مشخصات یگانها

ویژگی ها

تمامی یگان ها دارای ویژگی های زیر می باشند:

  • قدرت در مقابل ساختمان ها(در اینجا منظور فقط دیوار است, نابود کردن دیگر ساختمان ها توسط این مشخصه محاسبه نمی شود)
  • قدرت در مقابل سواره نظام
  • قدرت در مقابل پیاده نظام
  • قدرت در مقابل کمانداران
  • قدرت در مقابل ماشین های محاصره
  • سلامتی
  • سرعت
  • ظرفیت حمل
  • برد
  • جمعیت

بازگشت به بالا