Zasady Gry

I. Ogólne zasady

Ogólne Warunki Handlowe firmy możecie znaleźć na stronie firmowej. Przeczytaj je klikając tutaj.

1. Rejestracja

Gra "Khan Wars" jest w obecnej formie darmową grą na przeglądarkę i w fazie beta testów. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, a jedynym wymogiem jest Twoja zgoda na warunki podane poniżej.

2. Konta

Każdy gracz (osoba) może posiadać wyłącznie jedno konto na każdym ze Światów.

3. Gra, forum

Kontakt Khan Wars (dostępny na dole każdej strony gry) oraz forum znajdujące się pod adresem http://forum.madmoo.pl/ są oficjalnymi częściami gry Khan Wars. Wszystkie wykroczenia za ich pośrednictwem uznawane są za łamanie obowiązujących zasad i mogą prowadzić do kar na forum oraz w grze. Oficjalnym językiem w grze na serwerach lokalnych i na forum jest język polski.

ІІ. Restrykcje i kary

1.Wielokontowość (posiadanie wielu kont, multiaccounting).

1.1. Z "wielokontowością"( multikontem) mamy do czynienia, gdy gracz dokona więcej niż jednej rejestracji na jednym świecie. Jest to zabronione i będzie karane bez ostrzeżenia. Karą jest blokada wszystkich kont użytkownika na tym świecie, bez względu do to ile punktów doświadczenia ona mają.

1.2. Gracze, którzy będą używać tego samego komputera/IP, muszą natychmiast po rejestracji poinformować o tym administratora poprzez Kontakt. W zgłoszeniu muszą podać powód oraz nazwy graczy współdzielących komputer/IP (jeśli są znane). Administracja musi wyrazić na to zgodę, a gracze dodać stosowną informację w grze (Opcje -> Profil -> 'Wspólna gra - info'). Jeśli historia logowań dwóch graczy nie jest zgodna z powodem używania jednego komputera/IP, to będzie to traktowane jako naruszenie. Gracze, którzy nie poinformują administracji o grze na jednym komputerze/IP, będą ukarani za naruszenie reguł gry. Gracze grający na jednym komputerze/IP NIE maja prawa do:

 • Do wysyłania surowców na inne konta z tego samego komputera.
 • Aby udzielać jakiejkolwiek pomocy innym kontom z tego samego komputera. wzajemnej pomocy.
 • Uczestniczenia w wspólnych przedsięwzięciach z innymi kontami z tego samego komputera przeciw osobom trzecim.
 • Logowania na więcej niż jedno konto w tym samym czasie z tego samego komputera.
 • Wysyłania jakichkolwiek kampanii pomiędzy takimi kontami.

1.3. Następujące działania pomiędzy 2 lub większą ilością konta uważane są za wielokontowość:

 • Wysyłanie surowców na zamek, z którego mogą zostać zrabowane jednym lub kilkoma atakami.
 • Ciągłe ataki mniejszymi armiami w celu stworzenia pobojowiska, które pozbiera później z innego konta.
 • Tworzenie dodatkowych kont szpiegowskich, z których będą wysyłani szpiedzy.
 • Zbieranie surowców z wielu kont w celu wspierania najmocniejszego.

To tylko kilka przykładów wielokontowości. Jeśli administracja odkryje inne działania, nie wymienione tutaj, które wpływają na rozgrywkę, zostanie to uznane za naruszenie.

2. Zasiadanie (babysiting).

Z zasiadaniem mamy do czynienia, gdy na konto gracza wchodzi inna osoba, z tego samego lub innego adresu IP, która posiada konto lub nie, bez względu na powody. KAŻDE logowanie i KAŻDE IP, sesja oraz informacje o przeglądarce są zapisywane (co nie jest łamaniem prawa). Zgodnie z tymi zasadami Zasiadanie jest zabronione i będzie karane.

Nie polecamy oddawania konta innej osobie, gdyż stanowi to naruszenie zasad bezpieczeństwa. Każdy kto bierze udział w takiej wymianie odpowiada za wszystkie wynikłe z tego problemy. Gracz, który otrzyma nowe kont jest zobligowany do zrestartowania starego konta i porzucenia go. Każde wejście na stare konto przez gracza, który przejął nowe konto, zostanie uznane za posiadanie wielu konto i ukarane. Użytkownicy, którzy decydują się na wymianę są odpowiedzialni za swoje własne czyny, a administracja nie jest zobowiązana do rozwiązywania problemów jakie mogą z tego wyniknąć.

Sprzedaż konta jest zabroniona. Wymiana monet na surowce jest również zabroniona.

3. Błędy (bugi) i usterki systemu.

"Bugi" są błędami lub usterkami w kodzie gry, które umożliwiają graczowi łatwiejszy rozwój poprzez złamanie zasad obowiązujących w grze i/lub stwarzają problemy na serwerach gry lub załodze i/lub oprogramowanie nie działa tak jak powinno.

