Δορατοφόρος

Το μακρύ αιχμηρό δόρυ είναι ένα ιδανικό όπλο για την έναρξη κάθε μάχης. Το μήκος του όπλου του δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι του αντίπαλου ιππικού. Το περίεργο πράγμα για το δορατοφόρο είναι ότι απαιτούν περισσότερη ξυλεία για τον εξοπλισμό τους , αλλά μπορούν επίσης να μεταφέρουν περισσότερο φορτίο .

Τύπος μονάδας:

Πεζικό

Απαιτούμενα κτήρια:

Στρατώνας (5ο επίπεδο)

Σιδηρουγείο (3ο επιπεδο)

Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμη σε όλα τα έθνη

ΠOΡΟΙ
Χρυσός :30Πληθυσμός :1
Σίδηρος :30
Ξύλο :50Ταχύτητα:10
Τρόφιμα :15

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Δύναμη κατά πεζικού:20
Δύναμη κατά ιππικού:60
Δύναμη κατά τοξοβόλων:40
Δύναμη κατά κτηρίων:10
Δύναμη κατά πολιορκητικών μηχανών:20
Υγεία:40
Βεληνεκές:2

Επιστροφή στην Κορυφή