Κανόνες Παιχνιδιού

I. Κοινά θέματα

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας βρίσκονται στο site της εταιρείας.Για να δείτε τους κάντε κλικ εδώ.

1.Εγγραφές

Το παιχνίδι "Khanwars" στην τρέχουσα μορφή του είναι ένα δωρεάν web-based παιχνίδι σε beta στάδιο δοκιμών ανάπτυξης.Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν και η μόνη προϋπόθεση για τους παίκτες είναι να συμφωνήσουν με τους κανόνες.

2.Λογαριασμοί

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να έχει μόνο 1 λογαριασμό σε έναν κόσμο παίζοντας.

3.Παιχνίδι, φόρουμ

Η φόρμα επικοινωνίας του Khan Wars (στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του παιχνιδιού) και το φόρουμ (grforum.madmoo.com]link_forum_khanwars_com), είναι οι επίσημοι φορείς του παιχνιδιού "Khan wars".Όι επιθετικές ενέργειες προς αυτά, θεωρείται ότι παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες και μπορεί να οδηγήσει σε ποινές στο φόρουμ και στο παιχνίδι.

II.Περιορισμοί και τιμωρίες

1.Πολλαπλοί λογαριασμοί

1,1.Πολλαπλοί λογαριασμοί σημαίνει όταν ένας χρήστης κάνει περισσότερες από μία εγγραφές.Αυτό απαγορεύεται αυστηρά και οι παραβάτες θα τιμωρούνται χωρίς προειδοποίηση. Η τιμωρία ισχύει για όλους τους λογαριασμούς άσχετα με το αν είναι με 0 πόντους ή αναπτύσσονται.

1,2.Οι παίκτες που χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή / διεύθυνση IP πρέπει να ενημερώσουν τον διαχειριστή αμέσως μετά την εγγραφή τους μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία».Ο παίκτης πρέπει να εξηγήσει το λόγο ύπαρξης διπλού λογαριασμού και ο διαχειριστής πρέπει να το εγκρίνει.Αν οι 2 παίκτες συνδεθούν και το ιστορικό δεν συμφωνεί με το λόγο για τη χρήση ενός υπολογιστή / IP διεύθυνσης, αυτό θα αντιμετωπίζεται ως παράβαση.Παίκτες που δεν έχουν ενημερώσει τον διαχειριστή ότι θα παίξουν από μία διεύθυνση του υπολογιστή / IP θα εξεταστούν κατά παράβαση των κανόνων και θα τιμωρηθούν.Όταν παίζουν από έναν υπολογιστή / διεύθυνση IP οι παίκτες δεν έχουν το δικαίωμα να:

 • στείλουν πόρους σε άλλους λογαριασμούς από τον ίδιο υπολογιστή.
 • βοηθήσουν με κάθε τρόπο άλλους λογαριασμούς από τον ίδιο υπολογιστή.
 • συμμετέχουν σε αμοιβαίες ενέργειες με άλλους λογαριασμούς από τον ίδιο υπολογιστή ενάντια σε τρίτους.
 • συνδεθούν σε περισσότερους από έναν λογαριασμό στον ίδιο χρόνο από τον ίδιο υπολογιστή.
 • στείλουν οποιοδήποτε είδος πορείας μεταξύ τους.

1,3.Οι δράσεις αυτές ανάμεσα σε 2 ή περισσότερους λογαριασμούς θεωρούνται πολλαπλοί λογαριασμοί.

 • Αποστολή πόρων σε ένα κάστρο, από όπου μπορούν να ληφθούν με μία ή περισσότερες επιθέσεις.
 • Συνεχείς επιθέσεις με μικρότερο στρατό, με στόχο τη δημιουργία πεδίου εκκαθαρίσεων για τη συλλογή από το κάστρο που διεξήχθη η επίθεση.
 • Δημιουργία πρόσθετων λογαριασμών για να κατασκοπεύσει, με στόχο να ‘σώσει’ τον κύριο λογαριασμό από πρόσθετους εκπαιδευόμενους ανιχνευτές.
 • Λαμβάνοντας πόρους μέσω πολλαπλών λογαριασμών με στόχο να ανεφοδιάζει το βασικό κάστρο.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του τι θεωρείται πολλαπλός λογαριασμός. Εάν η διαχείριση ανακαλύψει οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που δεν αναφέρονται εδώ, που παρεμβαίνουν στο ‘ευ αγωνίζεσθε’ στο παιχνίδι, θα θεωρήσει την ενέργεια αυτή παραβίαση.

