Klase vitezova i sposobnosti

Vitezovi vam pomažu da razvijete svoje kraljevstvo, vode vaše vojske i igraju ključnu ulogu u kreiranju vaše strategije.

Sposobnosti se razvijaju na način da prikupljate što više bodova sposobnosti na njima. Svaki put kada heroj podigne razinu prestiža dobiva i bodove sposobnosti. Sve sposobnosti se odnose samo na dvorac u kojem je dotični vitez naznačen. Oni rade i daju svoje bonuse bez obzira na to dali je vitez na maršu ili je u dvorcu.

Postoje 4 klase viteza. Svaka vrsta viteza ima aktivnu i pasivnu sposobnostSvaka klasa viteza može iskoristiti aktivnu sposobnost "Nametni porez" jednom dnevno i tako možete steći resurse ovisno o razini vitezovog prestiža i brzini svijeta.

Maršal:

Dobiva pasivnu sposobnost koja povećava brzinu obuke jedinica za 5% (0.1% po razini)Ovaj bonus se razvija automatski te na njega ne morate trošiti bodove. Za svaku veću razinu vitez dobiva 0.1% bonus na potrebno vrijeme za izgradnju jedinica.

Na primjer:

Ako je vaš vitez 20 razini, bonus za izgradnju jedinica će biti 2% (20x0.1 = 2%)

Osim pasivnih sposobnosti vitez također ima i sljedeće sposobnosti koje se mogu unaprijediti do određene razine ovisno o tome koliko ćete bodova na njih potrošiti:

 • Sposobnost: Zdravlje pješadije – Povećava bodove zdravlja pješadije sa0.5%za svaki potrošeni bod sve do 20%

 • Sposobnost: Više tovara za marševe "Čišćenja" – Povećava tovar za marševe čišćenja s 0.3%za svaki potrošeni bod sve do12%

 • Sposobnost: Uništenje građevina – Povećava maksimalnu šansu uništenja s0.2%za svaki potrošeni bod sve do 0.8%

Da bi ostvarili postigli maksimalni bonus od neke od tih sposobnosti morate potrošiti 40 bodova na nju.

Gazda:

Dobiva pasivnu sposobnost koja povećava brzinu za izgradnju građevina za 10% (0.2% po razini)Ovaj bonus se razvija automatski te na njega ne morate trošiti bodove. Za svaku veću razinu vitez dobiva 0.2% bonus na potrebno vrijeme da se izgradi neka građevina.

Na primjer:

Ako je vaš vitez 20 razinu, bonus na izgradnju građevina 4% (20x0.2 = 4%)

Osim pasivnih sposobnosti vitez također ima i sljedeće sposobnosti koje se mogu unaprijediti do određene razine ovisno o tome koliko ćete bodova na njih potrošiti:

 • Sposobnost: Populacija u kuli – Povećava kapacitet kule s1%za svaki potrošeni bod sve do40%

 • Sposobnost: Jačina zida –Povećava bodove zdravlja i štetu koji zid nanosi s 1%za svaki potrošeni bod sve do40%

 • Sposobnost: Kapacitet skladišta - I Povećava kapacitet skladišta s0.25%za svaki potrošeni bod sve do10%

Trgovac:

Dobiva pasivnu sposobnost koja smanjuje trajanje marševa trgovine za 50% (1% po razini)Ovaj bonus se razvija automatski te na njega ne morate trošiti bodove. Za svaku veću razinu vitez dobiva 0.2% bonus na potrebno vrijeme da se završi marš - transport.

Na primjer:

Ako je vaš vitez na 20-toj razini, bonus za potrebno vrijeme da se završi marš transporta biti će 20% (1x20 = 20%).To znači da ukoliko je potrebno vrijeme od 60 minuta da se izvrši marš bez viteza, sa vitezom će biti 48 minuta.

Osim pasivnih sposobnosti vitez također ima i sljedeće sposobnosti koje se mogu unaprijediti do određene razine ovisno o tome koliko ćete bodova na njih potrošiti:

 • Sposobnost: Tovar trgovaca – Povećava nosivost tovara trgovcima s 1%za svaki potrošeni bod sve do40%

 • Sposobnost: Tovar vojske – Povećava nosivost tovara vojnim jedinicamas 0.3%za svaki potrošeni bod sve do12%

 • Sposobnost: Zdravlje opsadnih strojeva – Povećava zdravlje opsadnim stojevima s0.5%za svaki potrošeni bod sve do20%

Špijun:

Dobiva pasivnu sposobnost koja povećava brzinu za unapređenje jedinica 15% (0.3% po razini)Ovaj bonus se razvija automatski te na njega ne morate trošiti bodove. Za svaku veću razinu vitez dobiva 0.3% bonus na potrebno vrijeme da se završi unapređenje.

Na primjer:

Ako je vaš vitez na 20-toj razini, bonus na potrebno vrijeme da se završi unapređenje biti će 6% (0.3 x 20 = 6%)To znači da ako je vrijeme potrebno da se završi unapređenje 50 minuta bez viteza, sa vitezom će to vrijeme biti 5 minuta kraće - 45 minuta.Osim pasivnih sposobnosti vitez također ima i sljedeće sposobnosti koje se mogu unaprijediti do određene razine ovisno o tome koliko ćete bodova na njih potrošiti:

 • Sposobnost: Snaga streljačke konjice - povećava bodove zdravlja i štetu koju streljačka konjica nanosi s 1%za svaki potrošeni bod sve do40%

 • Sposobnost: Učinkovitostšpijuna – Povećava bodove zdravlja i štetu koju špijuni nanose s 0.25%za svaki potrošeni bod sve do10%

 • Sposobnost: Kapacitet skolništa – Povećava kapacitet skoništa s0.5%za svaki potrošeni bod sve do20%

Vitezovi mogu dostići do 50-tu razinu prestiža.Oni podižu razinu prestiža ispunjavanjem misija i zapovijedanjem vojske u bitkama.

Također sa svakom razinom prestiža vitez dobiva bodove statistike koje mogu poboljšati njegovu statistiku.

Vrati se na vrhu