Przegląd Wypraw

Marsze są jednym z głównych sposobów kontaktu z pozostałymi graczami w świecie Khan Wars. Wysłanie Armii na Wyprawę jest najlepszym sposobem na zdobycie większej ilości Surowców, przeprowadzenie operacji wojskowych lub ubicia interesów z innymi władcami, które to przyczynią się do stabilnego rozwoju twojego Zamku.

W świecie Khan Wars jest 11 typów Wypraw, które różnią się przeznaczeniem:

 • Atak - wysyłasz Armię do Zamku wroga w celu grabieży Surowców, zniszczenia jego Armii lub zdobycia Zamku.
 • Patrol - wysyłasz Armię na wyprawę do Zamku lub Obozu w celu utrzymania Armii w bezpiecznym miejscu z dala od Zamku.
 • Szpiegowanie - wysyłasz Armię do Zamku wroga w celu zdobycia informacji o jego Surowcach, Budowanych poziomach, Ludności, Awansach i Wsparciu (jeżeli dotyczy).
 • Wsparcie - wysyłasz Armię do Zamku w celu pomocy zaatakowanemu graczowi i pokonania napastnika.
 • Wyprawa Osiedlająca - dzięki tej wyprawie możesz stworzyć nowe miasto na pustym polu.
 • Transport - Marsz, w którym uczestniczą kupcy, a nie Jednostki, przeznaczony jest do transportu Surowców między Zamkami gracza lub między Zamkami różnych graczy.
 • Handel - Marsz, w którym uczestniczą kupcy, a nie Jednostki, ułatwia wymianę Surowców między graczami.
 • Obozowiska - wysyłasz Armię w puste współrzędne w celu założenia Obozu.
 • Wyprawy Łączone - w celu zaoszczędzenia czasu wysyłasz Armię do więcej niż jednego celu bez potrzeby wracania do macierzystego Zamku pomiędzy różnymi wyprawami.
 • Transfer - wysyłanie Armii do jednego z Zamków gracza w celu rozmieszczenie innego Zamku.
 • Transport bez rozładunku - Marsz wykonywany przez kupców, którzy dotarli do celu wyprawy i zawrócili bez rozładunku transportowanych Surowców, bez względu na to, czy celem był Zamek należący do gracza wysyłającego Marsz, czy do innego. Ten rodzaj transportu może być bardzo przydatny, ponieważ Surowce przenoszone podczas takiego Marszu są bezpieczne i nie mogą zostać skradzione przez ewentualnych napastników.

Wybranie rodzaju Marszu, jego przeznaczenia i czasu trwania zależy od twojego planu strategicznego. Rozwijanie umiejętności Zdobywca i poziomu Zamku daje ci możliwość wysyłania większej ilości Ataków i Wsparć.

Każdy Marsz ma następujące parametry, które są określone przez gracza w momencie wysyłania Marszu.

 • Zawartość - to połączenie typu i liczby wysyłanych Jednostek;
 • Formacja - to kolejność, w jakiej twoje Jednostki będą docierały do celu i wkraczały do Bitwy;
 • Typ - to cel Marszu i misji;
 • Cel - to współrzędne, do których muszą dotrzeć twoje Jednostki.
 • Tempo - parametr ten określa, czy Armia ma podróżować najszybciej jak to możliwe, czy ma zwolnić. Szybkość Armii jest określana poprzez prędkość najwolniejszej Jednostki i od niej zależy również czas trwania Marszu. Maksymalne tempo domyślne każdego Marszu jest nazywane tempem Błyskawicznym. Wybierając niektóre opcje tempa z listy rozwijanej, możesz zmniejszyć tempo (kosztem zwiększenia czasu trwania Marszu) lub je zwiększyć za pomocą motywacji Prędkości (zmniejszy się czas trwania Marszu).
 • Czas trwania - to czas potrzebny twojej Armii, by osiągnęła wyznaczony cel i powróciła do Zamku. Czas trwania zależy od Tempa na początku Marszu, odległości i Motywacji.
 • Udźwig - to całkowita ilość Surowców, którą Armia może przenosić. Ładunek zależy od wagi, jaką może przenosić dana Jednostka w Armii.

Niektóre Marsze mogą być motywowane w celu zwiększenia ich efektywności, ale pamiętaj, że nie wszystkie Motywacje można stosować do każdego Marszu.

Każdy Marsz ma ograniczony odcinek, który może przemierzyć przy prędkości 100%. Ograniczenie zależy od Lojalności Zamku, z którego Marsz został wysłany. Za każde 1000 punktów Lojalności odcinek, jaki może przemierzyć przy prędkości 100% zwiększa się o 1 godzinę w jednym kierunku. To oznacza, że jeżeli Lojalność Zamku wynosi 10 000, każdy marsz wysłany z Zamku może iść 10 godzin przy maksymalnej prędkości.

WAŻNE:

Zasady opisane powyżej odnoszą się do wszystkich typów wypraw za wyjątkiem Wyprawy Osiedlającej.

Na liście Marszów, które są w drodze, możesz zobaczyć szczegóły dotyczące ich parametrów opisanych powyżej.

Jesteś w stanie zobaczyć, gdzie Marsze idą, ile czasu im zostało, a także ilość Surowców, jakie niesie Armia, zawartość Armii biorącej udział w Marszu i nazwę formacji, jaka znajduje się w Armii.

Gdy wysyłasz Armię, na prawo od współrzędnych celu Marszu znajduje się rozwijane Menu, w którym wymienione są wszystkie twoje Zamki, ich współrzędne i nazwy. Jest to pomocne podczas wysyłania oddziałów, Surowców czy Wsparcia do któregokolwiek z twoich Zamków.

WAŻNE:

Gracze używający tego samego IP nie mogą wysyłać Marszów do siebie.

Wróć na górę