravidla, může být sankciován vymazáním nebo změnou tématu, příspěvku či části příspěvku a to bez varování. Osobám porušující pravidla bude od zaměstnanců poslána osobní zpráva, která automaticky zvýší jejich úroveň varování (v %) a poté jim budou na nějakou dobu odepřena jejich uživatelská práva nebo budou vystaveni jinému způsobu řešení, založeném na rozhodnutí pracovníka fóra a vedení.

Každý uživatel se svou registrací zavazuje dodržovat pravidla. Samozřejmě že fórum je dobrovolné, takže pracovníci fóra berou v úvahu, že každý uživatel, který se registroval, je obeznámený s pravidly a zavazuje se jimi řídit. Informace o omezeních způsobených porušením pravidel fóra. Každý uživatel, který byl sankciován, má právo kontaktovat člena personálu (přes osobní zprávu) a zjistit, proč byl potrestán. Zaměstnanec nemá povinnost vysvětlovat své jednání, a jaký k němu měl motiv – to je pouze dobrovolné.

7. Sekce návrhů

Předtím než podáte nový návrh, zkontrolujte, zda už nebyl podán. Stejně jako v ostatních sekcích jsou zde nutné popisující názvy. Čím lepší styl váš návrh má, tím větší šanci má na to, aby připoutal pozornost. Návrh by měl obsahovat anketu se správnými a možnými odpověďmi. Jestliže ostatní hráči budou v anketě reagovat na váš návrh negativně, bude automaticky zamítnut. Jestliže bude hráči schválen, bude postoupen zaměstnancům hry, kteří se vyjádří, a může se to projevit v dalším obnovení hry. Jestliže váš návrh bude od hráčů schválen, na 100% se objeví v obnovení hry. Jestliže nějaký návrh nesplňuje pravidla, bude blokován a vymazán.

IX. Uživatelé

Při registraci účtu uživatelé prohlašují, že četli pravidla a souhlasí s obsahem, souhlasí s dodržováním pravidel a přijetím trestu jestliže zaměstnanci rozhodnou, že je to nutné. Zavazují se pravidelně kontrolovat změny v pravidlech. Neznalost neomlouvá ty, kteří pravidla poruší. Uživatelé jsou zodpovědní za jejich osobní informace a neposkytují je žádnému členu personálu – současnému ani bývalému. Jestliže i tak byly poskytnuty, herní personál není zodpovědný.

Práva hry patří Xs Software JSCo (http://xs-software.com/)

Práva tohoto textu patří Xs Software JSCo a je zakázáno jeho kopírování bez písemného souhlasu.

Zpět na začátek