Triedy a schopnosti rytierov

Rytieri vám pomáhajú rozvíjať vaše kráľovstvo, vedú vaše armády a hrajú kľúčovú úlohu vo vytváraní vašej stratégie.

Schopnosti sa rozvíjajú pridávaním štatistických bodov k jednotlivých schopnostiam. Vždy keď rytier dosiahne úroveň prestíže, získava štatistické body. Všetky jeho schopnosti sa prejavujú len v hrade, ktorý je pod kontrolou rytiera. Pracujú bez ohľadu na to, či je práve rytier na pochode alebo zostáva v hrade.

Sú 4 triedy rytierov. Každý typ hrdinu má aktívnu a pasívnu schopnosť.

Každá trieda rytiera môže používať aktívnu schopnosť "uvaliť daň" raz denne a získať suroviny v závislosti na úrovni prestíže rytiera a rýchlosti herného sveta.

Maršál

Má pasívnu schopnosť zvyšovať rýchlosť výcviku vojakov až o 5% (0.1% na úroveň)

Bonus z tejto schopnosti sa zvyšuje automaticky, hneď ako získa rytier novú úroveň prestíže a nemusíte na ňu míňať body. Za každú úroveň rytier získa bonus 0,1% z času potrebného na vycvičenie jednotiek.

Napríklad:

Ak má váš rytier úroveň 20, bonus na čas trénovania jednotky bude 2% čiže 20 * 0.1 = 2%.

Okrem tejto pasívnej schopnosti má tento typ rytiera nasledujúce schopnosti, ktoré môžu byť zvyšované na určitú úroveň v závislosti na bodoch, ktoré do nej vložíte:

• Tento rytier zvýšuje život všetkých jednotiek pechoty pod jeho vedením. Na každý bod, ktorý vložíte do tejto schopnosti sa život jednotiek pechoty zvýši o 0,5%. Maximálny bonus, ktorý môžete ískať z tejto schopnosti je 20%.

• Maršál má tiež schopnosť zvýšiť únosnosť všetkých jednotiek, ktoré sú na útočnom pochode. Bonus únosnosti je 0,3% na jeden bod, až do maxima 12%.

• Ďalšia veľká schopnosť tejto triedy rytiera je zvýšenie maximálnej šance na zničenie budovy. Prosím pozor, táto schopnosť nepridá šancu na zničenie budovy, ale len zvyšuje maximum šance. Bonus je 0,2% na jeden bod až do maxima 8%.

Na získanie maximálneho bonusu pre jednotlivú schopnosť potrebujete 40 bodov;

Statkár

Má pasívnu schopnosť, ktorá zvyšuje rýchlosť stavania budov až o 10% (0,2% na úroveň)

Bonus z tejto schopnosti sa zvyšuje automaticky, hneď ako získa rytier novú úroveň prestíže a nemusíte na ňu míňať body. Za každú úroveň rytier získa bonus 0,2% z času potrebného na stavanie budov.

Napríklad:

Ak má váš rytier úroveň 20, bonus na čas stavania budovy bude 4% čiže 20 * 0.2 = 4%.

Okrem tejto pasívnej schopnosti má tento typ rytiera nasledujúce schopnosti, ktoré môžu byť zvyšované na určitú úroveň v závislosti na bodoch, ktoré do nej vložíte:

• Statkár má schopnosť zvyšovať počet obyvateľov veže, v hrade, ktorý je pod jeho vedením až do 40%. Kapacita sa zvyšuje o 1% za každý bod, ktorý do tejto schopnosti vložíte.

• Tento rytier tiež môže posilniť hradby vášho hradu zvýšením života a sily útoku hradieb. Zvyšuje sa o 1% za každý bod až do maxima 40%.

• Treťou schopnosťou statkára je zvýšenie kapacity Skladov až do 12%. Za každý bod sa zvyšuje o 0,3%.

Obchodník

Má pasívnu schopnosť, ktorá skracuje čas obchodných pochodov až o 50% (1% na úroveň)

Bonus z tejto schopnosti sa zvyšuje automaticky, hneď ako získa rytier novú úroveň prestíže a nemusíte na ňu míňať body. Za každú úroveň rytier získa bonus 1% z času obchodného pochodu.

Napríklad:

Ak má váš rytier úroveň 20, bonus na čas obchodného pochodu bude 20% čiže 20 * 1 = 20%. To znamená, ak bez rytiera je potrebný čas na obchodný pochod 60 minút, s rytierom to bude 48 minút.

Okrem tejto pasívnej schopnosti má tento typ rytiera nasledujúce schopnosti, ktoré môžu byť zvyšované na určitú úroveň v závislosti na bodoch, ktoré do nej vložíte:

• Obchodník má schopnosť zvyšovať nosnosť obchodníkov až do 40%. Nosnosť sa zvyšuje o 1% za každý bod, ktorý do tejto schopnosti vložíte.

• Tento rytier môže tiež zvýšiť únosnosť všetkých jednotiek pod jeho vedením. Únosnosť sa zvyšuje na každý bod o 0,3% až na maximum 12%.

• Ďalšia schopnosť tohto rytiera zvyšuje život obliehacích strojov až o 20%, za každý bod o 0,5%.

Špión

Má pasívnu schopnosť, ktorá zvyšuje rýchlosť aktualizácie jednotiek až o 15% (0.3% na úroveň)

Bonus z tejto schopnosti sa zvyšuje automaticky, hneď ako získa rytier novú úroveň prestíže a nemusíte na ňu míňať body. Za každú úroveň rytier získa bonus 0,3% z času aktualizácie jednotiek.

Napríklad

Ak má váš rytier úroveň 20, bonus na čas aktualizácie jednotiek obchodného pochodu bude 6% čiže 20 * 0,3 = 6%. To znamená, ak bez rytiera je potrebný čas na aktualizáciu jednotiek 50 minút, s rytierom to bude 45 minút.

Okrem tejto pasívnej schopnosti má tento typ rytiera nasledujúce schopnosti, ktoré môžu byť zvyšované na určitú úroveň v závislosti na bodoch, ktoré do nej vložíte:

• Špión môže zvýšiť život strelcov o 1% na každý bod. Maximálny bonus je 40%.

• Tento rytier tiež zvyšuje silu rýchlochodcov zvýšením ich života a útoku až o 10%, na každý bod o 0,25%.

• Špión zvyšuje kapacitu prístrešku na každý bod o 0,5% až do maxima 20%.

Rytieri môžu dosiahnuť až 50 úrovní prestíže. Úrovne sa zvyšujú na základe získavania prestíže z misií a vedenia armád v bojoch.

Každá úroveň prestíže rytiera prináša štatistické body, ktoré zlepšujú jeho štatistiky.

Späť na vrchol