Góty: Huskarle

Informácia

Každý Huskarle dáva bonus schopnosti Obranca 0.5%. Bonus je získaný na začiatku každého kola a závisí od počet živých Huskarlov .

Príklad:

Ak na začiatku kola máte 10 živých Huskarlov, dostanete bonus 10* 0.5 = 5%.

Ak v tomto kole 4 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 3% bonus, pretože 6* 0.5 = 3% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Huskarle tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Limitovanie je 40%(45%) a môže byť dosiahnutý prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Obranca na úrovni Pokročilý, dostávate 20%. V prípade, že máte aspoň 40 živých Huskarlov, získate ešte 20%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 40%.

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z vašich jednotiek, ale potrebujete aspoň 80 živých

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev ( úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Gótov

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Vojak

Zdroje
Zlato :150Obyvateľstvo:10
Železo:400
Stavebné drevo:150Rýchlosť:15
Potraviny :150

Sila a zdravie
Sila proti pechote:400
Sila proti jazdectvu:250
Sila proti strelcom:320
Sila proti budovám:10
sila proti delostrelectvu obliehania:320
Zdravie:500
Rozsah:1

Späť na vrchol