Rytířská mise

Rytíři mohou získáním prestiže dosáhnout maximálně úrovně 50. Základním zdrojem prestiže jsou mise a předměty pro rytíře.

Mise jsou přístupné skrze nabídky „provincie“ a jsou reprezentovány červenými vlajkami.


Abyste mohli na misi poslat jednoho ze svých rytířů, potřebujete vitalitu. Každá mise vyžaduje 30 bodů vitality a trvá mezi 30 a 90 minutami.

Možné odměny z misí, bez ohledu na prestiž, jsou:

  • Zdroje – Kredity – Armáda – Předměty
  • Lektvary
  • Nic

Zpět na začátek