Přehled bitev

Podstatou hry jsou bitvy. Všichni hráči staví doly a farmy pro získání surovin, aby mohli vybudovat kasárny a stáje, kde budou trénovat vojenské jednotky, které mohou posílat, aby útočili proti vašim nepřátelům. Vše směřuje k bitvám.

Bitva se vždy skládá ze dvou stran - útočník a obránce. Útočník prvně zaútočí na obránce a až ho zničí, potom zaútočí na podporující armádu (pokud nějaká je). Jestliže útočník zničí posily, ukořistí suroviny z hradu obránce.

K uskutečnění bitvy musí útočník poslat alespoň jednu bojovou jednotku na útočný pochod na souřadnice, kde se nachází obránce. Na druhé straně není povinností obránce mít nějaké jednotky. Pokud má útočník štěstí, zaútočí na hrad, který nemá obranu.

Rozdíl v úrovních

Pokud jde o bitvy, existují i určitá omezení. Berou se v úvahu i rozdíly v úrovních, když silnější hráč pošle útok nebo špióna na slabšího hráče. Rozdíl v úrovních nesmí být větší než 7, aby mohl být pochod poslán. Když útočníkova úroveň je vyšší než obránce (rozdíl úrovní je 7 nebo méně), dostává obránce 5% bonus za schopnost obránce za každý rozdíl úrovně.

Bitva

Každá bitva se skládá z 1 až 12 kol. V každém kole každá ze skupin na bitevním poli udeří proti nepříteli. Na začátku každého kola se jednotky útočníka a obránce rozdělí do skupin podle jejich typu (pěchota, střelci, jízda) a v každé skupině může být rozdílný počet jednotek stejného typu. Kolo končí, když všechny skupiny útočníka a obránce vykonají svůj úder.

Bitva končí v okamžiku, kdy jedna strana zabije všechny jednotky druhé strany nebo kdy je dosáhnutý maximální počet kol.

Po každé bitvě následuje zpráva o výsledku. Mohou být tyto varianty:

 • Útočník je vítěz - pokud zvítězí, útočník vezme některé ze surovin z hradu nebo kempu obránce.

 • Obránce je vítěz - pokud vyhraje obránce, žádné suroviny nejsou ukořistěny.

 • Remíza- při remíze, nejsou ukořistěny žádné suroviny.

Poznámka: Když obránce porazí útočníka v prvním kole bitvy, útočníkovi přijde pouze zpráva, že bitva proběhla tak rychle, že nezůstal nikdo, kdo by nahlásil, co se stalo. V tomto případě obránce dostane report, ale útočník ne.

Průběh bitvy

Jakmile útočník dostane obráncovy souřadnice a obránce tam má armádu, bitva mezi dvěma stranami začne podle kroků uvedených níže:

 • Načtou se informace o armádě hráče(typ a počet jednotek, vylepšení a rozestavění).

 • Bonusy ze schopností, rytířů a speciálních jednotek jsou použity.

 • Útočníkova šance na poškození budovy je vypočítávaná.

 • První kolo začne:

 • Použijí se bonusy ze schopností, rytířů a speciálních jednotek.

 • Všechny jednotky se rozdělí do skupin k vykonání svých úderů.

 • Každá skupina vykoná svůj útok podle jejich pořadí.

 • Bonus schopnosti štěstí je použit.

 • Bonus speciální jednotky Tangra kněz je přidána k bonusu schopnosti léčení; bonusy se použijí.

 • Kolo končí.

 • Když skončí kolo, nové začíná ( výjimkou je, pokud je jedna ze stran zničená nebo se dosáhlo maximálního počtu kol).

 • Vykonají si výpočty pro obě strany, kolik jednotek přežilo a padlo

 • Množství Clean-up je vypočítáno na základě množství padlých jednotek.

 • Pokud je podpora a obránce byl poražen, bitva začíná od začátku a podporovatel zaujme místo obránce.

 • Jestliže útočník vyhraje a jsou dostupné suroviny, útočník je ukořistí.

Pořádek útočení

Jednotky v bitvách útočí současně, ale ne v přesně stejnou dobu, ale společně podle kategorií. Systém není obtížný. Jednotky útočí podle následujících kroků:

 • 1 Obléhací stroje

 • 2 Střelci a hradby

 • 3 Jízda

 • 4 Pěchota a speciální jednotky

 • 5 Rytíři

Jinými slovy, když máte obléhací stroje, zaútočí na hradby dříve, než by hradby mohly zaútočit na jiné jednotky ve vaší armády.

Avšak, je tu jeden háček - jestliže umístíte některé z vašich jednotek mimo dosah nepřátelských (obvykle) hradeb a vaše přední linie bude v kole ztracena, vaše další linie se posune o jednu linii vpřed a mohou se dostat do nepřátelského dosahu.

Zpět na začátek