2.Φροντίδα ξένου λογαριασμού

Όταν κάποιος εισέρχεται σε ένα λογαριασμό από άλλη διεύθυνση IP σε λογαριασμό άλλου προσώπου, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τους λόγους που το κάνει,ΚΑΘΕ σύνδεση και κάθε IP, όπως και πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης καταγράφονται (δεν αποτελεί παραβίαση του νόμου).Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, η φροντίδα ξένου λογαριασμού απαγορεύεται και θα τιμωρηθεί.

Δεν συνιστάται σε κανένα να δώσει τον λογαριασμό του σε άλλο πρόσωπο, γιατί αυτό είναι σοβαρή παραβίαση ασφαλείας.Καθένας που το κάνει αυτό αναλαμβάνει και την ευθύνη για τα επερχόμενα ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης.

Ο παίκτης που παίρνει το νέο λογαριασμό είναι υποχρεωμένος να επανεκκινήσει τον παλιό λογαριασμό ο οποίος θα πρέπει να εγκαταλειφθεί.Κάθε εισαγωγή στο παλιό λογαριασμό από τον χρήστη αφού έχει αναλάβει τον νέο, θεωρείται πολλαπλός λογαριασμός και θα τιμωρηθεί.Οι χρήστες που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον τύπο ανταλλαγών είναι αρμόδιοι για τις ενέργειές τους και η διαχείριση δεν είναι υποχρεωμένη να επιλύσει τα προβλήματα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν αργότερα.

Η πώληση λογαριασμών απαγορεύεται στο παιχνίδι.Η ανταλλαγή νομισμάτων για πόρους, επίσης απαγορεύεται.

3.Σφάλματα (bugs) και παραβιάσεις του συστήματος.

Σφάλμα (bug) θεωρείται η αδυναμία ή το λάθος στο σενάριο του παιχνιδιού που επιτρέπει σε έναν παίκτη να βελτιωθεί με απαγορευμένο από τους κανόνες του παιχνιδιού τρόπο και/ή με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί προβλήματα στους διακομιστές του παιχνιδιού ή το υλικό και/ή το λογισμικό να κάνει ότι υποτίθεται πρέπει να κάνει.

3,1.Αν ένας παίκτης βρει ένα bug στο παιχνίδι είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον διαχειριστή του.Ο χρήστης πρέπει να τιμωρηθεί εάν δεν ενημερώσει τον διαχειριστή και εκμεταλλεύεται το σφάλμα.

3,2.Εάν ο παίκτης καταχραστεί την αναφορά, αλλά δεν έχει καθοριστεί σφάλμα, μπορεί να τιμωρηθεί, αν η διαχείριση το αποφασίσει.

3,3.Εάν ένας παίκτης βρίσκει ένα τρόπο να παραβιάσει τις άμυνες των συστημάτων και να προκαλέσει σκόπιμα προβλήματα στο έργο του συστήματος, ο λογαριασμός του θα τιμωρείται επίσης.

Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση, σύμφωνα με της προκληθείσες ζημίες και τα έξοδα διαχείρισης.

4.Bots

Bots θεωρούνται τα αυτοματοποιημένα σενάρια σε όλες τις μορφές που μιμούνται δραστηριότητες σε ένα λογαριασμό (εκτός των αυτοματοποιημένων σεναρίων στο παιχνίδι).Χρησιμοποιώντας bots, καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται και τιμωρείται.

5.Εκβιασμός και προσβολές

Όλα τα είδη εκβιασμού προσβολές ή απειλές (φυσικά όχι εικονικά), που στέλνονται σε παίκτες μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία.Η διαχείριση μπορεί επίσης να αποφανθεί έως και τον αποκλεισμό του χρήστη από το φόρουμ.

