Ratnik

Warrior

Vještina daje bonus na napad i život pješaštva.

Kako bonus radi:

Postotak se dodaje na život i napad na vašem pješaštvu.

Neke specijalne jedinice također dobijaju bonus od ove vještine:

  • Makedonci - Phalangite;

  • Bizantijci – Cataphract;

  • Mađari - Hussar;

  • Hrvati - Elitni ratnik sjekiraš;

  • Bugari- Tangra svećenik;

  • Crnogorci - Bubnjar;

  • Srbi - Elitni kopljanik;

Na primjer, osnovna snaga kopljanika je 40, ako ste razvili ovu vještinu na Master, snaga će se povećati za 40% do 56(40 40% = 56).

Radi na isti način i za napad. Postotak je dodan na napadna svojstva vaše pješadijske vojske.

Na primjer, osnovna statistika za "napad protiv konjice" kopljaniku je 60. Ako razvijete vještinu ratnik na Master razinom ova će se statistika povećati za 40% do 84 (60 40% = 84);

  • Početnik: 10%

  • Napredan: 25%

  • Master: 40%

Vrati se na vrhu