Χαρακτηριστικά Μονάδων

Κάθε μονάδα έχει κάποια χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη δύναμη της, και βοηθούν να αποφασίσεις τι είδους μονάδες πρέπει να εκπαιδεύσεις για να φτιάξεις το δυνατότερο στρατό

Τα χαρακτηριστικά είναι:

 • Πληθυσμός – ο ελεύθερος πληθυσμός που χρειάζεσαι για να εκπαιδεύσεις τη μονάδα.
 • Ζωή – Η ζημιά που μπορεί να δεχτεί μέχρι να πεθάνει.
 • Εμβέλεια – Η απόσταση απ την οποία επιτίθεται η μονάδα.
 • Φορτίο – Ποσότητα πόρων που μπορεί να μεταφέρει η μονάδα.
 • Ταχύτητα – Η απόσταση που διανύει σε συγκεκριμένο χρόνο.
 • Επίπεδο αναβάθμισης - τρέχων επίπεδο επιθετικής και αμυντικής αναβάθμισης
 • Επίθεση κατα κτιρίων (και Τοίχου) – Η ζημιά που κανει η μονάδα σε κτίρια.
 • Επίθεση κατά πεζικού – Η ζημιά που κανει η μονάδα στο πεζικό.
 • Επίθεση κατά τοξοτών – Η ζημιά που κανει η μονάδα σε τοξότες.
 • Επίθεση κατά Ιππικού – Η ζημιά που κανει η μονάδα στο Ιππικό.
 • Επίθεση κατά Μηχανών – Η ζημιά που κανει η μονάδα στις μηχανές.

Επιστροφή στην Κορυφή