3.1. Gracz, który znajdzie błąd w grze jest zobowiązany do poinformowania o nim administrację. Jeśli tego nie zrobi, a błąd będzie go wykorzystywał, to zostanie zablokowany.

3.2. Jeśli gracz będzie wykorzystywał zgłoszony wcześniej „błąd”, możesz zostać zablokowany, jeśli tak zdecyduje administracja.

3.3. Jeśli gracz znajdzie sposób na ominięcie zabezpieczeń systemu i spowoduje problemy w jego pracy, jego konto zostanie ukarane.

Administracja gry zachowuje sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za zniszczenia oraz zwrot kosztów administracyjnych.

4.Boty

Przez "boty" rozumiemy wszystkie (automatyczne) skrypty w każdej możliwej formie, które symulują aktywność na koncie gracza (za wyjątkiem automatycznych skryptów gry). Wykorzystywanie botów w jakikolwiek sposób jest zabronione i karane.

5. Szantaż i groźby

Wszelki rodzaj szantażu, zniewagi czy gróźb (odnoszące się do życia w tzw. "realu", nie wirtualnie) skierowany do graczy, może zostać ukarany przez administrację. Administracja może również zdecydować o zablokowaniu konta na forum.

6.Kary

Oprócz zdarzeń wymienionych powyżej, karze podlegają również następujące wykroczenia:

6.1. Próby zastraszenia członków zespołu gry, w celu uzyskania korzyści w grze.

6.2. Próby wymuszenia w jakikolwiek sposób na graczy poufnych informacji, takich jak jej/jego hasła lub innego rodzaju danych, które powinny być niedostępne. Publiczne umieszczanie (np. na forum, blogu, informacji o graczu/zamku/klanie) raportów z bitew czy raportów szpiegowskich, bez zgody obu stron, jest również karane. Gracze mogą prywatnie dzielić się takimi raportami za pomocą prywatnych wiadomości czy innych kanałów komunikacji.

6.3. Niestosowanie się do zasady gry na jednym komputerze używając programów do zmiany adresu IP, publicznego proxy, itp.

6.4. Niecenzuralne i obrażające nazwy gracza/nazwy zamków/nazwy graczy/info o zamku/info o graczu/awatary. Konto gracza o obraźliwej nazwie zostanie zablokowane na stałe, bo nie można zmienić jego nazwy. W takich przypadkach tylko monety mogą być przeniesione na nowe konto, bez ulepszeń, bonusów, wykupionych opcji.

6.5. Wszystkie te zasady dotyczą tez forum.

6.6. Zniewagi i groźby pod adresem członka zespołu gry lub innych graczy, bez względu na czas, miejsce i sposób. Zespół gry zachowuje prawo do działania po swojemu, bez udzielania wyjaśnień osobom trzecim.

6.7. Publikowanie ukrytych linków.

6.8. W przypadku udowodnienia, że jeden gracz oddał rozwinięty zamek innemu graczowi, administracja zredukuje poziomy budynków na podbitym zamku i ukaże obie strony.

Zespół gry pozostawia sobie prawo do stosowania poniższych kar bez informowania gracza o tym.

Karami są:

 • Tymczasowy zakaz pisania postów na forum gry.
 • Stały zakaz pisania postów na forum gry.
 • Tymczasowa blokada na forum gry.
 • Stała blokada na forum gry.
 • Tymczasowy zakaz pisania wiadomości w grze.
 • Stały zakaz pisania wiadomości w grze.
 • Tymczasowa blokada konta w grze z brakiem możliwości atakowania zamków.
 • Tymczasowy blokada konta w grze z możliwością atakowania zamków.
 • Stała blokada konta w grze z możliwością atakowania zamków.
 • Jeśli są dowody na wielokontowość/zasiadanie - zablokowanie wszystkich kont łamiących zasady.
 • Blokady wymierzane przez automatyczne systemy gry.

"Dowód" w tym kontekście oznacza, że zespół gry jednogłośnie uznaje coś za naruszenie. Zespół gry nie jest zobowiązanych wyjaśniania swoich decyzji.

Uwaga: pytania odnośnie zablokowanych kont, powinna być wysłana na Kontakt w grze. Obraźliwy język wiadomości lub wielokrotne prośby o komentarz, choć został on udzielony, nie będą tolerowane.

7. Reklamowanie

Wszystkie rodzaje nieautoryzowanych reklam są zakazane (w info o klanie, zamku czy nazwie gracza), czy to w formie tekstu, banera, linku, obrazka, awatara, itp.

