Pravidlá hry

I.Spoločné témy

Všeobecné obchodné podmienky sú na stránke spoločnosti.Prečitajte ich tu.

1.Registrácie

Khan Wars je bezplatná webová hra.Registrácia je úplne zadarmo a jedinou podmienkou je súhlas s pravidlami.

2.Účty

Každý hráč (osoba) môže vlastniť len jeden účet v jednom svete hry.

3.Hra,fórum

Fórum na internetovej adrese http://skforum.madmoo.com je oficiálnou súčasťou hry Khan Wars.Všetky porušenia môžu být považované za nedodržiavanie pravidel a môžu vést k trestu na fóre alebo v hre.

ІІ.Registrácie a Tresty

1.Multi účty (Multiaccounting)

1.1 Multi účtami sa stávajú keď jeden užívateľ má viac ako jednu registráciu.Toto je zakázané a bude potrestané bez upozornenia-trest predstavuje zmazanie všetkých účtov hráča.Trest platí pre všetky účty bez ohľadu na to,či majú 0 body,alebo sú vrcholné.

1.2Hráči,ktorí potrebujú jeden počítač/IP adresu musia informovať administrátora cez Podporu (Feedback systém) alebo vo fóre hneď po registrácií.Hráči musia dať vysvetlenia a administrátor musí to schvaľovať. V prípade, že historia ich prihlasovania nie je v súlade s príčinou pre používanie jedného počítača alebo jednej IP adresy, to bude považované za porušenie. Hráči,ktorí neinformujú,že používajú jeden počítač, budú trestaní,pretože to je porušenie pravidiel.

Keď hrajú z jedného počítača,hráči nemajú právo:

* Poslať zdroje do iného účtu z tohto počítača.

* Pomáhať akokoľvek iným účtom z tohto počítača.

* Zúčastniť sa na spoločné akcie s inými účtami z tohto počítača proti tretí.

* Prihlásiť sa do viac ako jeden účet v jednom čase.

* Poslať ktorýkoľvek typ pochodov medzi nimi 

1.3 Tieto činnosti medzi 2 alebo viac účtov sú tiež multiúčtov:

* Poslanie zdroje do hradu,odkiaľ môže byť vzaté niekoľkým útokov.

* Neustále útoky s menšími armádami na vytvorenie Clean up pole na Zberanie z napadnutých hradov.

* Vytvorenie ďalších účtov na špionáž objektívmi zachovať hlavný účet z trénovania rýchlochodcov.

* Zisk zdrojov cez zložené účty objektívmi konečne dostať ich do hlavného.

Je len niekoľko príkladov pre multiaccounting.

2.Babysitting

Babysitting je vstup do účtu z iného IP z inej osoby,ktorá má alebo nemá účet ,bez ohľadu na trvalosť a dôvody .KAŽDÉ prihlásenia a KAŽDá IP ,sesia alebo informácia z browseru musia byť napísané(ktoré nie je priestupok zákona).Podľa týchto pravidiel babysitting je zakazaný a trestný.

Nie je odporučané dáť učeť druhej osobe. Každý hráč,ktorý to robí, je zodpovedaný za všetko,čo mohlo byť výsledok tejto činnosti.

Nový vlastník účtov je zaviazaný reštartovať ten starý účet,ktorý bude opustený. Každý vstup do starého účtu bude považované za multiúčtov. Poúžívatelia, ktorí urobili tp výmenu sú zodpovedaní za svoje činnosti a administrácia nie je zaviazaná riešiť vzniknuté problémy.

Predaj účtov je zakázaný v hre.Výmena mincí za zdroje je tiež zakázaná.

3. Chyby(Bugs) a porušenia systému

Za chybu sa považuje slabosť alebo nespravnost v kóde produktu, ktorý umožňuje užívateľovi využívať hru vneoprávnene činnosti a / alebo ktorý zabraňuje server a / alebo softvér na vykonanie stanovených úloh a očakávaní.

3.1 Ak hráč nájde chybu v hre, musí bezodkladne informovať administrátora. A pre použitie neoznamovaných chyby,bude hráč potrestaný.

3.2 Ak hráč používa nahlásenu, ale nevyriešenú chybu, bude hráč potrestaný .

3.3 Ak sa niekto pokusí obísť systém v zámernom pokuse a snaží sa manipulovať systém hry,užívateľ bude potrestány.

Administrácia hry si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody a úhradu administratívnych nákladov.

