Αποθήκη

Με κάθε ανώτερο επίπεδο που θα αποκτήσετε περισσότερο χώρο για τους πόρους σας στο κάστρο. Η μέγιστη χωρητικότητα κατά την έναρξη είναι 500 από κάθε πόρο και με την ανάπτυξη των αποθηκών θα αυξήσει το ανώτατο αυτό.

Υπάρχει η επιλογή (επι πληρωμή) που αυξάνει τη μέγιστη χωρητικότητα με 25% για 7 μέρες.

Ανώτατο επίπεδο: 30

Απαραίτητα κτήρια: Κανένα

Επιστροφή στην Κορυφή