8. Sztuczne "nabijanie" doświadczenia

Bitwy, tzw. "ustawki" powodujące zamierzone podnoszenie doświadczenia (takie bitwy są analizowane przez administratorów i programistów) będą karane. Obie strony, które biorą udział w takich walkach będą karane bez ostrzeżenia. Nielegalnie zdobyte doświadczenie będzie usunięte z obu kont. Administracja może podjąć decyzję o usunięciu większej ilości doświadczenia, niż tylko zdobytego w nielegalny sposób, zgodnie zasadami firmy. Ponieważ bardzo trudno jest określić, kiedy gracz zdobywa nielegalnie doświadczenie wszystkie przypadki, w których administracja uzna, że tak było, będą karane według tej zasady.

9. Zasilanie/zastrzyki surowcami i pożyczkami (Resource injection/pushing).

9.1. Zastrzyki surowców dla innego gracza traktowane są jako naruszenie zasad gry. Warunki niezbędne do potraktowania danych działań jako zastrzyk surowcami:

9.1.1. Wysyłanie surowców do gracza z poza klanu, bez uzyskania czegokolwiek w zamian. Każdy gracz możesz wysłać surowce do innego gracza z poza klanu, bez otrzymania czegokolwiek w zamian do 3 razy w ciągu 7 dni. Wysyłanie kolejnych surowców traktowane jest jako nielegalny zastrzyk i będzie karane. Każdy gracz może otrzymać surowce od użytkowników z poza klanu, bez odsyłania czegokolwiek w zamian, do 6 razy w ciągu 7 dni. Otrzymanie większej ilości kampanii potraktowane zostanie jako nielegalny zastrzyk i będzie karane.

9.1.2. Wysyłanie surowców do gracza z klanu, bez uzyskania czegokolwiek w zamian. Każdy gracz możesz wysłać surowce do innego gracza z klanu, bez otrzymania czegokolwiek w zamian, do 5 razy w ciągu 7 dni. Wysyłanie kolejnych surowców traktowane jest jako nielegalny zastrzyk i będzie karane. Każdy gracz może otrzymać surowce od członków swojego klanu, bez odsyłania czegokolwiek w zamian, do 10 razy w ciągu 7 dni. Otrzymanie większej ilości kampanii potraktowane zostanie jako nielegalny zastrzyk i będzie karane.

9.2. Każdy gracz może wysłać nieograniczoną ilość surowców do innego gracza, o ile wrócą one do niego w ciągu 3 dni. Jeśli te surowce nie zostaną zwrócone w ciągu 7 dni, to zostanie to potraktowane jako nielegalny zastrzyk surowcami, a gracze otrzymają kary.

Uwaga: Wysyłanie ataku na członka swojego klanu w celu kradzieży jego surowców traktowane jest jako transport i podlega powyższym ograniczeniom.

10. Czas gry (jak jest obliczany).

Zgodnie z regułami gry, każdy gracz może grać do 20 godzin w ciągu 24-godzinnego dnia. Okres 24 godzin jest liczony od 00:00 to 23:59 lokalnego czasu.

W przypadku światów globalnych, za czas lokalny uznaje się czas CET. W tym przypadku czas lokalny danego gracza nie ma znaczenia.

Licznik z godzinami znajdziesz w sekcji "Zamek", poniżej widoku na niego.

Czas gry zliczany jest raz na godzinę (o 12:50, 13:50, 14:50 i tak dalej). Gra oblicza twój czas nieaktywności w minutach, a czas obecności w grze w godzinach. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy grasz całą godzinę pomiędzy 12:50 i 13:50 lub zalogowałeś się tylko, aby sprawdzić surowce - w obu przypadkach twój czas gry zostanie zwiększony o jedną godzinę.

Nasza rada jest następująca: kiedy widzisz czas gry 19 godzin w menu zamek, to zrób sobie odpoczynek od gry na co najmniej 4 godziny. Gdy widzisz taki komunikat, to masz bardo mało czasu, aby przestać grać. Jeśli zobaczysz czas gry 20 godzin, to już złamałeś zasady i zostaniesz ukarany. Pamiętaj, aby używać przycisku "wyloguj", kiedy kończysz grę. Jeśli tego nie robisz, to może zostać policzona przez przeglądarkę jeszcze jedna dodatkowo godzina.

Kara

W ciągu 24 godzinnego dnia możesz grać maksymalnie przez 20 godzin. O 18 i 19 godzinie gry otrzymasz prywatne wiadomości, że jesteś blisko przekroczenia limitu. Jeśli do tego dojdzie i osiągniesz 20 godzin, to twoje konto zostanie zablokowane na 6 godzin z możliwością ataków na Ciebie!

11. Chargeback

Chargeback jest to działanie użytkownika polegającego na wycofaniu płatności za dokonany wcześniej zakup waluty w grze. Takie działanie jest surowo zabronione i karane blokadą konta bez ostrzeżenia.

