Dynastie

Původ je velmi důležitý pro každého skvělého panovníka, protože jsou jen dvě cesty k vytvoření rytířů - podporuješ svou dynastii nebo je pronajímáš z budov. Ve hře Chánové každý panovník začíná s jedním synem a jednou dcerou a může od nich požadovat potomky, kteří se stanou rytíři. Když je dítě narozeno, panovník musí počkat pár dnů než doroste požadovaného věku rytíře.

Informace o spojení dvou hráčů je ukázáno v hráčských profilech, ale hlavně snižuje čas pochodu o 15 %, protože daně na cestě neplatí. Není to skvělá cesta k vytvoření velké unie?

Jestli je mezi dvěma hráči více než jedno spojení, nemění to nic – 15 % zůstává, nezáleží na tom, kolik spojení mezi sebou hráči mají. Po zrušení spojení jsou pochody zase jako dřív.

Jestliže oznámíš rozvod jednoho z tvých rytířů, není povoleno ho oženit v dalších 24 hodinách.

Zpět na začátek