Pregled marševa

Marševi predstavljaju vašu konekciju i interakciju s ostali igraćima na Khan Wars-u. Najbolji način da bi prikupili resurse je da pošaljete svoju vojsku u marš. Marševi će vam također omogućiti da ostvarite svoje vojne operacije ili da uspostavite ekonomsku vezu s ostalim igraćima.

U svijetu Khan Wars-a imate 10 vrste marševa koji se razlikuju po svojoj svrsi:

 • Napad – taj se marš šalje kada želite prikupiti resurse iz protivničkog dvorca, kada želite uništiti protivničku vojsku ili kada želite zavladati neki dvorac.

 • Transport - Marš se izvodi od trgovcima umjesto od jedinica. Koristi se za prebacivanje resursa.

 • Patrola - taj se marš šalje kada želite sačuvati svoju vojsku šaljući je na putovanje daleko od vašeg dvorca.

 • Špijunaža - taj se marš šalje kada želite prikupiti informaciju o resursima, građevinama, populaciji, unapređenjima i podršci (ako takve ima) u nekom dvorcu.

 • Podrška - taj se marš šalje kada želite poslati pomoć nekom drugom vladaru i kako bi pobijedili osobu koja ga napada.

 • Osnivački marš - Ovaj marš vam omogučava da napravite novi grad na praznim koordinatima na mapi.

 • Kamp – putem ovog marša možete poslati vašu vojsku na prazne koordinate s ciljem da postavite kamp.

 • Višestruki marš – taj se marš šalje kada želite da vaša vojska obavi više stvari prije nego što se vratu u dvorac. Taj se marš šalje s ciljem da se uštedi na vremenu.

 • Transfer – je marš putem kojeg možete alocirati vojsku u neki drugi dvoarc.

 • Transport bez istovara - je marš koji se izvodi od trgovaca koji će doseći zadanu destinaciju bez da istovare resurse, bez obzira dali će se poslati do drugog igrača ili do nekog drugog dvorca od osobe koja je marš poslala. Taj je marš jako koristan jer pomoću njega možete resurse sačuvati na sigurnom.

Odaberite vrstu marša, destinaciju i trajanje marša ovisno o vašem planu.

Svaki marš ima sljedeće parametre koje određuju igrači prilikom slanja marša:

 • Sadržaj – to je kombinacija broja i vrste jedinica koje ste poslali;

 • Formacija – predstavlja redoslijed i formaciju vaših jedinica koje će napasti protivnika;

 • Vrsta – predstavlja svrhu marša;

 • Meta – predstavlja koordinate koje vaši vojnici moraju doseći;

 • Tempo – ovaj parametar određuje da li će vojska doći brzo ili sporo do zadane destinacije. Brzina vojske se određuje od brzine najsporije jedinice. Najbrži mogući tempo se zove "Munjevito brzo". Brzina marša se može smanjiti ili povećati na način da se odabere novo tempo ili koristi motivacija.

 • Trajanje – predstavlja potrebno vrijeme da vaša vojska dosegne zadane koordinate i vrati se u vaš dvorac. Trajanje ovisi o tempu koje ćete odabrati na početku marša, udaljenosti i motivaciji.

 • Tovar – ovo je ukupan iznos resursa koje vojska može nositi. Količina resursa koju možete prenijeti ovisi o nosivosti jedinica. Nosivost možete povećati koristeći motivaciju za teret.

Neki se marševi mogu motivirati kako bi se povećala njihova efikasnost. Imajte u vidu da se sve motivacije ne odnose na sve marševe.

Svaki marš ima limit udaljenosti koji se računa za vrijeme putovanja na 100% brzine. Limit ovisi o lojalnosti dvorca iz kojeg je marš poslan. Za svakih 1000 bodova lojalnosti distanca se ravna na 1 sat putovanja u jednom pravcu. To znači da ukoliko dvorac ima 10 000 lojalnosti svaki poslani iz njega marš će putovati 10 sati.

VAŽNO:

Navedena pravila se odnose za sve marševe osim za osnivačkog marša !

U listi s aktivnim marševima možete vidjeti detalje koji se odnose na vaš marš.

Imate mogućnost vidjeti gdje marševi idu, koliko je vremena preostalo, te količinu resursa koje vojska nosi.

Kada šaljete marš s desne strane od polja gdje unosite podatke se nalazi padajući meni s koordinatama vašeg dvorca. Taj je meni napravljen kako bi vam olakšao slanje marševa prema vašim dvorcima.

VAŽNO:

Igrači koji koriste istu IP adresu ne mogu slati marševe jedan prema drugome.

Vrati se na vrhu