Šlechtic

Informace

Vznešená vrstva Vám pomůže zvítězit nad poddanými nepřátelského Hradu, čímž Vám pomůže jej převzít.

Po bitvě se přepočítají Šlechtici, kteří přežili a každý Šlechtic sníží loajalitu nepřítele o 300 – 600. Každý úspěšný útok však může snížit loajalitu maximálně o 2000. Nicméně pokud hráč využívá Motivaci, může útokem snížit loajalitu až o 3000, což zlepšuje i efektivitu každého Šlechtice;

Příklad:

  • 1 Šlechtic: 300 – 600 Loajality
  • 2 Šlechticové: 600 – 1200 Loajality
  • 3 Šlechticové: 900 – 1800 Loajality
  • 4 Šlechticové: 1200 – 2000 Loajality
  • 5 Šlechticů: 1500 – 2000 Loajality

Pokud Bitvu vyhraje obránce a zabije nepřátelské Šlechtice, pak se loajalita Hradu zvýší podle horní tabulky. Pokud dosáhne hráč maximálního počtu Hradů, které může mít, pak už jeho šlechticové snižovat loajalitu nebudou. Obránce nemůže v jedné Bitvě zvýšit svou loajalitu o více než 2000, a to i bez ohledu na to, kolik šlechticů bylo v Bitvě zabito.

Typ jednotky Speciální jednotka

Vylepšení

Loajalita, kterou šlechtic sníží, je úměrná úrovni Řádu v napadeném Hradě, a je na každého šlechtice vymezena v procentech:

Úroveň řádu EfficiencySnížená loajalita
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Příklad:

Pokud zaútočíte na Království, které má Řád na 2. úrovni, s armádou, která sčítá 5 Šlechticů, pak bude jejich efektivita 60%. To znamená, že každý z nich bude schopen snížit loajalitu o 180 – 300, ne o 300 – 600. Pokud bude útok úspěšný, sníží Šlechtici loajalitu Hradu celkem o 950 – 1800.

Šlechtic lze vylepšit na úroveň 10 a to jak v obraně tak v útoku. Každý obranný level dává desetiprocentní bonus ke zdraví jednotky. Každý útočný level dává desetiprocentní bonus k útoku jednotky. Jakmile je dosaženo úrovně 10 pro obranu i útok zároveň, může být vyvynuto vylepšení Veterán. Hráč si pak zvolí, jestli vylepšení Veterán ovlivní obranu či útok jednotky. Tato vylepšení mohou být vyvinuta jakmile je postaven Řád.

Potřebné budovy

  • Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné všem národům.

Zdroj

Zlato: 44000

Population: 100

Železo: 44000

Rychlost: 30

Dřevo: 48400

Potraviny: 65535

SÍLA A ZDRAVÍ

Síla proti pěchotě: 2000

Síla proti jízdě: 2000

Síla proti lučištníkům: 2000

Síla proti budovám: 200

Síla proti obléhacím strojům: 2000

Zdraví: 2000

Dosah: 1

Zpět na začátek