6.Ποινές

Αυτή είναι η λίστα των παραβιάσεων που θα τιμωρηθούν, αλλά δεν αναφέρονται παραπάνω:

6,1.Προσπαθώντας να βάλει ένα συμπαίχτη του υπό πίεση με στόχο να πάρει προνόμια στο παιχνίδι

6,2.Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να πάρει εμπιστευτικές πληροφορίες ενός άλλου παίκτη, όπως τον κωδικό του/της ή άλλες πληροφορίες που υποτίθεται ότι είναι απρόσιτα.Η δημοσίοποίηση αυτών (όπως forums, blogs, πληροφορίες παίχτη/κάστρου/φυλής κλπ.) ή εκθέσεις μάχης, κατασκοπείας χωρίς τη συμφωνία των δύο πλευρών τιμωρείται επίσης

Οι παίκτες μπορούν να ανταλλάξουν προσωπικά τέτοιες εκθέσεις με προσωπικά μηνύματα ή άλλων καναλιών επικοινωνίας.

6,3.Δεν συμφωνεί με τους κανόνες για το παιχνίδι από 1 υπολογιστή / IP χρησιμοποιώντας το λογισμικό που καλύπτει, τους δημόσιους κεντρικούς υπολογιστές και κ.λ.π.

6,4.Πρόστυχα και προσβλητικά ψευδώνυμα/ονόματα κάστρου/ονόματα ιππότη/πληροφορίες κάστρου/πληροφορίες παίκτη/avatars. Σε παίκτες με προσβλητικά παρωνύμια θα αποκλείονται οι λογαριασμοί τους οριστικά, καθώς το ψευδώνυμο δεν μπορεί να αλλάξει.Σε τέτοιες περιπτώσεις οι παίκτες δικαιούνται μόνο μια μεταφορά των πιστώσεων τους σε έναν νέο λογαριασμό, χωρίς οποιαδήποτε άλλα οφέλη, την πρόοδο ή τις επιλογές της εγγραφής.

6,5.Όλοι οι κανόνες που αναφέρονται ισχύουν επίσης και για το φόρουμ

6,6.Προσβολές ή απειλές για το προσωπικό του παιχνιδιού ή σε άλλους παίκτες, δεν έχει σημασία ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος.Το προσωπικό του παιχνιδιού διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει με τον τρόπο του, χωρίς να εξηγεί τους λόγους σε οποιοδήποτε 3οάτομο

6,7.Δημοσιοποίηση κρυφών συνδέσμων.

6,8.Σε περίπτωση που αποδεδειχθεί ότι ένας παίκτης αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κάστρο που έχει ήδη αναπτυχθεί από κάποιο άλλο παίκτη ο διαχειριστής μειώνει τα επίπεδα του κτιρίου που πρόσφατα κατέκτησε το κάστρο και τιμωρεί τις δύο πλευρές.Το γεγονός ότι ένας παίκτης μετακινεί την πρώτη πρωτεύουσα του σε άλλο κάστρο, ώστε η πρώτη να μπορεί να κατακτηθεί είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και δεν θα γίνει ανεκτό ως Fairplay από τη διαχείριση του παιχνιδιού. Το προσωπικό του παιχνιδιού διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις ακόλουθες τιμωρίες χωρίς να ενημερώσει τον παίκτη γι αυτό. Οι ποινές είναι οι εξής:

 • Προσωρινή τιμωρία της ανάρτησης μηνυμάτων στο φόρουμ του παιχνιδιού
 • Μόνιμη τιμωρία της ανάρτησης μηνυμάτων στο φόρουμ του παιχνιδιού
 • Προσωρινή αποβολή από το φόρουμ του παιχνιδιού
 • Μόνιμη αποβολή από το φόρουμ του παιχνιδιού
 • Προσωρινή τιμωρία της ανάρτησης μηνυμάτων στο παιχνίδι
 • Μόνιμη τιμωρία της ανάρτησης μηνυμάτων στο παιχνίδι
 • Προσωρινή τιμωρία από το παιχνίδι αλλά το κάστρο/α του λογαριασμού του παίκτη δεν θα μπορούν να δεχθούν επιθέσεις
 • Προσωρινή τιμωρία από το παιχνίδι αλλά το κάστρο/α του λογαριασμού του παίκτη θα μπορούν να δεχθούν επιθέσεις
 • Μόνιμη τιμωρία από το παιχνίδι με το κάστρο/α του λογαριασμού του παίκτη να μπορούν να δεχθούν επιθέσεις
 • Αν αποδεδειχθεί η χρήση πολλαπλών λογαριασμών/φροντίδας ξένου λογαριασμού απενεργοποιούνται όλοι οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στην παράβαση
 • Απαγόρευση από τις μηχανές σε σχέση με το παιχνίδι.