12. Niewymienione przypadki

Administratorzy zachowują sobie prawo do karania graczy w przypadkach, które nie są tutaj wymienione. Działania gracza muszą jednak negatywnie wypływać na zasady fair play w grze i dawać mu przewagę nad innymi graczami.

III. Raportowanie

1. Raportowanie gracza

Gracz powinien raportować wszystkie naruszenia zasad poprzez Kontakt w grze.

Jeśli zgłoszenie będzie fałszywe, dokonane w celu ukarania przeciwnika, gracz raportujący zostanie ukarany.

2. Raportowanie administracji

Jeśli gracz ma wątpliwości co do pracy administratorów, może prosić o ich sprawdzenie. Takie prośby należy wysyłać na adres e-mail: complaints@xs-software.com

IV. Dodatek

1. Weryfikacja postanowień administracji

Decyzja wydana przez administratora mogą zostać zmienione tylko po jednogłośnej decyzji zespoły gry.

2. Rekompensata

Jeśli gracz ucierpi z powodu błędu gry lub zespołu, otrzyma rekompensatę zgodnie z decyzją administratora.

Jeśli gracz żąda rekompensaty innej, niż zaproponowanej przez administratora, to jego wniosek zostanie odrzucony.

3. Sprzeciwy

Każda niewyjaśniony sprzeciw wobec zasad gry może prowadzić do jednej z powyższych kar.

4. Niezdefiniowane

Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy w przypadku naruszenie przez nich zasad lub zasad fair play rozgrywki w sposób, który nie jest opisany w nich.

V. Wspieranie

Wspierając firmę XS Software JSCo, niezależnie czy przez SMSy czy w inny sposób, nie ma możliwości zwrotu lub rekompensaty. Kiedy konto jest ukarane za łamanie zasad gry, administracja nie jest zobligowana do transferu monet na nowe konto czy rekompensaty inny sposób. Wszelkie opcje abonamentowe aktywowane przez gracze nie mogą zostać przeniesione na inne konto. Takie same zasady dotyczą kredytów i gwiazdek. Konto, które przyczynia się do wsparcia jest traktowane jako "darczyńca". Jest to całkowicie dobrowolny gest i nie zobowiązuje administracji w żaden sposób. Każde wsparcie powoduje przelanie na konto gracza pewnej liczby monet, które pozwalają na użycie dodatkowych opcji przez pewien okres czasu. Status darczyńcy w żadnym wypadku nie stawia gracza ponad innymi oraz nie daje prawa do domagania się rekompensaty w żaden możliwy sposób, jeśli administracja ukarze go posiadając dowody przeciwko niemu za łamanie regulaminu.

VI. Team(administracja)

Jest NIEDOZWOLONE, aby członkowie administracji grali na światach, którymi się opiekują, bez względu na nazwę. To ograniczenie nie dotyczy członków zespołu, którzy opiekują się tylko forum gry. Administracja:

 • nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia (niezależnie od połączenia z gra w jakikolwiek sposób) wyrządzone użytkownikowi jako rezultat jego uczestnictwa w grze,
 • nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy z urządzeniami obsługującymi grę lub samej gry,
 • zachowuje sobie prawo do zadośćuczynienia graczowi, jeśli niesłusznie poniósł karę przez działania administracji,
 • zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek w grze oraz wszystkich aspektach związanych z nią bez informowania graczy,
 • zachowuje sobie prawo do zmiany tych zasad informując wcześniej o tym w grze lub na forum,
 • zachowuje sobie prawo do blokady dostępu do gry, jeśli wyniknie taka potrzeba. Odnosi się to do planowanych kontroli jak również wypadków.

VII. Kontakt

Jedynym oficjalnym kontaktem z zespołem gry jest Kontakt, do którego link jest na dole każdej strony Khan Wars. Można też korzystać z forum, ale zespół gry nie ma obowiązku obecności tam lub odpowiadania na twoje pytania.

VIII. Użytkownicy

Wraz z rejestracją konta, użytkownik oświadcza, że przeczytał niniejsze zasady oraz zgadza się z nimi. Zobowiązuje się także do ich przestrzegania, a w razie ich złamania poniesie przewidzianą karę. Każdy użytkownik zobowiązuje się również do sprawdzania, czy zasady nie uległy zmianom. Nieznajomość zmian w zasadach, nie będzie zwalniać z ich przestrzegania. Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje dane osobowe, nie musi ich nigdy przekazywać żadnemu członkowi personelu - obecnemu czy byłemu. Jeżeli takie dane będą prezentowane, to personel gry nie będzie za to odpowiedzialny.

Prawa do gry należą do XS Software JSCo (http://xs-software.com/)

Prawa do tego tekstu należą do XS Software JSCo, rozpowszechnianie go bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Wróć na górę