Formacja Bitewna

Formacja Bitewna to sposób rozmieszczenia twoich jednostek na Polu Bitwy. To bardzo ważne, ponieważ Formacja może przyczynić się do zwycięstwa, ale też porażki. Aby stworzyć dobrą Formację, gracz musi wziąć pod uwagę wiele czynników. Na przykład musisz przemyśleć, kiedy stworzyć swoją Formację.

Formacja jest wykorzystywana do zmaksymalizowania siły twojej Armii podczas Bitwy.

Każda Armia ma swoją własną Formację, która może być zmieniona przez gracza. Formacja składa się z 4 linii, a na każdej linii znajduje się po 8 wytyczonych obszarów. Może się zdarzyć, że Formacja zawiera 5 linii ze względu na Mur. Mur jest zawsze na 1. linii. Jednostki w Formacji są układane według ich zasięgu i mocy. W każdym obszarze może się znajdować inna liczba Jednostek tego samego typu. Mogą być też pola i linie, w których nie będzie Jednostek. Gdy wszystkie Jednostki na 1. linii zostaną zabite, Jednostki, które są za nimi, wychodzą na pierwszą linię. Gdy pierwsza linia Atakującego jest celowo pusta, kolejna linia, na której znajdują się Jednostki jest uważana za pierwszą. Gdy Zamek zostanie Przejęty lub Porzucony, wszystkie Formacje utworzone i przypisane do tego Zamku zostaną usunięte.

Aby stworzyć Formację Bojową, przejdź do Menu Armia i kliknij na przycisk "Porządek Armii". Każdy gracz może przechowywać maksymalnie 10 Formacji. Formacje mogą być utworzone, zapisane i usunięte. Jedna z Formacji uważana jest za Domyślną.

Możesz przechowywać nie tylko Formacje, ale także całe Armie. Oznacza to, że przechowujesz ilość każdego typu Jednostki, jak również ich Formację.

Jeżeli zdecydowałeś się użyć wcześniej zapisaną w ustawieniach Armię (Formację Bitewną + Ilości Jednostek) w menu, gdzie Armia została wysłana jest wybór. Możesz zatrzymać ilość Jednostek, ale zmienić żądania co do Formacji w następnym panelu (jeden, w którym współrzędne celu i Motywacja są przypisane).

Na przykład:

Jeżeli zapisałeś Armię zawierającą 100 Pikinierów i 100 Szermierzy, znajdują się oni w pewnej Formacji. Możesz nadal korzystać z wstępnie ustalonej ilości Jednostek i używać zapisanej Formacji. Formacja może zostać zmieniona na raz następny.

Wróć na górę