"Απόδειξη" στο πλαίσιο αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό κρίνει ομόφωνα την παραβίαση.Το προσωπικό δεν υποχρεώνεται να δώσει εξηγήσεις για την απόφασή του. Παρατήρηση: ερωτήσεις για τους μπλοκαρισμένους λογαριασμούς ή απαγόρευσης της πρόσβασης, πρέπει να αποστέλλονται μέσω της επικοινωνίας.Προσβλητική γλώσσα ή αιτήσεις για πολλαπλά σχόλια αφότου έχει ήδη ληφθεί η απόφαση, δεν θα γίνουν ανεκτά.

7.Διαφήμιση

Όλα τα είδη των μη εξουσιοδοτημένων αγγελιών απαγορεύονται (στις πληροφορίες Φυλής/Κάστρα/Ψευδώνυμα), ανεξάρτητα από το εάν είναι σε μορφή κειμένου ή σε μορφή banner, σύνδεση, εικόνα, avatar, κλπ.

8.Εσκεμμένες μάχες για να αυξήσουν τεχνητά οι παίκτες εμπειρία.

Εσκεμμένες μάχες, για να αυξηθεί τεχνητά η εμπειρία παικτών (τέτοιες μάχες αναλύονται από τους διαχειριστές ή τους προγραμματιστές) θα οδηγήσουν σε τιμωρία.Αμφότερες οι πλευρές που συμμετέχουν σε τέτοιες μάχες θα τιμωρηθούν χωρίς προειδοποίηση.Η εμπειρία, που αποκτήθηκε παράνομα θα αφαιρεθεί και από τις δύο πλευρές των λογαριασμών.Η διαχείριση μπορεί να αποφασίσει να αφαιρέσει περισσότερους πόντους, από ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε παράνομα, σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρείας.

Επειδή είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί πότε ένας παίκτης κερδίζει παράνομα εμπειρία, όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η διαχείριση αποφασίσει ότι αυτή είναι η περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ως παραβίαση του κανόνα αυτού.

9.Εισφορά πόρων και δανεισμού

9,1.Η εισφορά πόρων σε ένα συγκεκριμένο παίκτη θεωρείται παραβίαση. Προϋποθέσεις που απαιτούνται για δράση είναι οι παίκτες να θεωρηθούν ως δότες πόρων (φάρμες).

9.1.1.Αποστολή πόρων σε έναν παίκτη, έξω από την φυλή, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα. Κάθε παίκτης επιτρέπεται να στείλει πόρους σε έναν παίκτη, έξω από την φυλή, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα, μέχρι 3 φορές πάνω από μια περίοδο 7 ημερών.Αποστολή περισσότερων πορειών θεωρείται εισφορά πόρων και ο καθένας που το κάνει αυτό θα τιμωρηθεί.

Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να λάβει πόρους από έναν παίκτη, έξω από την φυλή, χωρίς να δώσει τίποτα σε αντάλλαγμα, μέχρι και 6 φορές πάνω από μια περίοδο 7 ημερών.Αποστολή επιπλέον πορειών θεωρείται εισφορά πόρων και ο καθένας που το κάνει αυτό θα τιμωρηθεί.

9.1.2.Αποστολή πόρων σε έναν παίκτη, μέσα στην φυλή, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα. Κάθε παίκτης επιτρέπεται να στείλει πόρους σε έναν παίκτη, μέσα στην φυλή, χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα, έως και 5 φορές πάνω από μια περίοδο 7 ημερών.Αποστολή επιπλέον πορειών θεωρείται εισφορά πόρων και ο καθένας που το κάνει αυτό θα τιμωρηθεί.

Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να λάβει πόρους από έναν παίκτη, μέσα στην φυλή, χωρίς να δώσει τίποτα σε αντάλλαγμα, μέχρι και 10 φορές πάνω από μια περίοδο 7 ημερών.Αποστολή επιπλέον πορειών θεωρείται εισφορά πόρων και ο καθένας που το κάνει αυτό θα τιμωρηθεί.

9,2.Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να στείλει ένα απεριόριστο ποσό των πόρων του σε άλλους παίκτες όσο οι πόροι, του επιστρέφονται από μέλη σε μια περίοδο 3 ημερών.Εάν οι πόροι του επιστρέφονται σε 7 ημέρες αυτή θεωρείται εισφορά πόρων και οι παίκτες θα τιμωρηθούν.