4. Boty

Boty sú nazývané (automatizované) skripty alebo prográmy v akejkoľvek forme, simulujúce činnosť v účte bez fyzickej prítomnosti vlastníka (vrátane napríklad automatizované skripty nevstupujú do hry). Použitie akejkoľvek botov je prísne zakázané a trestné.

5. Vydieranie a hrozieb

Akýkoľvek vydierania a hrozieb, ktoré sú určené hráčom, alebo všeliaký druh konštantná trápenie v hre cez vydierania, môže viesť k potrestaniu autora hrozby. V závislosti od prípadu, môže byť toto obmedzenie platiť pre prístup k fóra tejto hry a / alebo prístup k hrám.

6. Tresty

Prípady nečestnej hry podľa pravidiel opísaných v kapitole 1 - 6, budu potrestané a spolu s:

6.1. Prípady vydierania tímu s cieľom dostať akékoľvek výsady pred všetkými ostatnými hráčmi.

6.2. Používanie akejkoľvek techniky na získanie dôverných informácií od hráčov, ako sú heslá, kódy všetkého druhu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré je zvyčajne obmedzenú na túto osobu. To zahŕňa vydávanie správ bitiek a špionážne správy, bez súhlasu oboch strán, ktoré sa podieľali na akcii.

6.3. Оbchádzanie pravidiel pre iba jeden účet pre každý počítač / IP adresu pomocou ľubovoľného druhu softvéru pre krytie IP adresy, verejné proxy servery a iné metódy.

6.4. Urážаť uživateľ a / alebo uražlivé avatary,niky,mená hradov,mená rytierov,informácie o hráčovi alebo o hrade hre alebo tých, ktorí povzbudujú hráča niečo urobiť (svastiky, krížov atď).

6.5 Všetky pravidlá platia aj pre fórum.

6.6. Urážky a hrozby od užívateľov ku administrátorom hry, bez ohľadu na typ, čas a miesto urážky. Tím si vyhradzuje právo urobiť akýkoľvek druh činnosti, bez akéhokoľvek upozornenia hráčov.

6.7. Pridanie skrytých odkazov.

6.8. V prípade preukázania, že jeden hráč umožňuje prístup k už vyvinutému hradu inému hráčovi, admin zníži level budov v novo dobitom hrade a potrestá obi dve strany. Situácia, kedy hráč premiestňuje svoje hlavné mesto do iného hradu, pretože to prvé môže byť dobyté, je veľmi populárny nebude tolerovaná administrátorom.

Personál hry zachová právo priložiť nasledujúce tresty bez informovania hráča za toto.

Tresty sú :

 • Dočasné postihnutie posting správy vo fóre hry.

 • Permanentlé postihnutie posting správy vo fóre hry.

 • Dočasný zákaz z fóra hry.

 • Permanentlý zákaz z fóra hry.

 • Dočasné postihnutie posting správy v hre.

 • Permanentlé postihnutie posting správy v hre.

 • Dočasný zákaz z hry bez možnosti pre hrady účtu byť napadnuté.

 • Permanentlý zákaz z hry možnosťami pre hrady účtu byť napadnuté.

 • Dočasný zákaz z hry možnosťami pre hrady účtu byť napadnuté.

 • Zmazanie užívateľského účtu.

 • V prípade,že dôkaz pre multiaccouting/babysitting je nájdený -dezaktivácia účtov,ktoré sú súčasť prestúpenia.

 • Zákaz zo zariadenia s vzťahom hru.

"Dôkaz" v kontexte znamená,že personál jednomyseľne posúdi ho ako prestúpenie.Personál nie je zaviazaný dať vysvetlenie pre svoje rozhodnutie.

Upozornenie: otázky o zablokovaných účtoch alebo zakázanom prístupe musia byť poslané do support.hanovete.com,alebo ohlásené vo fóre hry.Urážlivý jazyk alebo početné žiadosti o komentároch keď jeden je už získaný nebudú byť tolerované.

7.Reklama

Všetky typy neautorizovaných reklám sú zakázané(v informácii o klane ,hradoch alebo užívateľských menách)bez ohľadu na to,či sú v textovej forme,alebo vo forme nadpisu,odkazu,obrazu,avataru,atď.

8.Boje,zamerané na umelo získané zvýšenie skúsenosti.

Boje,zamerané na umelo získané zvýšenie skúsenosti ( také boje sú analyzované administrátorov a programátorov)budú mať vplyv na zákaz bez ohľadu na dôvody.Hráči budú byť trestaní bez upozornenia a zakázanými útokmi proti nimi.

