Gótové

Železo je pro každého vládce důležitým stavebním materiálem. Gótové získávají o 10% více zjejich dolů, což jim pomáhá, převážně ve fázi hry, kdy je železo nejvíce potřeba. Důležitou součástí každé armády je pěchota. Gótové jsou schopni vycvičit ji o 10% rychleji než ostatní národy. Dále mají bonusy, které se používají kzmaření nepřátelského útoku, jako například o 20% více místa ve věži a zeď, která je o 20% silnější. Zvýšená kapacita věže dovoluje tomuto národu ochránit více své armády, když zaútočí; silnější zeď je těžší zničit a způsobuje více škod nepříteli.Dalším bonusem, který Gótové mají, je vylepšování jejich jednotek o 10% levněji (neplatí u vylepšení Veterán). Zvýšená kapacita skladiště (10%) by neměla být také podceňována. Gótové jsou vynikajícím národem pro ty, kdo milují krásu bitvy a zároveň se orientují na obranu proti předpokládanému útoku.

Národ má následující bonusy:

  • o 10% zvýšená produkce železa;
  • o 10% levnější výcvik pěchoty;
  • o 20% zvýšená populace ve věži;
  • o 10% levnější vylepšení všech jednotek (včetně vylepšení Veterán, jestliže je placeno ze zdrojů);
  • o 20% silnější zeď (zdraví a útok)

Speciální jednotka: Huskarl

Speciální jednotka Gótů – Huskarl – dává bonus k dovednosti Obránce což je důležité pro přežití vaší armády v bitvě.

Zpět na začátek