Παρατήρηση: Η αποστολή επίθεσης σε έναν παίκτη της φυλής, με σκοπό την κλοπή πόρων, θεωρείται ως πορεία μεταφοράς και μετράει σχετικά με τους περιορισμούς.

10.Οι online ώρες και πώς υπολογίζονται.

Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, κάθε παίκτης μπορεί να παίξει έως και 20 ώρες ανά πλήρη ημέρα 24 ωρών. Σημειώστε ότι το χρονικό διάστημα 24 ωρών είναι από 00:00 έως 23:59 τοπική ώρα . Η τοπική ώρα, όπου ο παίκτης παίζει δεν έχει σημασία. Στους παγκόσμιους κόσμους η ώρα είναι πάντα Κεντρικής Ευρώπης.

το "Κάστρο" κάτω από το τμήμα με την θέα του κάστρου σας, μπορείτε να βρείτε έναν μετρητή που δείχνει τον χρόνο παιχνιδιού σας για την ημέρα.

Ο χρόνος καταγράφεται ανά μία ώρα (στις 12:50, 13:50, 14:50 και ούτω καθεξής).Το παιχνίδι υπολογίζει την αδράνειας σας από λεπτά, και την παρουσία σας με ώρες.Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν θα παίξετε μια ολόκληρη ώρα 12:50 - 13:50, ή να έχετε απλά συνδεθείτε μία φορά μέσα από αυτή την περίοδο - και στις δύο περιπτώσεις παιχνιδιού σας θα καταγραφεί ως μία ώρα.

Η συμβουλή μας είναι όταν βλέπετε το "Συνδεδεμένοι: 19 ώρες" στον μετρητή, να σταματήσετε να παίζετε αμέσως για τουλάχιστον 4 ώρες.Στην πραγματικότητα, όταν το βλέπετε αυτό, έχετε πολύ λίγο χρόνο για να σταματήσετε το παιχνίδι σας και να κάνετε ένα διάλειμμα.Εάν γράφει «σε απευθείας σύνδεση: 20 ώρες", αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη σπάσει τους κανόνες του παιχνιδιού και θα τιμωρηθείτε.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί της αποσύνδεσης (log-out), όταν τελειώσετε το παιχνίδι.Ειδάλλως, το πρόγραμμα περιήγησης σας μπορεί να μετρήσει έως και 1 ώρα περισσότερο από το χρονόμετρο.

Τιμωρία Οι μέγιστες ώρες παιχνιδιού για μια ημέρα (24 ώρες), είναι 20.Στις 18 και 19 ώρες θα λάβετε ένα προσωπικό μήνυμα με την προειδοποίηση ότι είστε κοντά στο μέγιστο χρόνο παιχνιδιού.Μετά την επίτευξη της 20ηςώρας, ο λογαριασμός σας κλειδώνει και για τις επόμενες 6 ώρες θα παραμείνετε σε τιμωρία κατά την οποία θα επιτρέπονται επιθέσεις προς το/α κάστρο/α σας.

11.Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων είναι η δράση, που οι παίκτες ζητούν χρήματα πίσω μετά από μια αγορά στην υπηρεσία του παιχνιδιού.Η επιστροφή χρημάτων απαγορεύεται αυστηρά.Η ποινή για χρεώσεις μπλοκάρει το λογαριασμό χωρίς καμία προειδοποίηση.12.Μη αναφέρουμε περιπτώσεις

Οι διαχειριστές του παιχνιδιού επιτρέπεται να τιμωρήσουν τους παίκτες, σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται εδώ, εφ όσον ο διαχειριστής αποφασίσει ότι οι ενέργειες του παίκτη παραβιάζουν τους κανόνες του θεμιτού αγώνα και δίνουν στον παίκτη αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων παικτών.

III. Αναφορά

1.Αναφορά παίκτη

Αναφορά παίκτη για οποιουδήποτε είδους παραβίαση γίνεται μέσω της επικοινωνίας.

Εάν μια αναφορά αποδεικνύεται πλαστή και γίνεται με στόχο την τιμωρία ενός εχθρού, ο παίκτης που την έχει δημοσιεύσει θα τιμωρηθεί.

2.Αναφορά των μελών του προσωπικού

Εάν ο παίκτηςή οι παίκτες έχουν αμφιβολίες σχετικά με το έργο κάποιου μέλους, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έλεγχος στο μέλος αυτό.Ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να σταλεί στη ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@xs-software.com

IV. Προσθήκη

1.Έλεγχος διοικητικών αποφάσεων

Οι ενέργειες του διαχειριστή, μπορεί να αλλάξουν μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της ομάδας του παιχνιδιού.

