Kempování

Kempovánía 50 kopiníků, která nastavení a pracovat v táboře. Tato armáda se stává "neviditelným" do přehrávače, když se zjistí, tábor a "objeví", když je třeba připomenout, tábor. A to je důvod, proč tato armáda nemůže být odeslána na pomezí z tábora, a proto nemůže být zabita.

Omezení:

  • Každý kemp útočníků musí obsahovat alespoň 100 šermířů a 50 kopiníků.
  • Každý hráč může nastavit 2 tábory (až 8 s kempovacími dovednostmi nebo rytířskou poštou)
  • Další jídlo nemůže být odeslán do tábora pomocí odeslání útoku (všechno jídlo v táboře bude odesláno při odesílání útoku do nastavení – jít pryč).
  • Táborový útok nemůže být odeslán z hradů s méně než 3001 loajality.

Zpět na začátek