Obsazovací pochod

S tímto pochodem můžete vytvořit nové město na prázdném místě na mapě. Všechny budovy v novém městě jsou na úrovni 1, až na hrad, který začíná s úrovní 1.

Abyste úspěšně obsadili město, musíte splnit následující požadavky:

Počet hradů

Doprovodné obyvatelstvo

Požadované zdroje

2

1 šlechtic + 2000

5000 z každého

3

1 šlechtic + 4000

10000 z každého

4

1 šlechtic + 6000

15000 z každého

5

1 šlechtic + 8000

20000 z každého

6

1 šlechtic + 10000

25000 z každého

7

2 šlechtic + 12000

30000 z každého

8

2 šlechtic + 14000

35000 z každého

9

2 šlechtic + 16000

40000 z každého

10

2 šlechtic + 18000

45000 z každého

11

2 šlechtic + 20000

50000 z každého

Zobrazené množství zdrojů platí pro svět s rychlostí X1. Na světech, kde je rychlost vyšší, je vyžadované množství zdrojů následující:

Požadované zdroje na level dle rychlosti světa

1x,2x - 1x

3x,4x - 2x

5x,6x - 3x

7x,8x - 4x

9x,10x - 5x

Například:

Jestliže hrajete na světě X5 a chcete vybudovat páté město, musíte spolu s pochodem zaslat následující množství zdrojů:

1 šlechtic + 8000 doprovodného obyvatelstva + 60000 z každého typu zdroje (3 x 20000);

Typy jednotek a množství doprovodného obyvatelstva musí být následující:

Typ doprovodných jednotek

Množství

Kopiník

100

Šermíř

100

Sekerník

100

Palcátník

100

Lučištník s krátkým lukem

200

Lučištník s dlouhým lukem

300

Střelec s kuší

300

Špeh

50

Lehká jízda

50

Těžká jízda

50

Lučištníci na koni

20

beranidla

20

CELKOVÉ OBYVATELSTVO

2000

Například:

Jestliže chcete obsadit svůj pátý hrad, pošlete jako doprovod 8000 obyvatel, což se rovná čtyřnásobku jednotek zobrazených výše. To znamená, že musíte vynásobit množství jednotek uvedených výše 4x.

Abyste mohli úspěšně založit hrad, je nutné, aby vybrané souřadnice byly volné, bez měst, táborů či překážek. Kromě toho musí hráči vlastnit jejich vlastní hrad.

Maximální doba trvání obsazovacího pochodu je 1 hodina, bez ohledu na rychlosti motivace, která byla použita.

Pochod vyžaduje různé množství všech zdrojů, doprovodné obyvatelstvo a poslání šlechtice. Všechny zdroje, armáda i šlechtic zmizí, jestliže bude obsazovací pochod úspěšný (místo na mapě je stále prázdné když pochod dorazí).

Jakmile je město obsazeno, začíná soddaností 3000.

Obsazovací pochod nemůže být zaslán změsta soddaností menší než 3000.

Jestliže oddanost města klesne pod 3000 a již je obsazovací pochod na cestě, vrátí se okamžitě na ochranu města.

Zpět na začátek