2.Αποζημιώσεις

Αν ένας παίκτης είναι θύμα ή λάθους του προσωπικού, θα λάβει αποζημίωση σύμφωνα με την απόφαση του διαχειριστή.

Εάν ένας παίκτης ζητά αποζημίωση η οποία είναι διαφορετική από αυτή που ο διαχειριστής αποφάσισε, η αίτησή του θα απορριφθεί.

3.Ενστάσεις

Κάθε ανεξήγητη ένσταση των κανόνων του παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει σε κάποια από τις παραπάνω ποινές.

4.Μη περιγραφόμενες περιπτώσεις

Οι διαχειριστές του παιχνιδιού διατηρούν το δικαίωμα να τιμωρήσουν κατά την κρίση τους, σε περίπτωση που ένας παίκτης έχει παραβιάσει τους κανόνες ή το δίκαιο του παιχνιδιού, με τρόπο που δεν περιγράφεται παραπάνω.

V. Εισφορές

Οι εισφορές ατόμων στην επιχείρηση XsSoft Ltd, δεν έχει σημασία αν γίνονται μέσω SMS ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα τους δοθούν πίσω ή έστω να αποζημιωθούν.Όταν ένας λογαριασμός τιμωρείται για την μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, το προσωπικό του παιχνιδιού δεν είναι υποχρεωμένο να μεταφέρει τα νομίσματα από τον ένα λογαριασμό σε ένα νέο ή να αποζημιώσει τον παίκτη έτσι κι αλλιώς.

Κάθε ενεργοποίηση συνδρομής δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό.Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις πιστώσεις και τα αστέρια.

Ένας λογαριασμός που έχει συνεισφέρει στο παιχνίδι είναι "χορηγός".Αυτή είναι μία εντελώς εθελοντική πράξη και δεν υποχρεώνει το προσωπικό με κανένα τρόπο.Κάθε συνεισφορά δίνει στον λογαριασμό ένα ποσό νομισμάτων, που επιτρέπουν στον παίκτη να χρησιμοποιήσει πρόσθετες επιλογές για ένα χρονικό διάστημα.Η "θέση των χορηγών" δεν μπορεί με κανένα τρόπο να δώσει πλεονέκτημα στον παίκτη έναντι των άλλων παικτών και επίσης δεν τους δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε είδος, όταν ο προσωπικός τους λογαριασμός έχει τιμωρηθεί για μια αποδεδειγμένη παραβίαση των κανόνων.

VI. Η ομάδα του παιχνιδιού (προσωπικό)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στο προσωπικό του παιχνιδιού να παίξουν το παιχνίδι, άσχετα με το ψευδώνυμο.Η μόνη εξαίρεση είναι εάν το μέλος του προσωπικού έχει έλεγχο μόνο στο φόρουμ.

Το προσωπικό:

• δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές (άσχετα αν συνδέεται με το παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο) στο χρήστη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο παιχνίδι.

• δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν προβλήματα με τα μηχανήματα που υποστηρίζουν το παιχνίδι ή το ίδιο το παιχνίδι.

• διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιώνει τους παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τις ενέργειες του προσωπικού.

• διατηρεί το δικαίωμα να κάνει διορθώσεις στο παιχνίδι και όλες τις πτυχές του χωρίς προειδοποίηση.

• διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες αυτούς, όταν στο παρελθόν έχει προειδοποιήσει τους παίκτες με μήνυμα στο παιχνίδι ή στο φόρουμ.

• διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση στο παιχνίδι όταν είναι απαραίτητο.Αυτό ισχύει τόσο για την υποστήριξη προγραμματισμένων ελέγχων καθώς και για τα ατυχήματα.

VII. ΕπαφέςΟ μοναδικός επίσημος τρόπος για να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του παιχνιδιού είναι ο σύνδεσμος «Επικοινωνία» στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του Khan Wars. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το φόρουμ του παιχνιδιού, αλλά το προσωπικό δεν είναι υποχρεωμένο να σας διαβεβαιώσει ή να απαντήσει στην ερώτησή σας.

