Gótové - Huskarl

Informace

Každý Huskarl přidává 0,5% k dovednosti Obránce. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Huskarlů přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 10 žijících Huskarlů přidají Vám kdovednosti Obránce bonus 10 x 0,5% = 5%.Pokud 4 z nich v tomto kole zahynou, v dalším kole Vám přidají bonus jen 3%, protože 6 x 0,5% = 3%. Navíc také Huskarlové zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Limit se zvýší na 40% (45%) a lze ho dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.Příklad:Pokud máte dovednost Obránce na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k obránci 15%. Máte-li zároveň alespoň 50 živých Huskarlů, dají Vám dalších 25%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 40%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Obránce, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. Kdosažení 40% potřebujete alespoň 80 živých Huskarlů (80 x 0,5% = 40%).

Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Obránce zvýší na 45%.

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Huskarlů přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 40% (při 3. úrovni Huskarla 45%);Příklad:Pokud máte na začátku kola 100 žijících Huskarlů, nebude se tento bonus vypočítávat jako 100 x 0,5% = 50%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 40% (při 3. úrovni Huskarla 45%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Gótům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Válečníka.

Resources

Gold: 150

Population: 10

Iron: 400

Time: 01:00:00

Lumber: 150

Speed: 15

Food: 150

Carry weight: 25

Power and health

Power against infantry: 400

Power against cavalry: 250

Power against archers: 320

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 320

Health: 500

Range: 1

Národní jednotky mají 3 úrovně vylepšení, první vútoku, druhou vobraně a třetí ve speciální schopnosti. Tabulka ukazuje, kolik která úroveň stojí a jaký přidává bonus.

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Time

Bonus

1

15000

30000

15000

20000

10:00:00

50% to attack

2

18750

31500

18750

25000

15:00:00

50% to life

3

22500

45000

22500

30000

20:00:00

Defender max to 45%

Zpět na začátek