Porzucenie Zamku

Czasami Zamek może stanowić problem dla władcy, zamiast źródła potęgi. Dlatego każdy gracz ma do dyspozycji opcję Porzucenie Zamku. Zamek nie może zostać porzucony, jeśli poza tym jednym gracz nie posiada innych Zamków.

Aby opuścić Zamek, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Zamek nie może być Stolicą;
  • Zamek musi mieć 10 000 Lojalności;

Zamek nie może być porzucony, jeśli:

  • są wysłane aktywne wyprawy na ten zamek typu: wsparcie, transport oferta rynkowa, transfer;- istnieją jakiekolwiek wyprawy, idące na wskazany zamek jako cel (jeśli osiągną cel a potem wrócą zamek można porzucić).- są aktywne obozy lub wsparcia wysłane z zamku.Gdy Zamek zostanie porzucony, wszystkie budynki zostaną zredukowane do poziomu 5. Powód jest prosty, czynią to rozgoryczeni mieszkańcy.

Pamiętaj, porzucony Zamek pozostaje na mapie i może zostać Przejęty. Aby Porzucić Zamek idź do Opcje->Opcje gry->Porzucenie Zamku;

Wróć na górę