VIII. Φόρουμ

Κοινές καταστάσεις:

Το φόρουμ είναι επίσημο για τις "Khanwars" το παιχνίδι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκφράσει τη γνώμη του για οποιοδήποτε θέμα συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των Συντονιστών και των Διαχειριστών.Η συμμετοχή στο φόρουμ του παιχνιδιού είναι απολύτως εθελοντική και κανένας χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ό, τι κάποιος άλλος έχει ζητήσει. Δεν απαιτείται να δίνονται πληροφορίες για το "Khan Wars".

1.Δημιουργώντας ένα νέο μήνυμα

1,1.Ο τίτλος του νέου θέματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιγραφικός και σε σχέση με το μέρος του φόρουμ όπου δημοσιεύτηκε."Περιγραφικός" σημαίνει να περιέχει περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά και όχι ολόκληρες προτάσεις.

1,2.Διπλό θέμα: Όταν ένας χρήστης είναι έτοιμος να δημοσιεύσει ένα νέο θέμα είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει στην "αναζήτηση" για να ελέγξει αν υπάρχει ήδη το ίδιο ή τουλάχιστον παρόμοιο θέμα."Διασταυρωμένες αναρτήσεις" (απόσπασμα, το ίδιο ή παρόμοιο θέμα, όπως ένα παλιό) τιμωρείται.

1,3.Επικαιρότητα: Όταν ένα νέο θέμα χρήστη εισέρχεται είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να δει αν η θεματική ενότητα του φόρουμ συνδέεται με το συγκεκριμένο που θέλει να δημοσιεύσει.Σε κάθε επίκαιρο τμήμα του φόρουμ θα μπορούσαν να υπάρξουν ιδιαίτεροι περιορισμοί (εκτίθενται στην κορυφή του τμήματος που αναρτούνται «σημαντικά θέματα»).

1,4.Συγγραφέας: κάθε χρήστης που δημιουργεί ένα νέο θέμα γίνεται ο συντάκτης του.Ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να ορίσει τα περιθώρια στα οποία η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη θέση στο θέμα.Θα μπορούσε να είναι μια απλή ερώτηση, μια φράση που καθορίζει τα κύρια προβλήματα του θέματος, κλπ. Ο συγγραφέας μπορεί να επικοινωνήσει με το προσωπικό του φόρουμ μέσω ενός προσωπικού μηνύματος και να ζητήσει την κατάργηση ή μεταβολή μιαςδημοσιευμένης απάντησης για το θέμα του με βάση ότι δεν συνδέεται με το θέμα.Το προσωπικό θα δει εάν το αίτημα είναι αντικειμενικό και θα κάνει ότι θεωρεί καλύτερο.

2.Απόσπαση απάντησης

Πριν από την απόσπαση μιας νέας απάντησης είστε υποχρεωμένοι να ελέγξετε αν είναι σχέτική με το θέμα.

3.Γλώσσα και τρόποι

Οι συζητήσεις θα πρέπει να διεξαχθούν κατά τρόπο τακτικό και προσήκοντα. Επιχειρηματολογώντας κατά τρόπο αγενή είναι απαγορευμένο και θα τιμωρηθεί αυστηρά.Ανήθικη, αγενής και ειρωνική στάση δεν θα γίνει ανεκτή, θα διαγραφεί και θα εφαρμοστούν κυρώσεις.Τα σεξιστικά ή οι ρατσιστικές θέσεις απαγορεύονται αυστηρά.Ο χρήστης που θα επαναλάβει μια προηγούμενη άποψη, αυτή θα θεωρηθεί πλεονασμός και ως προσπάθεια να φιμώσει την συζήτηση. Αυτό επίσης τιμωρείτε.Η κατάχρηση σε emoticons, εικόνες, φωτογραφίες, χρωματισμούς, έντονους χαρακτήρες και την αύξηση του μεγέθους των γραμμάτων δεν θα γίνει ανεκτή.

4.Διαφήμιση

Απαγορεύεται να καταγράφετε προσβλητικά σχόλια για κάποιο αντικείμενο, θέμα, ομάδα, να κάνετε σκόπιμη διαφήμιση ενός προϊόντος, υπηρεσία,, για βοήθεια με αντάλλαγμα χρημάτων ή αναζήτηση, προσφορά, διανομή παράνομων πληροφοριών για ένα σύνολο, εταιρεία, ή άτομο.

