Επισκόπηση Τοξοτών

Οι τοξότες είναι οπλισμένοι με τόξα ή βαλίστρες. Επιτίθονται απο απόσταση, αλλά σημαίνει οτι δεν είναι πάντα ακριβείς. Συχνά ένα άστοχο βέλος μπορεί να χτυπήσει άλλον εχθρό που βρίσκεται δίπλα στο στόχο. Οι τοξοβόλοι στη μάχη

Όσο περισσότερους τοξοβόλους έχετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ανασυγκροτηθούν και που χτυπούν πολλαπλούς στόχους. Αυτό συμβαίνει για όλες τις μονάδες στο παιχνίδι - εάν έχετε πολλές μονάδες ενός τύπου τότε αυτές τείνουν όλο και περισσότερο να διαιρεθούν σε μικρές ομάδες και να επιτεθούν σε διαφορετικά μέρη του εχθρού. Η μόνη μονάδα που δεν διαιρείτε κατά ομάδες είναι το τείχος. Το τείχος χτυπά μια συγκεκριμένη μονάδα του στρατού που επιλέγεται τυχαία στην αρχή από τη 1η, 2η ή 3η γραμμή. Πίσω σους τοξοβόλους - για να καταστήσουμε σαφές τι συμβαίνει ακριβώς παρουσιάζουμε αυτό το διάγραμμα:

Ας πούμε ότι έχετε 800 τοξοβόλους - θα διαιρεθούν παραδείγματος χάριν σε 4 ομάδες, αντίστοιχα, 200 ..150 ..230 και 220. Κατόπιν κάθε μία από αυτές τις ομάδες επιλέγει μια μονάδα ως στόχο. Φανταστείτε ότι μια ομάδα από τους τοξοβόλους σας έχει στοχεύσει στον τομέα 5. Θεωρητικά είναι αδύνατο ολόκληρη η ομάδα να χτυπήσει το στόχο, έτσι υπάρχει πιθανότητα μερικοί τοξοβόλοι να χτυπήσουν κατά λάθος τους τομείς 1.2.3.4.6.7.8 ή 9. Οι περισσότεροι από αυτούς θα χτυπήσουν τον 5, αλλά 2 μπορεί να χτυπήσουν τον τομέα 3,1 μπορεί να χτυπήσουν 6,4 μπορεί να χτυπήσουν τον τομέα 8 και 3 μπορεί να χτυπήσουν τον 9, αν και δεν υπάρχουν καθόλου εχθρικές μονάδες εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η ζημία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτοί οι τοξοβόλοι πάει χαμένη καθώς τα βέλη πέφτουν στο έδαφος. (οι αριθμοί δίνονται μόνο ως παράδειγμα).

Επιστροφή στην Κορυφή