Britové – válečný bubeník

Informace

Bubeníci zvyšují morálku Vaší armády. Každý Bubeník přidává 0,5% k dovednosti Vedení. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Bubeníků přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 10 žijících Bubeníků přidají Vám k dovednosti Vedení bonus 10 x 0,5% = 5%. Pokud 4 z nich v tomto kole zahynou, v dalším kole Vám přidají bonus jen 3%, protože 6 x 0,5% = 3%.Navíc také Bubeníci zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Jednotka dostává bonusy od dovednosti Obránce a Válečník.

Limit se zvýší na 40% a lze ho dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.

Příklad:

Pokud máte dovednost Vedení na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k vedení 20%. Máte-li zároveň alespoň 40 živých Bubeníků, dají Vám dalších 20%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 40%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Vedení, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. K dosažení 40% potřebujete alespoň 80 živých Bubeníků (80 x 0,5% = 40%).

Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Vedení zvýší na 45%.Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Bubeníků přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 40% (při 3. úrovni Bubeníka 45%); Příklad:Pokud máte na začátku kola 100 žijících Bubeníků, nebude se tento bonus vypočítávat jako 100 x 0,5% = 50%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 40% (při 3. úrovni Bubeníka 45%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Britům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Válečníka.

Resources

Gold: 350

Population: 10

Iron: 100

Time: 01:00:00

Lumber: 100

Speed: 15

Food: 200

Power and health

Power against infantry: 100

Power against cavalry: 100

Power against archers: 100

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 100

Health: 500

Range: 1

Zpět na začátek