انواع و توانایی ها

شوالیه ها در توسعه امپراطوری به شما کمک می کنند، ارتش شما را رهبری کرده و نقش کلیدی در استراتژی های شما پیاده می کنند.توانایی با به دست اوردن امتیازاتی به ان ها داده می شود.هر شوالیه وقتی سطحش افزایش می یابد امتیاز به دست می آورد.تنها قلعه ای که شوالیه در ان قرار دارد تحت تاثیر آن خواهد بود.این امتیازات کار می کنند حتی زمانی که شوالیه در نبرد یا گشت زنی می باشد

شوالیه ها به 4 نوع درجه بندی می شوند. هر نوع یک سری توانایی های خود را دارند.شوالیه ها می توانند مالیاتی را در روز از نوع منابع دریافت کنند که مقدار آن به سطح شوالیه وابستست.

ارتشبد

برای هر سطح 0.1% از زمان مورد نیاز برای سخت نیروها را کم می کند تا حداکثر 5%.این توانایی به صورت اتوماتیک اضافه می گردد هر زمان که شوالیه سطحی بالا می رود

برای مثال

در سطح 20 نیروها 2% سریع تر ساخته می شوند.

این شوالیه توانایی های بالقوه دیگری هم دارد که با افزایش سطح امتیازاتی را می توانید در آنها تقسیم نمایید.

-افزایش سطح سلامت نیروها به ازای 0.5% برای هر امتیاز حداکثر تا 20%. -افزایش حجم بار قابل حمل نیروها به ازای 0.3% برای هر امتیاز تا حداکثر 12%. -افزایش حداکثر شانس تخریب ساختمان 0.2% به ازای هر امتیاز تا سقف 8%.

برای رسیدن به سقف هر توانایی بالقوه باید 40 امتیاز در آنها هزینه کنید.

مالک

برای هر سطح 0.2% سرعت ساخت ساختمانها افزایش می یابد. حداکثر تا 10%.این توانایی به صورت اتوماتیک اضافه می گردد هر زمان که شوالیه سطحی بالا رود

برای مثال:

اگر شوالیه شما سطح 20 باشد 20*0.2% =4% به سرعت ساخت ساختمان اضافه می شود.

این شوالیه توانایی های بالقوه دیگری هم دارد که با افزایش سطح امتیازاتی را می توانید در آنها تقسیم نمایید.

-افزایش جمعیت برج به ازای 1% برای هر امتیاز حداکثر تا 40%. -افزایش قدرت سلامت و حمله دیوار به ازای 1% برای هر امتیاز حداکثر تا 40%. -افزایش حجم انبار به ازای 0.3% برای هر امتیاز حداکثر تا 12%.

بازرگان

برای هر سطح 1% زمان مارش های تجاری را کاهش می دهد حداکثر تا 50%.این توانایی به صورت اتوماتیک اضافه می گردد هر زمان که شوالیه سطحی بالا رود%.

بعنوان مثال:

باسطح 20، 20% سرعت مارش تجاری سریع تر خواهید داشت.به این معنی که اگر زمان یک مارش تجاری 60 دقیقه می باشد با شوالیه 48 دقیقه خواهد بود

این شوالیه توانایی های بالقوه دیگری هم دارد که با افزایش سطح امتیازاتی را می توانید در آنها تقسیم نمایید.

-افزایش بار قابل حمل تجار به ازای 1% در هر امتیاز تا سقف 40%. -افزایش بار قابل حمل همه نیروها 0.3 برای هر امتیاز تا سقف 12%. -افزایش سطح سلامت ابزار محاصره 0.5% به ازای هر امتیاز تا سقف 20%.

جاسوس

برای هر سطح 0.3% زمان ارتقای یگان ها را کاهش می دهد حداکثر تا 15%.این توانایی به صورت اتوماتیک اضافه می گردد هر زمان که شوالیه سطحی بالا رود.

بعنوان مثال:

ارتقاء ها توسط یک شوالیه سطح 20 به میزان 6% سریعتر خواهند شد.

این شوالیه توانایی های بالقوه دیگری هم دارد که با افزایش سطح امتیازاتی را می توانید در آنها تقسیم نمایید

-افزایش سطح سلامت کمانداران سوار 1% به ازای هر امتیاز تا سقف 40%. -افزایش قدرت جاسوس ها 0.25% به ازای هر امتیاز تا سقف 10%. -افزایش ظرفیت پناهگاه 0.5% به ازای هر امتیاز تا سقف 20%.

نکته : حداکثر سطح شوالیه 50 است.سطح ان ها به وسیله ماموریت و یا شرکت در جنگ ها بالا می رود

همچنین به ازای هر سطح شوالیه امتیازاتی داده خواهد شد که می توان برای بهبود آن استفاده نمود

بازگشت به بالا