این مارش به بازیکنان اجازه میدهد که شهرهای جدید در نقاط خالی نقشه ایجاد کنند. همه ی ساختمان های شهرهای جدید در سطح 0 هستند به جز ساختمان قلعه که در سطح 1 است.

### برای تاسیس یک شهر، شما باید پیش نیازهای زیر را داشته باشید: ###

شهری که قصد تاسیس آن را داریدجمعیت همراهمنابع مورد نیاز
21 نجیب زاده 20005000 each
31نجیب زاده400010000 each
41نجیب زاده600015000 each
51نجیب زاده800020000 each
61نجیب زاده1000025000 each
72نجیب زاده1200030000 each
82نجیب زاده1400035000 each
92نجیب زاده1600040000 each
102نجیب زاده1800045000 each
112نجیب زاده2000050000 each

منابع نشان داده شده در بالا برای دنیاهای معمولی (1x )هستند و در دنیاهای با سرعت بالاتر میزان درخواستی بدین صورت خواهد بود.

نام یگان و میزان آن برای همراهی در مارش اسکان بدین صورت است: :

نوع جمعیت همراهتعداد
نیزه دار100
شمشیرزن100
تبرزن100
گرزدار100
کماندار با کمان کوتاه200
کماندار با کمان بلند300
کماندار با کمان صلیبی300
جاسوس50
سوار سبک50
سوار سنگین50
کماندار سواره20
دژکوب20
جمعیت کل2000

برای مثال :

شما اگر بخواهید پنجمین شهر خود را تاسیس کنید، نیاز به 8000 جمعیت همراه خواهید داشت که شما باید اعداد جدول بالا را در 4 ضرب کنید.

دقت کنید که شما باید مختصاتی را انتخاب کنید که در آن هیچ اردوگاه، شهر و یا مانعی وجود نداشته باشد. علاوه بر این سطح فرمانداری بازیکنان باید به حدی باشد که اجازه انجام این کار را بدهد.

حداکثر زمان مارش اسکان 1 ساعت می باشد (بدون توجه به تحریک سرعت)

این مارش نیازمند ارسال میزان مختلفی از همه ی منابع، جمعیت همراه و نجیب زاده هستند. همه ی منابع، ارتش و نجیب زاده هنگامی که مارش اسکان به صورت موفقیت آمیز به مقصد برسد از بین خواهند رفت. (مختصات در نقشه باید تا زمان رسیدن مارش خالی باشد) زمانی که یک شهر تاسیس می شود وفاداری آن 3000 است.مارش اسکان نمی تواند از شهری که وفاداری اش کمتر از 3000 است ارسال شود.در صورتی که وفاداری یک شهر به زیر 3000 برسد و از آن شهر مارش اسکان در راه باشد, مارش به سرعت بازگردانده خواهد شد تا از شهر محافظت نماید.

بازگشت به بالا