Nobilul

Informații

Moștenirea nobiluluipoateavantaja oamenii tăi împotriva Casteluluiadversaruluișiîn acest felte ajută să-l preiei.Nobilii care au supraviețuitîn urma uneiluptesuntluați în considerareși fiecare nobil scade loialitatea adversarului cu 300-600.Valoarea maximăa loialității care poate fi redusă cu fiecare atac de succes este 2000.În plus, dacă un jucător folosește motivația,nobilii pot crește maximul loialitățiireduse într-un atac la 3000, și se îmbunătățește, de asemenea, eficiența fiecărui nobil;

Еxemplu:1 Nobil: 300 - 600 Loialitate;2 Nobili: 600 - 1200 Loialitate;3 Nobili: 900 - 1800 Loialitate;4 Nobili: 1200 - 2000 Loialitate;5 Nobili: 1500 - 2000 Loialitate;

Dacă apărătorul câștigă luptașiomoară nobilul atacatorului, loialitatea Castelului crește conformtabelului de mai sus. Dacă este atins numărul maxim de Castele pe care un jucător le poate avea, nobilii acestuia nu mai reduc loialitatea. Indiferent de numărul de nobiliuciși,apărătorul nu-și mai poate crește loialitatea cu mai mult de 2000într-o luptă.Tipul unității

Unitate specială

Modificări

Loialitatea pe care un nobil o poate reduce depinde de nivelul Ordinuluidin Castelul atacat, exprimat ca procent per nobil:

Primul nivel al Ordinului - 75%Al 2-lea nivel al Ordinului - 50%Al 3-lea nivel al Ordinului - 25%De exemplu:Dacă ataci un Regat care are un Ordin de nivel 2 șio armată cu 5 nobili, eficiența lor este de 50%. Astaînseamnă că fiecare dintre ei va reduce loialitateacu150-300,în loc de300-600. Dacă lupta e victorioasă, toți nobilii vor reduce loialitateaîntre 750și 1500.

Clădiri necesare

Ordin (Nivel 1)

Caracteristici

Accesibil tuturor națiunilor.

Resurse

Aur: 44000

Populație: 100

Fier: 44000

Lemn: 48400

Hrană: 65535

Populaţie: 100

Viteză: 30

Putere și viață

Putere împotriva infanteriei: 2000

Putere împotriva cavaleriei: 2000

Putere împotriva arcașilor: 2000

Putere împotriva clădirilor: 200

Putere împotriva artileriei de asediu: 2000

Viață: 2000

Rază: 1

Înapoi sus