نیزه دار

اطلاعات نیزه های بلند نوک تیز یک وسیله ایده آل جنگی برای شروع هر نبردی است. طول این وسیله یک مزیت نسبت به سواره نظام های دشمن دارد. به همین دلیل است که سرباز نیزه دار تنها یگان پیاده نظام است که می تواند به محدوده 2 د ر نبرد برسد، بعد از آنکه حمله آن به سطح 5 در آهنگری ارتقا یابد. یک چیز عجیب در مورد نیزه داران آن است که نیاز به چوب بیشتری برای آموزش دارند، اما میتوانند کمی بیشتر غنیمت حمل کنند. نوع یگان: پیاده نظام ### ساختمان های مورد نیاز ### سربازخانه (سطح 5)- آهنگری (سطح3) مشخصات: قابل دسترس برای تمامی اقوام

منابع
طلا: 30 جمعیت: 1
آهن: 30 زمان: 00:15:00
چوب: 50 سرعت: 10
خوراک: 15 وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 20
قدرت در مقابل سواره نظام: 70
قدرت در مقابل کماندارن: 40
قدرت در مقابل ساختمان: 10
قدرت در مقابل ماشین های محاصره: 20
سطح سلامت: 60
محدوده: 1 (2 وقتی به ارتقا سطح 5 در حمله برسد)

در اینجا جدول هزینه و پاداش از ارتقا این یگان در حالت حمله نمایش داده شده است:

سطح طلا آهن چوب خوراک زمان پاداش
1 50 100 50 100 1:24:00 10%
2 100 200 100 200 2:13:21 20%
3 175 350 175 350 2:48:01 30%
4 263 525 263 525 3:31:43 40%
5 328 656 328 656 4:26:45 50%
6 410 820 410 820 5:36:07 60%
7 513 1025 513 1025 7:03:31 70%
8 641 1282 641 1282 8:53:38 80%
9 801 1602 801 1602 11:12:22 90%
10 1002 2003 1002 2003 14:07:11 100%

در اینجا جدول هزینه و پاداش از ارتقا این یگان در حالت دفاع نمایش داده شده است:

سطح طلا آهن چوب خوراک زمان پاداش
1 63 125 63 125 1:06:00 10%
2 125 250 125 250 1:44:47 20%
3 219 438 219 438 2:12:01 30%
4 328 656 328 656 2:46:21 40%
5 410 820 410 820 3:29:36 50%
6 513 1025 513 1025 4:24:06 60%
7 641 1282 641 1282 5:32:46 70%
8 801 1602 801 1602 6:59:17 80%
9 1002 2003 1002 2003 8:48:18 90%
10 1252 2503 1252 2503 11:05:39 100%

لطفاً به خاطر داشته باشید که مقدار منابع و زمان مورد نیاز برای به پایان رساندن هر سطح ارتقا با توجه به دنیای سرعت معمولی (1X) ذکر شده است. در دنیاهای با سرعت های متفاوت مقدار منابع و سرعت برای به پایان رساندن هر سطح ارتقا به صورت زیر مشخص می شود: بسته به سرعت دنیاها ارتقا سرعت و هزینه ارتقا با توجه به جدول زیر تغییر میکند:

سرعت دنیا x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x8 x10
سزعت ارتقا x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5
هزینه ارتقا x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5

مثال : اگر شما در یک دنیای 10x بازی میکنید به این معناست که قیمت برای تقویت هر سطح حمله / دفاع برای یگان شما، 5 برابر بیشتر از منابعی است که اطلاعات آن در این جدول وجود دارد ، اما زمان آن نیز 5 برابر کمتر خواهد بود.

بازگشت به بالا