Θεραπευτής

Στην αρχαιότητα οι θεραπευτές ήταν πολύτιμοι γιατί εκείνα τα χρόνια πολλοί λίγοι μπορούσαν να θεραπεύσουν κάποιον. Ο ήρωας σας έχει μελετήσει τα βασικά στην ανθρώπινη ανατομία στο μοναστήρι και για αυτό είναι σε θέση να θεραπεύσει κάποιους από τους τραυματισμένους στρατιώτες.

Η δεξιότητα δίνει την ικανότητα να ανακτήσετε ποσοστό των νεκρών στρατιωτών κατα τη διάρκεια της μάχης.Αυτό συμβαίνει μετά απο κάθε γύρο. Το ποσοστό είναι τυχαίο, μπορεί να είναι το μέγιστο, μπορεί να είναι και 0%.

Παράδειγμα. Χάσατε 100 Δορατοφόρους. Αν είστε Πτυχιούχος, και έχετε 50 Tangra Priest στο τέλος του γύρου (επιζώντες). Η δεξιότητα δίνει 15% και οι Tangra Priests 50 χ 0.2% = 10% , σύνολο δηλαδή 20%. Οπότε μπορεί να σώσετε απο 16 έως 20% των Δορατοφόρων.

  • Μαθητευόμενος: 5%
  • Πτυχιούχος: 10%
  • Επαγγελματίας: 15%

Επιστροφή στην Κορυφή