5.Εικόνες

5,1.Απαγορεύεται ο σολοικισμός (χρήσησυντακτικών δομώνπου διαφοροποιούνται από τηνπρότυπη γλώσσαόπως αυτή διδάσκεται),ερωτικές εικόνες,εικόνες βίας, ρατσισμός ή παραπλήσια με αυτές τις έννοιες.

5,2.Το avatar να είναι σχετικό με την παράγραφο 5,1.και να μην υπερβαίνει τα 120 pixels σε ύψος.Η διάθεση γραφής πρέπει να είναι ομαλή και να μην παραβιάζει τους κανόνες με έντονους χαρακτήρες ή χρώματα.

6.Ενέργειες του προσωπικού, όταν ένας κανόνας στο φόρουμ έχει παραβιαστεί:

Κάθε παραβάτης των κανόνων μπορεί να τιμωρηθεί με διαγραφή ή αλλαγή θέματος, μηνύματος ή μέρους του, χωρίς προειδοποίηση.Οι παραβάτες θα λάβουν ένα προσωπικό μήνυμα από την διαχείριση που θα αυξήσει αυτόματα το επίπεδο προειδοποιήσεων τους και στη συνέχεια θα στερούνται τα δικαιώματα τους για μια χρονική περίοδο ή θα αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο, με βάση την απόφαση του προσωπικού του φόρουμκαι της διοίκησης.

Κάθε χρήστης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους κανόνες με την εγγραφή του.Φυσικά το φόρουμ είναι εθελοντικό έτσι το προσωπικό του φόρουμ θεωρεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης που έχει μια εγγραφή είναι εξοικειωμένος με τους κανόνες και υποχρεώνει τον εαυτό του να τους ακολουθήσει.

Πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που προκαλούνται από την παραβίαση των κανόνων του φόρουμ.

Κάθε χρήστης που έχει υποστεί κυρώσεις έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος του προσωπικού (μέσω προσωπικού μηνύματος) και να μάθει γιατί τιμωρείται.Το προσωπικό δεν είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει τις πράξεις και τα κίνητρά του - αυτό είναι δυνατό μόνο εθελοντικά.

7.Ενότητα Προτάσεις

Πριν κάνετε μια νέα πρόταση ελέγξτε εάν δεν έχει ήδη γίνει.Ακριβώς όπως και στα άλλα τμήματα απαιτούνται εδώ περιγραφή τίτλων.Όσο καλύτερο το στυλ της πρότασης σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία για να της δοθεί προσοχή.Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται με ερωτηματολόγιο, με σωστές και απλές πιθανές απαντήσεις.Αν οι άλλοι παίκτες απαντήσουν αρνητικά στην πρότασή σας, τότε αυτόματα θα απορρίπτονται.Εάν εγκριθεί από τους παίκτες, στη συνέχεια, το προσωπικό του παιχνιδιού θα το σχολιάσει και θα μπορεί να το εμφανιστεί στο επόμενο νέο ξεκίνημα.Εάν η πρότασή σας εγκριθεί από τους παίκτες 100% θα εμφανιστεί στο επόμενο νέο ξεκίνημα.Εάν οποιεσδήποτε προτάσεις δεν ακολουθούν τους κανόνες, τότε θα αποκλείονται και θα διαγράφονται.

IX. Χρήστες

Με την δημιουργία ενός λογαριασμού οι χρήστες έχουν διαβάσει αυτούς τους κανόνες και συμφωνούν με το περιεχόμενό τους, όπως συμφωνούν επίσης να ακολουθήσουν τους κανόνες και να τιμωρηθούν εάν το προσωπικό αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο.Υποχρεώνονται να ελέγχουν τακτικά για αλλαγές στους κανόνες. Η μη επίγνωση των κανόνων δεν δικαιολογεί εκείνους που τους έχουν σπάσει.Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προσωπικά τους στοιχεία και δεν πρόκειται να τα παρουσιάσουν σε οποιαδήποτε μέλος του προσωπικού - τρέχουσας ή προηγούμενης.Εάν, όπως έχει παρουσιαστεί, το προσωπικό του παιχνιδιού δεν είναι υπεύθυνο.

Τα δικαιώματα του παιχνιδιού ανήκουν στην XsSoft Ltd (xs-software.com/) Το δικαίωμα αυτού του κειμένου ανήκει στην XsSoft Ltd και η αναπαραγωγή του απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συμφωνία μας.

Επιστροφή στην Κορυφή