Pochod na založenie kráľovstvo

Pochod na založenie kráľovstva

Tento pochod dovoľuje hráčovi vytvoriť nové mesto na prázdnom mieste mapy. Všetky budovy v novo vytvorenom meste majú úroveň 0, okrem budovyZámok, ktorá sa začína na úrovni 1. Na úspešne založenie mesta potrebujete:

Mesto, ktoré bude založené

Populácia

Požadované Zdroje

2

1 šľachtic + 2000 populácie

5000 z každého

3

1 šľachtic + 4000 populácie

10000 z každého

4

1 šľachtic + 6000 populácie

15000 z každého

5

1 šľachtic + 8000 populácie

20000 z každého

6

1 šľachtic + 10000 populácie

25000 z každého

7

2 šľachtici + 12000 populácie

30000 z každého

8

2 šľachtici + 14000 populácie

35000 z každého

9

2 šľachtici + 16000 populácie

40000 z každého

10

2 šľachtici + 18000 populácie

45000 z každého

11

2 šľachtici + 20000 populácie

50000 z každého

Poznámka: Šľachtic a potrebné populácie sa stratia pri vybudovaní nového mesta

Množstvá zdrojov sú pre svet x1(normálna rýchlosť). Vo svetoch, kde je rýchlosť vyššia, požadované množstvo je :

Požadované zdroje pre pochod na založenie kráľovstva podľa rýchlosti svetov

1x a 2x rýchlosť sveta- Požadované zdroje sú ako v tabuľke hore

3x a 4x rýchlosť sveta - 2x Požadované zdroje podľa tabuľky hore

5x a 6x rýchlosť sveta - 3x Požadované zdroje podľa tabuľky hore

7x a 8x rýchlosť sveta - 4x Požadované zdroje podľa tabuľky hore

9x a 10x rýchlosť sveta - 5x Požadované zdroje podľa tabuľky hore

Príklad:

Ak hrajete v svete s 5x rýchlosťou a chcete postaviť svoje piate mesto, musíte poslať nasledovné množstvo surovín spolu s pochodom:

1 šľachtic + 8000 populácie, rovnako ako 60 000 zkaždého typu zdrojov (3 x 20 000), jednotky a množstvo potrebnej populácie musia byť:

Typ jednotiek

Množstvo

Kopijník

100

Šermiar

100

Bojovník so sekerou

100

Bojovník s palcátom

100

Strelec s krátkym lukom

200

Strelec s dlhým lukom

300

Strelec z kuše

300

Rýchla jazda

50

Ľahká jazda

50

Ťažká jazda

50

Jazdectvo strelcov

20

Barandilo

20

Totálna populácia

2000

Príklad:

Ak chcete založiť svoj piaty hrad, populácie bude 8000, čo je rovné 4x jednotky z tabuľke vyššie. To znamená, že musíte zvýšiť množstvo jednotiek, ukázané hore o 4. Aby ste si úspešne založil hrad, je požadované, aby vybrané súradnice boli voľné a nie sú tam mestá, kempy alebo prekážky.

Tiež hráč musí mať povolené vlastniť ďalšie hrady.

Maximálne trvanie tohto pochodu je 1 hodina bez ohľadu na to, ktoré motivácie rýchlosti boli použité.

Pochod požaduje rôzne množstvá všetkých zdrojov, potrebné populácie a posielanie šľachtica.

Vytvorené mesto, začína s lojalitou 3000.

Ten pochod nemôže byť poslaný z mesta s lojalitou menšou než 3000.

Ak lojalita mesta klesne pod 3000 a už ste pochod odoslal, pochod sa vracia, aby mesto chránil.

Späť na vrchol