9. Zdrojova pomoc a požičiavanie

9.1. Surovinná pomoc konkrétnemu hráčovi sa považuje za porušenie. Podmienky potrebné na to, aby činnosť bola považovaná za Surovinnú výpomoc:

9.1.1. Posielanie surovín hráčovi, ktorý nie je v klane, bez získania niečo na odplatu za to.

Každý hráč môže poslať suroviny hráčovi, ktorý nie je v klane, bez toho,aby dostal niečo na odplatu, maximálne 3-krát za dobu 7 dní. Posielanie viac pochodov je považované za Surovinnú pomoc a kto túto činnosť vykonáva, bude potrestaný.

Každý hráč môže získať suroviny od hráča, ktorý nie je v klanu, bez toho,aby posielal niečo na odplatu, maximálne 6-krát za dobu 7 dní. Prijímanie viac pochodov je považované za Surovinnú pomoc a ktokoľvek, kto túto činnosť vykonáva, bude potrestaný.

9.1.2. Posielanie surovín hráčovi, ktorý je v klanu, bez toho aby dotyčný hráč posielal čokoľvek na oplátku.

Každý hráč môže poslať suroviny hráčovi, ktorý je v klanu, bez dostal niečo na oplátku, maximálne 5krát za dobu 7 dní. Posielanie viac pochodov je považované ako Surovinná výpomoc a kto túto činnosť vykonáva, bude potrestaný.

Každý hráč môže získať suroviny od hráča, ktorý je v klanu, bez posielal niečo na oplátku, maximálne 10-krát za dobu 7 dní. Prijímanie viac pochodov je považované za Surovinnou výpomoc a ktokoľvek, kto túto činnosť vykonáva, bude potrestaný.

9.2. Každý hráč môže poslať neobmedzené množstvo suroviny inému hráčovi pokiaľ sú tieto suroviny vrátené do 3 dní. Pokiaľ nie sú vrátené do 7 dní ,toto je považované za Surovinnú pomoc a hráči budú potrestaní.

Poznámka: Posielanie útoku na hráča, ktorý je v klane, bez dôvodu krádeže jeho surovín je považované za Transportný pochod a počíta sa do obmedzenia.

Podľa pravidiel hry,každý hráč môže hrať do 20 hodín za deň (24 hodín).V sekcie Prehľad hry môžete nájsť čítač ,ktorý ukazuje Vám Váš čas

10. Hodiny online a ich vypočítanie

Podľa pravidiel hry,každý hráč môže hrať do 20 hodín za deň (24 hodín). Pamätajte si,že obdobie je od 0:00 do 23:59 Miestny čas.

V globálnych svetoch Miestny čas je SEČ.V sekcie Prehľad hry môžete nájsť čítač ,ktorý ukazuje Vám Váš čashrania za deň.Čas je zaznamenaný z každej hodine a 50 minút(12:50, 13:50, 14:50 atď).Hra vyčísli Vašu nečinnosť minútami a Vašu prítomnosť hodinami.Toto známená,že nie je dôležité či hráte jednu hodinu medzi 12:50 a 13:50,alebo ste boli len prihlásený raz počas tohto obdobia -v dvoch prípadoch Váš čas na hru bude zaznamenaný ako jednu hodinu.Naša rada je keď vidíte "Online: 19 hodín"v menu Prehľad,prestať hrať hned apoň pre 4 hodiny.V skutočnosti ,keď vidíte tento znak,máte malý čas prerušiť Vaše hranie a mať prestavku.

Maximálny čas na hranie za deň( 24 hodín)je 20 hodín.V 18 a 19 hodinách hráč získa osobnú správu upozornením na toto,že je blízko do maximuma času.Po dosiahnutí 20 hodín,účet bude zablokovaný a za nasledujúce 6 hodín hráč zostáva potrestaný a možnosťou byť napadnutý.

V prípade,že ste sa prihlásili 3-4 kráty za hodinu,to ešte je počítané ako 1 hodinu hrania?

Áno. 59 minút v účte za 1 hodinu=1 hodinu hrania.

1 minúta v účte za 1 hodinu=1 hodinu hrania.

Aby sme spočítali,to nie je dôležité pre nás koľko úplne ste boli vo Vašom účte,ale koľko ste boli prihlásený za jedeň deň(24 hodín).

Trest

Maximálny čas na hranie za deň( 24 hodín)je 20 hodín.V 18 a 19 hodinách hráč získa osobnú správu upozornením na toto,že je blízko do maximuma času.Po dosiahnutí 20 hodín,účet bude zablokovaný a za nasledujúce 6 hodín hráč zostáva potrestaný a možnosťou byť napadnutý.

