Wyprawa Osiedlająca

Wyprawa OsiedlającaTa wyprawa pozwala graczom na tworzenie nowych miast na pustych miejscach na mapie. Wszystkie budynki w nowym mieście są na poziomie 0, za wyjątkiem budynku Zamku, który zaczyna od poziomu 1. Aby osiedlić się na nowym terenie musisz spełnić następujące wymagania:

Miasto, które zasiedlasz

Eskorta Populacji

Potrzebne surowce

2 miasto

1 szlachcic 2000 populacji

5000 każdego

3 miasto

1 szlachcic 4000 populacji

10000 każdego

4 miasto

1 szlachcic 6000 populacji

15000 każdego

5 miasto

1 szlachcic 8000 populacji

20000 każdego

6 miasto

1 szlachcic 10000 populacji

25000 każdego

7 miasto

2 szlachcic 12000 populacji

30000 każdego

8 miasto

2 szlachcic 14000 populacji

35000 każdego

9 miasto

2 szlachcic 16000 populacji

40000 każdego

10 miasto

2 szlachcic 18000 populacji

45000 każdego

11 miasto

2 szlachcic 20000 populacji

50000 każdego

UWAGA: Szlachcic oraz eskortująca populacja są pochłaniane podczas tworzenia miasta.Powyższe ilości zasobów są rozpisane dla prędkości x1 (Normalna). W światach, gdzie prędkość jest większa wymagane ilości są następujące:

Wymagane surowce potrzebne do osiedlenia się

1x i 2x prędkość świata – Wymagane zasoby według powyższej tabeli

3x i 4x prędkość świata – 2x Wymagane zasoby według powyższej tabeli

5x i 6x prędkość świata – 3x Wymagane zasoby według powyższej tabeli

7x i 8x prędkość świata – 4x Wymagane zasoby według powyższej tabeli

9x i 10x prędkość świata – 5x Wymagane zasoby według powyższej tabeli

Przykład:Jeśli grasz na świecie o prędkości x5 i chcesz osiedlić się w piątym mieście musisz wysłać następujące ilości surowców podpięte do wyprawy:1 szlachcic + 8000 eskortującej populacji, a także 60 000 każdego surowca (3 х 20 000) rodzaje jednostek i ich ilość podana jest poniżej:

Rodzaje Eskortujących Jednostek

Ilość

Pikinier

100

Szermierz

100

Topornik

100

Pałkarz

100

Łucznik

200

Zawodowy Łucznik

300

Kusznik

300

Szpieg

50

Lekka kawaleria

50

Ciężka kawaleria

50

Konny łucznik

20

Taran

20

ŁĄCZNA POPULACJA

2000

Przykład:Jeśli chcesz osiedlić się w 5 mieście, populacja eskortująca musi wynosić 8000, czyli jest to poczwórna wielokrotność listy powyżej. Oznacza to, że trzeba pomnożyć poszczególne ilości razy 4;

W celu pomyślnego rozstrzygnięcia wyprawy, wymagane jest, aby wybrane współrzędne były niezamieszkałe, nie było tam obozu ani przeszkody terenowej.Ponadto, poziom Zakonu musi posiadać odpowiedni poziom, aby się osiedlać.

Maksymalny czas trwania Marszu z osiedleńcami wynosi 1 godzinę, niezależnie od motywacji prędkości.

Marsz wymaga innej ilości wszystkich zasobów, eskortujących mieszkańców i wysyłania szlachcica. Tak, armia jak i szlachcic znikają, jeśli wyprawa zakończy się sukcesem (miejsce na mapie jest przestaje być puste, gdy wyprawa je osiągnie).Lojalność nowo powstałego miasta wynosi 3000.Wyprawa osiedlająca nie może zostać wysłana z miasta gdzie lojalność jest poniżej 3000.Jeśli miastu, z którego wysłano wyprawę osiedlającą, lojalność spadnie poniżej 3000, wyprawa natychmiast zostanie zawrócona do zamku.

Wróć na górę