Opouštění

Někdy může mít hrad problém s vládcem spíš než se zdrojem síly. To je ten důvod proč hráč má možnost opustit svůj hrad. Hrad nemůže být opuštěn, jestliže je jediným, který hráč vlastní.

K opuštění zámku musíš splnit následující:

  • hrad nesmí být hlavním hradem
  • hrad musí mít 10000 loajalitu

Hrad nemůže být opuštěn, jestliže:

  • jsou tam aktivní pochody následujících typů: podpůrný, transportní, objednávkový, přímý.
  • jsou některé pochody, které jsou stále na cestě k cíli, poslané z hradu (jestliže dosáhli cíle a vrací se, hrad nemůže být opuštěn)
  • jsou aktivní tábory nebo podpory poslané z hradu. Jestliže hrad opustíš, všechny budovy nad level 5 jsou vráceny na level 5. Lidé opuštěného hradu jsou tak ztrápení, že začnou bourat vlastní budovy.

Vezmi v potaz, že opuštěný hrad je na mapě přístupný k obsazení. K opuštění hradu jdi do nastavení hry a vyber opustit.

Zpět na začátek