Πέρσες

Ο σίδηρος είναι πολύτιμος πόρος ειδικά στις αρχές του παιχνιδιού. Μετέπειτα χρειάζεται κυρίως για την εκπαίδευση τοξοτών και πολιορκητικών μηχανών. Οι Πέρσες παράγουν 10% περισσότερο σίδηρο σε σχέση με άλλα έθνη, δίνοντάς τους πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα. Οι τοξότες είναι σημαντικοί οταν επιτίθεσαι σε κάστρο. Η εκπαίδευσή τους είναι χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία, αλλά οι Πέρσες τους εκπαιδεύουν 10% φτηνότερα.Επίσης εκπαιδεύουν πολιορκητικές μηχανές 10% γρηγορότερα σε σχέση με άλλα έθνη.Στέλνουν 20% περισσότερες πορείες, και κάνουν 20% περισσότερη ζημιά στο Τοίχος με τις επιθέσεις τους.

Το έθνος έχει τα ακόλουθα μπόνους:

  • 10% αυξημένη παραγωγή Σιδήρου
  • 10% φτηνότερη εκπαίδευση τοξοτών
  • 10% γρηγορότερη εκπαίδευση πολιορκητικών μηχανών
  • 20% περισσότερες πορείες
  • 20% μεγαλύτερη ζημιά στο Τοίχος

Ειδική Μονάδα: Kamangir

H ειδική τους μονάδα είναι ο Kamangir. Έχει καλά στατιστικά μάχης και δίνει μπόνους στην δεξιότητα Τοξότης.

Επιστροφή στην Κορυφή