Rytíři druhy a schopnosti

Rytíř vám pomůže rozvinout vaše království, vést vaši armádu a hrají klíčovou roli při vytváření strategie.

Tyto schopnosti jsou rozvíjeny pomocí bodů, které můžete rozdělovat do schopností rytíře. Pokaždé když rytíř získá vyšší úroveň, obdrží body na rozvíjení schopností. Všechny tyto schopnosti mají vliv pouze na hrad, nad kterým má daný rytíř kontrolu. Fungují bez ohledu na to, zda se rytíř nachází v hradu nebo doprovází pochod.

Na výběr je ze 4 možných rytířů. Každý z hrdinů má aktivní a pasivní schopnosti.Každý rytíř může používat aktivní schopnost “uložit daň“ jednou za den a získat tak zdroje v závislosti na úrovni rytíře a rychlosti herního světa.

Maršál

Získává pasivní schopnost, která zvyšuje rychlost výcviku jednotek až o 5% (0,1 za úroveň). Tato schopnost se vylepšuje automaticky bez nutnosti, do ní investovat body za úrovně. Za každou úroveň Maršál získá 0,1% k rychlosti výcviku jednotek.

Například:

Máte rytíře na úrovni 20, tedy bonus na rychlejší výcvik jednotek bude 2%, 20*0,1 = 2%.

Kromě této pasivní schopnosti má taky tento rytíř také další schopnosti, které rozvíjíte podle toho, kolik bodů do nich investujete:

 • Tento rytíř zvyšuje životy všech pěších jednotek, které jsou pod jeho vedením. Za každý bod použitý na tuto dovednost se životy jednotek zvýší o 0,5%. Maximální bonus, který lze získat z této schopnosti je 20%.
 • Maršál má také schopnost, která zvyšuje přepravní kapacitu jednotek, které jsou na “Úklidovém pochodu“. Bonus na náklad je 0,3 za každý použitý bod a to až do výše 12%.
 • Další skvělou schopností tohoto rytíře je zvýšení maximální šance na zničení budovy. Vezměte prosím na vědomí, že tato schopnost nezvyšuje šanci zničit budovu, ale pouze zvýšit maximální šanci, které může být dosaženo. Bonus za každý bod roste o 0,2% až na 8%.

Statkář

Získává pasivní schopnost, která zvyšuje rychlost stavby budov až o 10% (0,2% za úroveň). Tato schopnost se vylepšuje automaticky bez nutnosti, do ní investovat body za úrovně. Za každou úroveň rytíř získá 0,2% na rychlost výstavby budov.

Například:

Pokud váš rytíř je na úrovni 20, bude bonus na dobu pozemního stavitelství 4% jako 20*0,2 = 4%.

Kromě této pasivní schopností má také tento rytíř další následující schopnosti, které je možné rozvíjet pomocí bodů získaných za jeho úrovně:- Statkář je schopen zvýšit kapacitu věže v hradu, kde je jmenován, až o 40%. Kapacita se zvýší o 1% za každý použitý bod.

 • Tento rytíř také zlepšuje hradní zeď, tím že zvýší počet životů a útoku. Zlepšení je o 1% až do 40%.
 • Třetí schopností, kterou tento rytíř má je zvětšení kapacity skladiště až o 12%. Bonus za každý bod použití na zlepšení této schopnosti zvětší kapacitu skladu o 0,3%.

Obchodník

Získává pasivní schopnost, který snižuje dobu obchodního pochodu až o 50% (1% za úroveň)Tato schopnost se vylepšuje automaticky bez nutnosti, do ní investovat body za úrovně. Za každou úroveň se doba obchodního pochodu zkrátí o 1%.

Například:

Pokud je váš rytíř na úrovni 20, bonus na dobu potřebou pro dokončení obchodního pochodu bude 20%, 1*20 = 20%. To znamená, že pokud je čas na splnění pochod bez rytíře 60 minut, tak s rytířem to bude 48 minut.Kromě této pasivní schopnosti má tento rytíř ještě další schopnosti, které můžete rozvíjet pomocí bodů získaných za každou úroveň.

 • Obchodník má schopnost zvýšit kapacitu přenosu zboží obchodníku na trhu, a to až o 40%. Za každý bod přidaný do této schopnosti se zvedne kapacita obchodníků o 1%.
 • Tento rytíř má také schopnost zvýšit přepravní kapacitu jednotek pod jeho velením. Pro každý bod přidaný do této schopnosti se kapacita jednotek z výši o 0,3 % a to až do výše 12%.
 • Další schopností obchodníka je zvýšení životů obléhacích strojů a to až do 20%. Bonus za každý bod přidaný do této dovednosti se životy obléhacích strojů zvednou o 0,5%.

Špion

Tento rytíř má pasivní schopnost, která zvyšuje rychlost pro vylepšení jednotky až o 15% (0,3 za úroveň). Tato schopnost se vylepšuje automaticky bez nutnosti, do ní investovat body za úrovně. Za každou úroveň se rychlost na vylepšení jednotek zvýší o 0,3%Například:Pokud je váš rytíř na úrovni 20, bonus na zkrácení času vylepšení jednotek 6%, protože 0,3*20 = 6%.

To znamená, že pokud doba potřebná na vylepšení jednotky bez rytíře je 50 min, s rytířem bude o 3 minut méně tedy 47min.

Kromě toho má špion další pasivní schopnosti, které se dají vylepšovat pomocí bodů získaných za úroveň rytíře.

 • První schopností je zvýšení životů lučištníků na koních o 1% za každý přidělený bod a to až do 40%.
 • Tento rytíř také zlepšuje běžce na útoku a životech až o 10%. Za každý bod o 0,25%.
 • Špion také může zvýšit kapacitu vašeho úkrytu až o 20%. Za každý bod použitý do této schopnosti o 0,5%.

Rytíři mohou dosáhnout až 50 úrovně. Jejich úroveň stoupá se získáváním prestiže (slávy) plněním misí nebo vedením armády v bitvě. Na každé úrovni získá rytíř body, které může využít na vylepšení svých schopností.

Zpět na začátek