11. Chargeback

To je spôsob požadovania peňažných prostriedok naspäť po ich zakúpení v hre.To je striktne zakázané. Trest je zablokovanie účtu bez upozornenia.

12. Nepopísané prípady

Administrácie hry si vyhradzuje právo trestať spôsobom, ktorý je považovaný za vhodný každý hráč, ktorý porušilpravidlá spôsobom, ktorý nie je opísaný v pravidiel hry.

III. Hlásenia

1. Nahlásenie hráčov

Nahlasenie hráčov za akékoľvek porušenie vykonané vo fóre alebo v hernej podpory.

V prípade nespravného nahlásenia z hráčov na iného hráča, bude žalobca potrestaný trestom, ktorý platí pre nahlásený prípad.

2. Nahlasenie členov tímu

V prípade, že ide o zneužitie administrátora hry, hráč alebo skupina hráčov, môže požiadať o dôkladnej kontrole člena tímu. Taká prosba môže byť poslaná na: complaints@xs-software.com

IV. Ďalšie

1. Preskúmanie administratívnych rozhodnutí

Činnosť, ktorú urobil administrátora môže byť zmenená iba po riešení tímu hry.

2. Kompenzácia

Ak hráč trpel chýb hry a nespravnosti, alebo z činnosti administrátorov hry, hráč bude odplatený.

Ak hrač chce požadovať o odmenu, ktorá je odlišná od tejto,ktorá administrátor určil, jeho žiadosť nebude schvalená.

3. Námietky

Každá námietka k neprimeraným pravidiel by mohla viesť k jednejej z vyššie uvedených sankcií.

4. Neopísané prípady

Administrácie hry si vyhradzuje právo trestať spôsobom, ktorý je považovaný za vhodný každý hráč, ktorý porušilpravidlá spôsobom, ktorý nie je opísaný v pravidiel hry.

V. Príspevky

Prispieť k spoločnosti XsSoft JSCo, bez ohľadu na to prostredníctvom SMS alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nebude v žiadnom prípade vrátené alebo náhradené. Ak je účet potrestaný za to, že nedodržiava existujúce pravidlá hry, zamestnanec nie je povinný pohybovať mincí medzi novým a starým účtom alebo nahradiť hráč nejakým spôsobom.

Účet, ktorý prispel k hre je "darca". To je úplne dobrovoľný akt a nenúti zamestnanca robiť niečo v žiadnom prípade.Každý príspevok poskytuje na účtom množstvo mincí, ktoré umožňujé hráčovi využiť ďalšie možnosti pre časové obdobie. Stav "Darca" nebude v žiadnom prípade pritlačať hráč proti ostatným hráčom, a tiež nedáva právo požadovať odškodnenie v akejkoľvek forme potom, čo zamestnanec ho potrestal za porušenia pravidiel.

VI.Tím hry (zamestnanci)

Zamestnanci:

-Nie sú zodpovedný za akékoľvek škody (či už spojené s hrou žiadnym spôsobom) k užívateľovi ako výsledok pre jeho účasť v hre.

-Nie je zodpovedný za akékoľvek problémy so strojmi, ktoré podporujú hru alebo samotnú hru.

-Si ponecháva právo na náhradu hráčov, ktorí trpia činnosti zamestnancov.

-Si vyhradzuje právo vykonať opravy v hre a všetky jej aspekty bez varovania.

-Si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a musí najskôr varovať hráčov so správou, v hre alebo vo fóre.

-Si vyhradzuje právo zablokovať prístup k hre v prípade potreby. To platí aj pre plánovanú podporu kontroly, rovnako ako pre nehôd.

VII. Kontakty

Jediný oficiálny kontaktný formulár so správou hry je Podpora hry. Môžete sa obrátiť aj na http://skforum.madmoo.com , kde tím nie je povinný poskytnúť odpovede na Vašu žiadosť.

VIII.Fórum

Spoločné situácie:

Fórum je oficiálne pre hru Khan Wars.

Moderátor,administrátor a nikto nie je zaviazaný vyjadriť svoje myslenie pre určitú tému.Účasť vo fóre hry je dobrovoľné .Informácia v Khan Wars je dávaná nie je získaná.

1.Vyhlásenie novú tému

1.1 Titul každej novej témy musí byť popisujúci a musí dať informáciu o téme.Popisujúci znamená viac z kľúčových slov,niet celých viet.

