Napuštanje

Ponekad dvorac može biti problem za vladara, a ne izvor snage. Zato svaki igrač ima mogućnost da napusti svoj dvorac. Dvorac ne može biti napušten ako je jedini kojeg igrač posjeduje.

Za napuštanje dvorca moraju biti isupnjeni sljedeći uvjeti:

  • Dvorac ne smije biti odabran glavni grad igrača;

  • Dvorac mora imati 10 000 lojalnosti;

Dvorac ne može biti napušten ako:

  • postoje aktivni marševi na prema njemu: podrška, prijevoz tržišne ponude, transfer;

  • postoje marševi poslani iz dvorca koji su još uvjek na putu do cilja (ako su pristigli u cilj i vraćaju se u dvorac može biti napušten).

  • postoje aktivni kampovi ili podrške poslane iz dovrca.Kada je dvorac napušten, sve njegove građevine koje su iznad razine 5, svedu se na razinu 5. Ljudi iz napuštenog dvorca su jako nezadovoljni pa počnu rušiti vlastite građevine.

Imajte na umu da napušteni dvorci ostaju na karti i da su na raspolaganju za osvajanje.Za napuštanje dvorca idite na Opcije/Opcije igre/Napuštanje.

Vrati se na vrhu