Perzijanci

Željezo je jako važan resurs, osobito na početku igre kada trebate razviti svoj dvorac. U kasnijim etapama igre željezo je potrеbno za izgradnju strijelaca i opsadnih strojeva. Perzijanci dobivaju 10% više željeza što im daйe prednost kroz cijelu igru.

Bez strijelaca ne može nijedan dvorac. Njihova izgradnja traje dugo i košta puno. Perzijanci takvog problema nemaju jer grade strijelce 10% jeftinije od ostalih nacija.

Drugi bonus koji ova nacija ima je taj da se perzijanski opsadni strojevi izgrađuju 10% brže. Isto tako perzijanci mogu poslati 20% više marševa od drugih nacija.Ova jedinstvena nacija ima još jednu prednost nad ostalima. Kada su u napadu perzijanci nemaju problema s protivničkim zidom jer njihove jedinice čine 20% veću štetu zidu.Tacija posjeduje slijedeće bonuse:

  • 10% povećan prihod željeza;
  • 10% jeftinija izgradnja strijelaca;
  • 10% brža izgradnja opsadnih storjeva;
  • 20% više marševa;
  • Čine 20% veću štetu zidu;

Specijalna jedinica: Kamangir

Specijalna jedinica perzijanaca je Kamangir. Ima jako dobre karakteristike i daje bonus na vještini "Strijelac".

Vrati se na vrhu