1.2 Dvojité témy: Keď užívateľ post novú tému,musí sa pozrieť na Hľadať a presvedčiť sa,že nie bola taká,alebo podobná téma predtým.“Crossposting” je zakázaný podľa odseku 7.

1.3 Predmet: Keď užívateľ ohlási novú tému, zaviazuje sa preskúmať či táto téma súvisí s presnou témou chce postaviť.Pre každý rozdiel fóra môžu existovať rôzne obmedzenia a pravidlá(vyhlásené na začiatku témy a často ustanovené ako“Dôležitá téma” ).

1.4 Autor témy: Každý užívateľ,ktorý vytvorí novú tému sa stá autorom.Autor je zaviazaný určiť hranice,v ktorých diskusia bude trvať.Toto bude byť v prvom poste témy.Môže byť len otázka,fráza,určujúca hlavný problém témy atď.Autor môže kontaktovať personál fóra osobnou správou (alebo klikom“raport” )a požadovať zmenu alebo zmazanie ohlásenú odpoveď ak nie je v súvislosti témou.Personál bude vidieť či požadovanie je objektívne a bude rozhodovať čo najlepšie môže byť urobené.

2.Poslanie odpoveď

Pred poslaním novú odpoveď ste zaviazaný presvedčiť,že súvisí s témou.

3.Jazyk a chovanie

Diskusia musí sa konať značne.Hrubé dohodovanie je zakázané a bude byť potrestané.Neetické,hrubé,ironické vzťahy nebudú byť tolerované a budú byť zmazané.Sexist a/alebo rasistické ohlásenia sú úplne zakázané.Užívateľ nemusí opakovať predchádzajúci názor,pretože toto sa považuje za flooding a pokus umlčať diskusiu.Toto tiež bude byť potrestané.Veľa emote ikôn ,obrazov,veľkých písmen nebudú tiež tolerované.

4.Inzerát

To je drastické zakázané poslať hrubé komentári pre objekt/subjekt/skupinu,medzinárodne reklamy produkcie/služby,hľadanie pomoci pre zmenu peňazí alebo hľadanie/ponúkanie/distribúciu nelegálnej informácie o skupine/družstve/osobe.

5.Obrazy

5.1 Chyby/erotika/násilnosť/rasizmus-obrazy tými pojmami sú zakázané.

5.2 Avatar/Nálada-musia byť v súhlase odsekmi 5.1 a nie viac ako 120 pixelov.Nálada musí byť poriadna a nemusí porušiť pravidlá o veľkosti a farbe písmen.

6.Akcie personálu,keď pravidlo fóra je porušené:

Každý narušiteľ pravidiel môže byť sankcionovaný zmazaním alebo zmenou témy,ohlásenia alebo časti z ohlásenia bez upozornenia.Osobná správa bude byť poslaná do narušiteľov.Táto správa automatické zvyšuje ich úroveň upozornenia (upozornenie %) a potom ich užívateľské práva dočasne budú byť odmietnuté.

Registráciou každý užívateľ sa zaviazuje dodržiavať pravidlá.Samozrejme,fórum je dobrovoľný a personál považuje,že každý užívateľ,ktorý sa zaregistroval vie dobre pravidlá.

7.Sekcia návrhy

Pred urobením nového návrhu,musíte byť istý,že podobné nie je.Podobne ako v iných sekciách sem popisujúce tituly sú požadované.Čím lepší je štyl návrhu,tým lepšia je šanca pozora naň ho.Návrh musí byť sprevádzaný dotazník správnymi možnými odpoveďami.V prípade,že hráči odpovedajú negatívne,návrh je automatické odmietnutý.Ak je návrh potvrdený hráčov, to sú 100%istota,že bude sa javiť v nasledujúcom reštarte.V prípade,že návrhy nedodržiavajú pravidlá,budú zmazané a zablokované.

IX.Užívatelia

Registráciou účtu Užívatelia stanovia,že prečítali tieto pravidlá a súhlasili nimi a potrestaním,v prípade,že personál rozhodne,že je potrebné.Zaviazuje sa pravidelne posúdiť sa na zmeny pravidiel.Neuvedomie nie je ospravedlnenie.Užívatelia zodpovedajú za osobnú informáciu a nemusia predstaviť ju inému členovi personálu-súčasní alebo predchádzajúci

Práva hry vyhradené XsSoft s.r.o. (http://xs-software.com).

Právo tohto textu vyhradené XsSoft s.r.o. a jeho reprodukcia bez nášho písomného súhlasu je zakázaná.

Späť na vrchol