Πολεμιστής

Πολεμική ικανότητα που αυξάνει τα στατιστικά σου στη μάχη. Δίνει μπόνους στην επίθεση και ζωή των μονάδων σου (Πεζικό).Πως λειτουργεί:To ποσοστό προστίθεται στα στατιστικά των μονάδων σου.

Μερικές μονάδες λαμβάνουν μπόνους απ τη δεξιότητα. Αυτές είναι: :

Άραβες - Mijahedeen; Ίβηρες - Falcata Rider; Μογγόλοι - Khan Guard; Γερμανοί - Teutonic Knight; Φράγκοι - Battle Axeman; Βούλγαροι - Tangra Priest; Βρετανοί - Drummer; Γότθοι - Huskarle;

Παράδειγμα, η ζωή του δορατοφόρου είναι 60, αν είσαι Επαγγελματίας, θα αυξηθεί κατα 40% πηγαίνοντας στο 84. (60 40% = 84).Το ίδιο και στην επίθεση. Αν η επίθεση κατα ιππικού είναι 70, και είστε Επαγγελματίας, θα αυξηθεί στο 98 (70 40% = 98)

  • Μαθητευόμενος: 10%
  • Πτυχιούχος: 25%
  • Επαγγελματίας: 40%

Επιστροφή στην Κορυφή