Prehľad pochodov

Pochody predstavujú vaše prepojenie a interakciu s inými hráčmi v Khan Wars. Poslať svoju armádu na pochod, je najlepší spôsob ako získať viac surovín, realizovať vojenské operácie alebo vyrovnať ekonomické vzťahy medzi vami a inými hráčmi, čo prispieva k posilneniu stability vášho hradu.

V svete Khan Wars existuje 10 typov pochodov, ktoré sa líšia podľa svojho účelu:

 • Útok – vyslanie armády do nepriateľského hradu za účelom získania surovín, zničenia nepriateľskej armády alebo ovládnutia hradu.
 • Stráž – vyslanie armády na výlet do hradu alebo kempu za účelom zachovania armády v bezpečí mimo hradu.
 • Špión – vyslanie armády do hradu,kempu alebo objektov lomov nepriateľa za účelom získania informácií o surovinách, úrovniach budov, obyvateľstve, vylepšeniach a podpore (ak tam nejaká je).
 • Podpora – vyslanie armády do hradu,kempu alebo objektov na mape za účelom pomôcť hráčovi v obrane pred útočníkom.
 • Pochod na založenie kráľovstva
 • Doprava – pochod vykonávaný obchodníkmi namiesto vojakov. Používa sa na presun surovín medzi hradmi jedného hráča alebo z hradu jedného hráča do hradu iného hráča.
 • Obchodovanie – pochod vykonávaný obchodníkmi namiesto vojakov. Používa sa na realizovanie obchodných návrhov výmeny surovín medzi hráčmi.
 • Kemp – vyslanie armády na prázdne koordináty na mape za účelom postaviť tábor (kemp).
 • Viac-cieľový pochod – vyslanie armády na viac ako jeden cieľ bez toho, aby sa medzi jednotlivými cieľmi vracali do domáceho hradu. Cieľom je ušetriť čas.• Pochod na založenie kráľovstva-tento pochod dovoľuje hráčovi vytvoriť nové mesto na prázdnom mieste mapy.• Prevod – vyslanie armády do iného z vlastných hradov za účelom, aby v tomto hrade zostali (stanú sa súčasťou armády hradu a môžu byť odtiaľ vysielaní na pochody).
 • Doprava bez upload – pochod vykonávajú obchodníci. Po dosiahnutí cieľa sa vrátia späť bez toho, aby vyložili suroviny, bez ohľadu na to, či je cieľom vlastný hrad alebo hrad iného hráča. Tento pochod sa používa na udržanie surovín v bezpečí, pretože počas pochodu ich nemôžu ukradnúť prípadní útočníci.

Vyberajte si typ pochodu, jeho cieľ a dĺžku trvania na základe vášho strategického plánu.

Každý pochod má nasledujúce parametre, ktoré určuje hráč pred vyslaním pochodu:

 • Obsah(zloženie) – je kombináciou typov a počtov jednotiek, ktoré posielate;
 • Formácia(poradie armády) – poradie jednotlivých jednotiek v akom dosiahnu cieľ a vstúpia do boja;
 • Typ - je účel a poslanie pochodu;
 • Cieľ – sú súradnice na mape, ktoré majú vaše jednotky dosiahnuť.
 • Tempo – tento parameter určuje, či bude armáda pochodovať rýchlo alebo pomaly. Rýchlosť armády závisí od rýchlosti najpomalšej jednotky vyslanej v danom pochode; od toho sa odvíja trvanie pochodu. Najrýchlejšie tempo pochodu sa nazýva Rýchly ako blesk. Toto tempo môžete znížiť (ak chcete zvýšiť trvanie pochodu) zvolením inej možnosti tempa pochodu zo zoznamu alebo zvýšiť (ak chcete znížiť trvanie pochodu) použitím Motivácie rýchlosti.
 • Čas – je čas, ktorý potrebuje vaša armáda na dosiahnutie cieľa a na návrat do vášho hradu. Čas závisí od tempa zvoleného na začiatku pochodu, vzdialenosti a motivácie.
 • Nosnosť – je celkové množstvo surovín, ktoré môže armáda odniesť.

Každý pochod je obmedzený vzdialenosťou, ktorá je odvodená od času cesty pri 100% rýchlosti. Pochod závisí od lojality hradu, z ktorého je vyslaný. Na každých 1000 bodov lojality je vzdialenosť 1 hodinu času cesty v jednom smere. To znamená, ak má hrad lojalitu 10 000, tak každý pochod vyslaný z tohto hradu môže ísť do vzdialenosti 10 hodín.

DÔLEŽITÉ:

Hore popisané pravidlá sú správne, výnimkou pochodu na založenie kráľovstvo.

V zozname aktívnych pochodov môžete vidieť detaily parametrov vašich pochodov popísané vyššie.

Môžete vidieť kam pochody smerujú, koľko času ešte zostáva a tiež množstvo surovín, ktoré armáda nesie, zloženie pochodujúcej armády a názov formácie(poradia armády) v akej je armáda.

Pri odosielaní pochodu napravo od smerných koordinátou nájdete rozbaľovacie menu, ktoré obsahuje zoznam všetkých vašich hradov s ich súradnicami a menami. Môžete ho použiť na zvýšenie pohodlia pri posielaní vojakov, surovín, podpôr do niektorého z vašich hradov.

DÔLEŽITÉ:

Hráči, ktorí používajú rovnaké IP si nemôžu posielať pochody medzi sebou.

Späť na vrchol